Wkldka do Hist.Chor.- Oddz.Hematologii

advertisement
Wkładka do Historii Choroby /badanie przedmiotowe/
str. …………
Nr Ks.Gł/Oddz. …………………….. PESEL PACJENTA…………………
Wrażenie ogólne….………………………………………………………………………………………………………….
Budowa …………………………………………
Masa ciała………………………./…………………………centyl
Wzrost…………………………./……………………………centyl
Skóra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
WĘZŁY
CHŁONNE:
Potyliczne…………………………………………………….Karkowe………………………………………………………
Przyuszne…………………………………………………Podżuchwowe………………………………………………
Szyjne …………………………………………………………………………………………………………………………
Nadobojczykowe…………………………………………Podobojczykowe………………………………………
Pachowe………………………………………………………Pachwinowe……………………………………..………
UKŁAD KOSTNO-STAWOWY
Cechy krzywicy……………………………………………………………………………………………………..………
Kręgosłup……………………………………………………………………………………………………………..………
Stawy ……………………………………………………………………………………………………..……………………
Inne………………………………………………………………………………………………………………………………
GŁOWA
Gałki oczne………………………………………..Powieki………………………………………………………………
Spojówki ………………………………………..… Źrenice ………..……………………………………………………
Reakcja na światło ……………………………… Zbieżność ..…………………………………………………………
Akomodację …………………………………… ..Objawy oczne………………..……………………………………
Nos …………………………………………………………………………………………………………………………….
Uszy
...…………………………………………………………………………………………………………………………
Jama ustna
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uzębienie……………………………………………………………………………………………………………………..
Gardło…………………………………………………………………………………………………………………………
Szyja …………………………………………Ruchomość ……………………………………………………………….
Tarczyca ………………………………………………………………………………………………………………………
str. …………
KLATKA PIERSIOWA
Budowa………………………………………………………………………………………………………………………
UKŁAD ODDECHOWY
Charakter odgłosu opukowego…………………………………………………………………………………………
Charakter szmerów oddechowych …………………………………………………………………………………..
UKŁAD KRĄŻENIA
Okolice serca ………………………………… Tony Serca …………………………………………………………
Czynność serca …………………………….
Częstość rytmu………………………………………………/min
Tętno……… …………….………………………………
RR……………………………………………………mmHg
JAMA BRZUSZNA
Wysklepiona ……………………………………………………………………………………… łuków żebrowych
Perystaltyka ………………………………. …Napięcie mięśni…………………………………...…………………..
Bolesność ………………………………………………Objawy otrzewnowe………………………………………
Opory patologiczne………………………………………………………………………………………………………
Wątroba ………………………………………………………………………………………………………………………
Śledziona …………………………………………………………………………………………………………………….
Objaw Goldflama P (+)(-)
L(+)(-)
NARZĄDY PŁCIOWE
………….…………………………………………………………………………………………………………………………
Pierwsza miesiączka ………………… Ostatnia miesiączka……………………………………………………..
UKŁAD NERWOWY
Świadomość
…………………………………………………………………………..……………………………………
Nerwy czaszkowe…………………………………………………………………………………………………………..
Odruchy fizjologiczne ……………………………………………………………………………………………………
Odruchy patologiczne…………………………………………………………………………………………………….
Ruchy czynne kończyny górne: /P/………………………………………../L/ …………………………..…………..
kończyny dolne: /P/ ……………………………………… /L/ ……………………………….………
Ruchy bierne kończyny górne: /P/………………………………………./L/ ………………………………….…….
kończyny dolne:
/P/ ………………………………………/L/ …………………………… ………...
Objawy oponowe …………………………………………………………………………………………………………
str. …………
WSTĘPNE ROZWAŻANIA RÓŻNICOWO-ROZPOZNAWCZE
Download