ANALITYKA MEDYCZNA 2

advertisement
ANALIZA INSTRUMENTALNA
Literatura obowiązkowa
1. Chemia analityczna: podręcznik dla studentów. T. 2. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL,
[2013].
2. Metody
instrumentalne
w
analizie
chemicznej.
Walenty
Szczepaniak.
Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
3. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. Andrzej Cygański. Warszawa: Wydawnictwo
WNT, 2012.
Literatura uzupełniająca
1. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej: podręcznik dla studentów
farmacji. Zdzisław Stefan Szmal, Tadeusz Lipiec. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL,
1997.
2. Metody
instrumentalne
w
analizie
chemicznej.
Walenty
Szczepaniak.
Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
3. Podstawy chemii analitycznej. 1-2. Douglas A. Skoog et al. Warszawa: Wydaw. Naukowe
PWN, 2006-2007.
BIOCHEMIA
Literatura obowiązkowa
1. Biochemia. D. Hames, N. Hooper. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
2. Biochemia: podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Edward
Bańkowski. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2014.
3. Biochemia laboratoryjna: podręcznik dla studentów analityki medycznej: praca zbiorowa.
Pod red. Agnieszki Piwowar. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011.
Literatura uzupełniająca
1. Biochemia Harpera: ilustrowana. Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Victor W. Rodwell.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
2. Ćwiczenia z biochemii. Pod red. Leokadii Kłyszejko-Stefanowicz. Warszawa: Wydaw.
Naukowe PWN, 2005.
3. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Red. Aldona Dembińska-Kieć
i Jerzego W. Naskalski. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.
BIOLOGIA MOLEKULARNA
Literatura obowiązkowa
1. Biologia molekularna. Phil Turner i in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
2. Biologia molekularna w medycynie: elementy genetyki klinicznej. Red. nauk. Jerzy Bal.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
3. Genetyka molekularna. Red. nauk. Piotr Węgleński. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,
2008.
4. Genomy. T.A. Brown. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Literatura uzupełniająca
1. Genetyka. H. Fletcher, I. Hickey, P. Winter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
2. Przykłady analiz DNA. Pod red. Ryszarda Słomskiego. Poznań: Wydaw. Akademii Rolniczej,
2004.
CHEMIA FIZYCZNA
Literatura obowiązkowa
1. Chemia fizyczna: podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej. Red. nauk.
Tadeusz W. Hermann. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
2. Obliczenia
fizykochemiczne.
Jadwiga
Demichowicz-Pigoniowa.
Wrocław:
Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.
3. Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów farmacji. T. 1-2. Pod red. Adama
Danka. Warszawa: PZWL, 1987.
Literatura uzupełniająca
1. Chemia fizyczna: podręcznik dla studentów farmacji. Adam Danek. Warszawa: PZWL,
1982.
2. Chemia fizyczna. Cz. 1-2. Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2009-2011.
3. Podstawy chemii fizycznej. Peter William Atkins. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2009.
FIZJOLOGIA
Literatura obowiązkowa
1. Anatomia i fizjologia człowieka: podręcznik dla studentów farmacji. Bogusław Gołąb,
Władysław Z. Traczyk. Warszawa: PZWL, 1986.
2. Fizjologia człowieka w zarysie. Władysław Z. Traczyk. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, cop. 2014.
Literatura uzupełniająca
1. Ross & Wilson anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. Anne Waugh,
Allison Grant. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2012.
HIGIENA Z EPIDEMIOLOGIĄ
Literatura obowiązkowa
1. Epidemiologia w zdrowiu publicznym. Red. nauk. Jerzy Bzdęga, Anita Gębska-Kuczerowska.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
2. Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych: podręcznik dla studentów
nauk medycznych i pielęgniarskich studiów licencjackich: praca zbiorowa. Pod red. nauk.
Leona Jabłońskiego i Ireny Doroty Karwat. Lublin: Wydaw. Czelej, 2002.
3. Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Pod red. Emilii Kolarzyk. Kraków: Wydaw.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
Literatura uzupełniająca
1. Zakażenia szpitalne: wybrane zagadnienia. Red. nauk. Andrzej Denys. Warszawa: ABC a
Wolters Kluwer business, 2012.
HISTOLOGIA
Literatura obowiązkowa
1. Atlas histologii: cytologia i histologia. Johannes Sobotta. Wrocław: Urban & Partner, 2002.
2. Histologia: podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Redakcja Maciej Zabel.
Wrocław: Elsevier Urban & Partner, cop. 2014.
Literatura uzupełniająca
1.
Histologia. Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
cop. 2012.
2.
Kompendium histologii: podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych.
Tadeusz Cichocki, Jan A. Litwin, Jadwiga Mirecka. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2002.
IMMUNOLOGIA
Literatura obowiązkowa
1.
Immunologia. Red. nauk. Jakub Gołąb [i in]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2012.
2.
Immunochemia w biologii medycznej: metody laboratoryjne. Red. nauk. Iwona KątnikPrastowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
SKŁADNIKI ODŻYWCZE A ZDROWIE
Literatura obowiązkowa
1. Mikroskładniki
odżywcze:
tuning
metaboliczny,
profilaktyka,
leczenie.
Uwe
Gröber.
Wrocław: MedPharm Polska, 2010.
2. Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia. Pod red. Juliusza
Przysławskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego, 2009.
3. Żywienie człowieka. T. 1, Podstawy nauki o żywieniu. Red. nauk. Jan Gawęcki. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Literatura uzupełniająca
1. Dietetyka: żywienie zdrowego i chorego człowieka. Helena Ciborowska, Anna Rudnicka.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
2. Leki i pożywienie – interakcje. Red. nauk. Zofia Zachwieja. Wrocław: MedPharm Polska,
cop. 2008.
3. Wybrane zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka. Pod red. Haliny Grajety.
SKŁADNIKI ODŻYWCZE W HOMEOSTAZIE
Literatura obowiązkowa
1.
Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia. Pod red. Juliusza
Przysławskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego, 2009.
2.
Żywienie człowieka. T. 1, Podstawy nauki o żywieniu. Red. nauk. Jan Gawęcki. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Literatura uzupełniająca
1.
Wybrane zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka. Pod red. Haliny Grajety.
2.
Leki i pożywienie – interakcje. Red. nauk. Zofia Zachwieja. Wrocław: MedPharm Polska,
cop. 2008.
3.
Dietetyka: żywienie zdrowego i chorego człowieka. Helena Ciborowska, Anna Rudnicka.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
TECHNIKI HISTOLOGICZNE
Literatura obowiązkowa
1.
Podstawy
technik
mikroskopowych.
Jan
A.
Litwin.
Kraków:
Wydaw.
Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 1999.
2.
Technika histologiczna. Hans Christian Burck. Warszawa: PZWL, 1975.
3.
Technika histologiczna: histologia oraz podstawy histopatologii. Stanisław Zawistowski.
Warszawa: PZWL, 1986.
Literatura uzupełniająca
1. Atlas histopatologii skóry. Leszek Woźniak, Iwona Giryn. Warszawa: PZWL, 1987.
Download