Wykaz zoocydów stosowanych w ochronie roślin

advertisement
ROŚLINY OZDOBNE – SZKODNIKI/W YKA Z ZOOC YDÓW
Wykaz zoocydów stosowanych
w ochronie roślin ozdobnych
uprawianych pod osłonami
Nazwa środka,
zawartość substancji czynnej
(grupa chemiczna)*
1
Acaramik 018 EC
18 g abamektyny w 1 l
(makrocykliczne laktony)
Acetamip 20 SP
20% acetamiprydu
(neonikotynoidy)
Acetamip New 20 SP
20% acetamiprydu
(neonikotynoidy)
Acetamipryd 20 SP
20% acetamiprydu
(neonikotynoidy)
Apacz 50 WG
500 g chlotianidyny w 1 kg
(neonikotynoidy)
Bi 58 Top 400 EC
400 g dimetoatu w 1 l
(fosforoorganiczne)
Conserve
120 g spinosadu w 1 l
(makrocykliczne laktony)
Danadim Progress 400 EC
400 g dimetoatu w 1 l
(fosforoorganiczne)
Decis 2,5 EC
25 g deltametryny w 1 l
(pyretroidy)
Decis Ogród 015 EW
15 g deltametryny w 1 l
(pyretroidy)
Dicarzol 50 SP
582,5 g formetanatu w postaci
chlorowodorku w 1 kg
(karbaminiany)
Maksymalna
liczba
Gatunek
zabiegów,
Zwalczane
rośliny
minimalny
szkodniki
odstęp między
zabiegami
2
3
4
5
0,05% – 50 ml chryzantema, róża
2 zabiegi,
przędziorek chmielowiec
w 100 l wody
7 dni
chryzantema
wciornastek zachodni
(500–2000 l)
gerbera
miniarki
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,04% – 4,0 g różne gatunki roślin
2 zabiegi,
mączlik szklarniowy, wciornaw 10 l wody
ozdobnych
7–10 dni
stek tytoniowiec, wciornastek
(300–2000 l)
zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,04% – 4,0 g różne gatunki roślin
2 zabiegi,
mączlik szklarniowy, wciornaw 10 l wody
ozdobnych
7–10 dni
stek tytoniowiec, wciornastek
(300–2000 l)
zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,04% – 4,0 g różne gatunki roślin
2 zabiegi,
mączlik szklarniowy, wciornaw 10 l wody
ozdobnych
7–10 dni
stek tytoniowiec, wciornastek
(300–2000 l)
zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
0,04% – 40 g gerbera
nie określono
mączlik szklarniowy
w 100 l wody
sępolia, gerbera
wciornastek zachodni
(1000–2000 l)
0,05–0,075% róża
1 zabieg
mszyca różano-szczeciowa
– 50–75 ml
w 100 l wody
(1000 l)
0,075% – 75 ml różne gatunki roślin
3 bloki zabiegów wciornastek zachodni
w 100 l wody
ozdobnych
w odstępie co
(500–1000 l)
najmniej 10 tygodni; każdy
blok po 2 zabiegi
w odstępie co
najmniej
7–10 dni
0,05–0,075% róża
1 zabieg
mszyca różano-szczeciowa
– 50–75 ml
w 100 l wody
(1000 l)
0,05% – 50 ml róża
2 zabiegi
mszyca różano-szczeciowa,
w 100 l wody
7 dni
skoczek różany
(500–1000 l)
skoczek melisowy
0,075% – 7,5 ml kocimiętka faassena 2 zabiegi,
14 dni
w 10 l wody
(7 l/100 m2)
0,03% – 30 g begonia, figowiec,
4 zabiegi,
wciornastki
w 100 l wody
fiołek afrykański
7 dni
(500–1000 l)
0,03% – 30 g chryzantema, gerbew 100 l wody
ra, róża
(800–1000 l)
1,0 kg
hibiskus (ketmia),
8 zabiegów,
światłówka naziemnica,
(400–1000 l)
pelargonia, róża
7 dni
błyszczki
Dawka
lub stężenie
(ilość cieczy
użytkowej
na hektar)
DiPel WG
54% Bacillus thuringiensis var.
kurstaki szczep ABTS 351
(biologiczny)
Envidor 240 SC
0,025% – 25 ml róża
240 g spirodiklofenu w 1 l
w 100 l wody
(związek z grupy kwasów tetronowych) (10–20l/100 m2)
Floramite 240 SC
0,04%
róża, chryzantema
240 g bifenazatu w 1 l
(1500–2000 l)
(karbazyniany)
98
Program Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych | 2017
Sposób
działania**
6
K, Ż
K, Ż (P, W, S)
K, Ż (P, W, S)
K, Ż (P, W, S)
K, Ż (P, W, S)
K, Ż (S)
K, Ż (W)
K, Ż (S)
K, Ż (P)
K, Ż (P)
K, Ż (P)
Ż (P)
1 zabieg
przędziorek chmielowiec
K (P)
2 zabiegi,
7 dni
przędziorek chmielowiec
K (P)
2
0,05% – 50 ml
w 100 l wody
(500–2000 l)
0,05% – 50 ml
w 100 l wody
(500–2000 l)
3
chryzantema, róża
chryzantema
4
2 zabiegi,
7 dni
5
przędziorek chmielowiec
wciornastek zachodni
6
K, Ż
chryzantema, róża
2 zabiegi,
przędziorek chmielowiec
7 dni
chryzantema
wciornastek zachodni
gerbera
miniarki
Kanemite 150 SC
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
164 g acekwinocylu w 1 l
1,2 l
różne gatunki roślin
1 zabieg
przędziorki
(pochodne naftochinonów)
(150–1200 l)
ozdobnych
Khoisan 25 EC
0,05% – 50 ml róża
2 zabiegi,
mszyca różano-szczeciowa,
25 g deltametryny w 1 l
w 100 l wody
7 dni
skoczek różany
(pyretroidy)
(500–1000 l)
Kogan 200 SC
0,125% – 125 ml kawa arabska
2 zabiegi,
wełnowiec cytrusowiec
200 g imidachloprydu w 1 l
w 100 l wody
14 dni
(neonikotynoidy)
(1000–2000 l)
0,08% – 80 ml gerbera
wciornastek zachodni,
w 100 l wody
mączlik szklarniowy
(1000–2000 l) sępolia fiołkowa
wciornastek zachodni (larwy)
0,075–0,125% cyklamen perski
wciornastek kwiatowiec
– 75–125 ml
(larwy)
w 100 l wody
(1000–2000 l)
0,04% – 40 ml róża
mszyca smugowa
w 100 l wody
fuksja, anturium
mszyca ziemniaczana
(1000–2000 l)
Kohinor 200 SL
0,125% – 125 ml kawa arabska
nie określono
wełnowiec cytrusowiec
200 g imidachloprydu w 1 l
w 100 l wody
(neonikotynoidy)
(1000–2000 l)
0,08% – 80 ml gerbera
wciornastek zachodni,
w 100 l wody
mączlik szklarniowy
(1000–2000 l) sępolia fiołkowa
wciornastek zachodni (larwy)
0,075%–0,125% cyklamen perski
wciornastek kwiatowiec
– 75–125 ml
(larwy)
w 100 l wody
(1000–2000 l)
0,04% – 40 ml róża
mszyca smugowa
w 100 l wody
fuksja, anturium
mszyca ziemniaczana
(1000–2000 l)
Lanmos 20 SP
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
20% acetamiprydu
0,04% – 4,0 g różne gatunki roślin
2 zabiegi,
mączlik szklarniowy, wciorna(neonikotynoidy)
w 10 l wody
ozdobnych
7–10 dni
stek tytoniowiec, wciornastek
(300–2000 l)
zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
Magus 200 SC
0,125% – 125 ml chryzantema, ger1 zabieg
przędziorek chmielowiec,
200 g fenazachiny w 1 l
w 100 l wody bera, róża, oleander,
przędziorek owocowiec
(związek z grupy chinazolin)
(1000 l/ha)
tuberoza bulwiasta,
żarnowiec
Mektyn-Pro 1,8 EC
0,05% – 50 ml chryzantema ogrodo- 4 zabiegi,
przędziorek chmielowiec
18 g abamektyny w 1 l
w 100 l wody
wa, róża
nie określono
(produkt naturalny z grupy makrocy- (1000–2000 l) chryzantema ogrodowciornastek amerykański
klicznych laktonów)
wa, niecierpek nowogwinejski
K, Ż
Miros 20 SP
20% acetamiprydu
(neonikotynoidy)
K, Ż (P, W, S)
Mospilan 20 SP
20% acetamiprydu
(neonikotynoidy)
Nuprid 200 SC
200 g imidachloprydu w 1 l
(neonikotynoidy)
Ortus 05 SC
51,2 g fenpiroksymatu w 1 l
(fenoksypirazole)
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,04% – 4,0 g różne gatunki roślin
2 zabiegi,
mączlik szklarniowy, wciornaw 10 l wody
ozdobnych
7–10 dni
stek tytoniowiec, wciornastek
(300–2000 l)
zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,04% – 4,0 g różne gatunki roślin
2 zabiegi,
mączlik szklarniowy, wciornaw 10 l wody
ozdobnych
7–10 dni
stek tytoniowiec, wciornastek
(300–2000 l)
zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
0,05% – 50 ml w lilia, chryzantema,
3 zabiegi,
mszyca ogórkowa, mączlik
100 l wody
hibiskus, gerbera
7 dni
szklarniowy
(500–1000 l)
0,04% – 40 ml w lilia (cebule)
1 zabieg
mszyca ogórkowa
100 l wody
– moczenie
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,1% – 10 ml różne gatunki roślin
1 zabieg
przędziorek owocowiec,
w 10 l wody
ozdobnych
przędziorek chmielowiec,
(1000–2000 l)
przedziorek szklarniowiec
K (P)
K, Ż (P)
K, Ż (S)
K, Ż (S)
ROŚLINY OZDOBNE – SZKODNIKI/W YKA Z ZOOC YDÓW
1
Forteca-Pro 018 EC
18 g abamektyny w 1 l
(makrocykliczne laktony)
Grot 18 EC
18 g abamektyny w 1 l
(makrocykliczne laktony)
K, Ż (P, W, S)
K, Ż (S)
K (P)
K, Ż (P, W, S)
K, Ż (S)
K, Ż (P)
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem środka trzeba zapoznać się z informacją zamieszczoną w etykiecie.
99
1
ROŚLINY OZDOBNE – SZKODNIKI/W YKA Z ZOOC YDÓW
Pirtius 018 EC
18 g abamektyny w 1 l
(makrocykliczne laktony)
Rogor 400 EC
400 g dimetoatu w 1 l
(fosforoorganiczne)
2
0,05% – 50 ml
w 100 l wody
(500–2000 l)
0,75–1,0 l
(1000 l)
3
chryzantema
przędziorek chmielowiec
gerbera
miniarki
1 zbieg
mszyca różano-szczeciowa
Ż, K (S)
chryzantema, róża
2 zabiegi,
7 dni
przędziorek chmielowiec
K, Ż
Sanmite 10 SC
100 g pyridabenu w 1 l
(substancja z grupy pirydazonów)
0,14% – 140 ml różne gatunki roślin
w 100 l wody ozdobnych
(50–140 l
na 1000 m2)
Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC
9,17 g pyretryny w 1 l
(pyretroidy),
825,3 g oleju rzepakowego w 1 l
(naturalne)
Stonkat 20 SP
20% acetamiprydu
(neonikotynoidy)
Teppeki 50 WG
50% flonikamidu
(karboksamidy)
chryzantema
gerbera
wciornastek zachodni
miniarki
1 zabieg
przędziorki
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,04% – 4,0 g
w 10 l wody
(300–2000 l)
4,0 g/10 m2
różne gatunki roślin
ozdobnych
2 zabiegi,
7–10 dni
mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek
zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
funkia
1–2 zabiegi,
5–7 dni
ślimak ogrodowy
nie określono
przędziorek chmielowiec
aksamitka
0,5–1,0%
– 500–1000 ml
w 100 l wody
(1000–2000 l)
róża
różne gatunki roślin
ozdobnych
2 zabiegi,
7–10 dni
aster chiński, chryzantema (złocień),
róża
K, Ż
(P)
K, Ż (P, W, S)
(S)
2 zabiegi,
21 dni
mszyce
Vege 240 SC
0,025% – 25 ml róża
240 g spirodiklofenu w 1 l
w 100 l wody
(związek z grupy kwasów tetronowych) (10–20 l/100 m2)
1 zabieg
przędziorek chmielowiec
K (P)
Vertigo 018 EC
18 g abamektyny w 1 l
(makrocykliczne laktony)
0,05% – 50 ml
w 100 l wody
(1000–2000 l)
róża
1 zabieg
przędziorek chmielowiec
K, Ż (W)
gerbera
miniarka szklarniówka
Vertimec 018 EC
18 g abamektyny w 1 l
(makrocykliczne laktony)
0,05% – 50 ml
w 100 l wody
(1000–2000 l)
chryzantema ogrodo- nie określono
wa, róża
przędziorek chmielowiec
chryzantema ogrodowa, niecierpek nowogwinejski
wciornastek amerykański
* Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
** Sposób działania na szkodnika: K – kontaktowo, Ż – żołądkowo, G – gazowo, I – jajobójczo.
** Sposób działania na/w roślinie: P – powierzchniowo, W – wgłębnie, S – systemicznie, T – translaminarnie.
100
K, Ż (P, W, S)
mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek
zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,14 kg
(200–500 l)
K (P)
ślimak ogrodowy, ślinik luzytański
Stosowanie w uprawach małoobszarowych na odpowiedzialność użytkownika
0,04% – 4,0 g
w 10 l wody
(300–2000 l)
6
K, Ż
róża
0,05% – 50 ml
w 100 l wody
(500–2000 l)
Snacol 05 GB
5% metaldehydu
(związek z grupy pochodnych
aldehydu)
5
przędziorek chmielowiec,
wciornastek zachodni
róża
Safran 18 EC
18 g abamektyny w 1 l
(produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów)
Sekil 20 SP
20% acetamiprydu
(neonikotynoidy)
4
2 zabiegi,
7 dni
Program Ochrony Roślin Warzywnych i Ozdobnych | 2017
K , Ż (W)
Download