każde z nas przedstawiło partnerom wybrane informacje na swój

advertisement
The patron of our school is 6 Pomeranian Infantry
Division. Division was established in 1944 in Ukraine.
Then it became part of the 1st Polish Army.
Naming ceremony of our school took place on 20 May in
the presence of invited guests min. veterans,
representatives of 6 Airborne Brigade
im. Gen. Stanislaw F. Sosabowski
KAMILA
We have big gym in our
school. Very cool practicing
in it and the game. We have
game in basketball and
volleyball. They are very
interesting activities.
Sometimes they played
sports here.
I like lessons in the gym and
i every practice.
ŁUKASZ
It is an English class. In this class teaches
Mr. Hryszko. There are English posters in
this class. I very like English lessons.
Weronika
In my school, we’ve got canteen. Is very colorful
and taste. A lot of students eat dinner here. Only
here you can use the phone for our security.
Dominika
My favourite place in school is library. We’ve got a lot of
good books. My friends and me are here everyday because in
this place we can spend free time. Library has colorful wall
and librarian is very friendly.
Julia
.
This is our computer room. I really like information
technology, because it is not as difficult as mathematics and
learning, you can also have fun.
Anna
A few historical facts about Sanok
•
•
1150 - The first written reference to
Sanok in a Ruthenian chronicle
"Latopis Hipacki", mentioning an
expedition of the Hungarian king
Geyza II to Halicz Ruthenia.
1339 - On the 20 of January Sanok is
granted a municipal privilege based on
Magdeburg Law by prince George II
Trojdenovitch of Halicz, issued in
Włodzimierz Wołyński. Bartko from
Sandomierz was made the first chief.
A few historical facts about Sanok
1366 - On the 25 of April Polish king
Kazimierz the Great reconfirms the
municipal privilege of Sanok.
 1368 - The town is granted a royal
privilege for organizing 8 days' yearly fair
beginning on friday before Whit Sunday.

A few historical facts about Sanok
1407 - Grzegorz from Sanok, one of
the greatest Polish humanists is
born.
 1417 - On the 2 of May king
Władysław Jagiełło marries Elżbieta
Granowska in Sanok parish church.
 1487 - A hospital for the poor is
founded in the buildings of former
Franciscan monastery outside the
town walls.

A few historical facts about Sanok

1510 - King Zygmunt I allows the
townsmen to build water-supply
system across the grounds belonging
to the crown. An income from this
project is to be used for the town's
purposes
The Castle

The Castle - built in Gothic style in times of
Kazimierz the Great, on the site of a former
Ruthenian stronghold, transformed in 152348 into Renaissance style.
District office building
•
District office building from years 187580, presently the town hall.The Sanok
Area's emblem on the façade.

The Franciscan monastery and
church
The Franciscan monasteryand
church from 1632-40,
originally in Baroque style,
rebuilt in later times.
Late Baroque altars and the
paintingof the Blessed Virgin
Mother of the Sanok
Land inside
Historical Museum
•
The building of so called "Inn" built in
1775-99 -presently the head office of the
Historical Museum.
Cały przebieg doświadczenia można
zobaczyć na stronie eTwinning
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p85121
Doświadczenie - założenia
Temat: Czy rośliny „lubią” detergenty?
Problem badawczy: Jak detergent wpływa na
kiełkowanie nasion oraz wzrost i rozwój roślin z
nich wyrosłych.
 Hipoteza: Detergent zahamuje wzrost i rozwój
roślin.
 Doświadczenie: Pomoce – 7 szalek Petriego, 7
półlitrowych słoików (lub zlewek), płyn do mycia
naczyń, zakraplacz, łyżeczka, flamaster, linijka.
 Czas trwania doświadczenia: 8 dni
(nastawienie w środę – pomiar w następny
środę).


Doświadczenie








Przebieg:
Wyłożenie talerzyki (szalki Petriego) watą.
Wysypanie na watę 100 nasion rzeżuchy.
Ponumerowanie talerzyki
Przygotowanie słoiki dla każdego talerzyka z zawartością 500
ml wody
Pierwszy słoik z czystą wodą, drugi z 1 kroplą wybranego
detergentu, trzeci z 2 kroplami, czwarty z 3 kroplami, piąty z
5 kroplami, szósta z 2 łyżeczkami, siódma z 3 łyżeczkami
detergentu. Opisanie słoików. Wymieszanie zawartości.
Podlewanie rzeżuchy przez 8 dni roztworami ze słoików,
których numery odpowiadają numerom talerzyków (szalek
Petriego). Podlewanie wszystkich taką samą ilością płynu.
Rzeżucha podlewana czystą wodą stanowiła próbę kontrolną.
Codziennie wykonywaliśmy zdjęcie prowadzonej hodowli.
Doświadczenie cd.





Wynik:
8 dnia zmierzenie długość roślin. Przeliczenie
ilość roślin (uzyskanie procent
wykiełkowanych nasion).
Dane pomiarowe wpisane do programu
Excel.
Na podstawie danych wykonanie wykresów.
Zorganizowanie burza mózgów wszystkich
uczestników w celu wspólnego opracowania
danych dla każdego detergentu, a następnie
ustalenie wspólnych wniosków.
Przeprowadzenie ankiet

Przeprowadziliśmy ankietę w grupie 30 osób. Zapytaliśmy
ankietowanych jakich płynów najczęściej używa się w ich
domach do mycia naczyń. Najczęściej padła odpowiedź
„Ludwik”, bo aż 14 razy. Więc ten płyn został użyty
w doświadczeniu.
Potrzebne materiały.
Założenie hodowli – odliczanie
nasion.
Sporządzamy mieszaniny.
Podlewanie mieszaninami.
Hodowla gotowa.
Codzienna pielęgnacja i kontrola
efektów.
Codzienna pielęgnacja i kontrola
efektów - dzień drugi.
Codzienna pielęgnacja i kontrola
efektów – dzień trzeci.
Mierzenie roślin.
Opracowanie wyników.
The same water – control group - Łukasz Cwynar
Long
0611 16 21 26 31 36 41 46 51
56 61mm-65mm
66mm-70mm
the sum of all plants
plant growth medium
Number of plants
3
4
5
6
7
5
5
17
14
16
7
7
2
2
100
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6 - 10 mm
16 - 20 mm
26 - 30 mm
36 - 40 mm
46 - 50 mm
56 - 60 mm
66mm-70mm
0 - 5 mm
11 - 15 mm
21 - 25 mm
31 - 35 mm
41 - 45 mm
51 -55 mm
61mm-65mm
Opracowanie wyników.
Water with one drop of dishwashing liquid – Weronika Sołtysik
90
80
long
number of plants
10-
79
51-100mm
20
50
101-150mm
1
40
the sum of all plants
100
70
60
30
20
10
plant growth medium
61mm
0
10-50 mm
51-100mm
101-150mm
Opracowanie wyników.
Water with two drops of dishwashing liquid – Dominika Czelny
long
number of plants
51 -
21
61 -
23
71 -
28
81
14
91 -
4
101
4
111 -
2
water with two drops of dishwashing liquid
30
28
121 -
1
131 -
2
141 -
1
Number of plants
25
23
21
20
14
15
10
4
5
4
2
1
2
1
0
51
-6
0
61
m
m
-7
0
71
m
m
-8
0
81
m
m
-9
0
91
m
m
-1
00
10
1
11
12
13
14
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
10
20
30
40
50
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Long
Opracowanie wyników.
Water with three drops of dishwashing liquid – Julia Bartnik
number of plants
31 -
10
41 -
12
51 -
25
61
41
71 -
12
water with three drops dishwashing liquid
50
number of plants
long
41
40
25
30
20
10
12
12
10
0
31 - 40 mm 41 - 50 mm 51 - 60 mm
Long
61 -70 mm
71 - 80 mm
Opracowanie wyników.
Water with five drops of dishwashing liquid – Anna Marut
long
0511 16 21 26 31 36 41 46 51
56 -
the sum of all plants
plant growth
medium
number of
plants
5
7
6
12
13
8
13
10
9
5
4
8
100
14
12
10
8
6
4
2
0
0-5
mm
5 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 -55 56 - 60
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Opracowanie wyników.
Water with one spoon dishwashing liquide – Kamila Rachwalska
SEEDS WITH ONE 1 SPOON FLUID DISHWASHING
high seeds
50
numbers seeds
45
1
6–
43
11 –
40
16 –
16
average:
13,55
40
NUMBERS SEEDS
0–
35
30
25
20
15
10
5
0
0 – 5 mm
6 – 10 mm
HIGH SEEDS
11 – 15 mm
16 – 20 mm
Opracowanie wyników.
Water with two spoons dishwashing liquide – Natalia Wyżycka
How plants grow?
60
54
50
number of plants
length of plant (mm) number of plants
0-5
24
6-10
54
11-20
22
21-60
0
The sum of all plants
100
Plant growth
medium
11
40
30
24
22
20
10
0
0
0-5
6-10
11-20
length of plant (mm)
21-60
Wyniki zbiorcze.
Growth – final result
Dishwashing liquide
Water
One drop dishwashing liquide
Two drops dishwashing liquide
Three drops dishwashing liquide
Five drops dishwashing liquide
One spoon dishwashing liquide
Two spoons dishwashing liquide
Medium growth (mm)
40
61
80
63
32
13
11
80
63
61
40
dishwashing liquide
13
11
One spoon
dishwashing
liquide
Two spoons
dishwashing
liquide
Five drops
dishwashing
liquide
Three drops
dishwashing
liquide
Two drops
dishwashing
liquide
32
One drop
dishwashing
liquide
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Water
medium growth (mm)
Growth - final result (mm)
Wnioski końcowe.
Wspólnie ustaliliśmy, że działanie detergentu szkodzi
roślinom. Im większe stężenie detergentu w wodzie,
tym większe zahamowania w wzroście i rozwoju
roślin.
Powinniśmy pamiętać aby używać z umiarem
detergentów, gdyż ich nadmiar przedostający się do
środowiska może zmienić wygląd ekosystemów.
Download