Religie monoteistyczne i politeistyczne

advertisement
Religie monoteistyczne i politeistyczne porównanie, opis, przykłady
We współczesnym świecie, pomimo wszystko, pod względem ilości,
dominują religie i wierzenia monoteistyczne. Główną różnicą pomiędzy
obydwoma rodzajami jest oczywiście wiara w jednego (monoteizm) lub
w wielu (politeizm) bogów jednocześnie. Najpopularniejszymi religiami
monoteistycznymi są przede wszystkim: islam, chrześcijaństwo,
judaizm, hinduizm, protestantyzm oraz prawosławie. Do
najpopularniejszych politeistycznych (choć nie współczesnych) wiar i
religii zaliczymy wierzenia starożytnych Greków, Rzymian, Azteków,
Egipcjan. Wśród współczesnych politeistycznych religii znajdziemy
popularne w Japonii shinto oraz afrykańskie wierzenia plemienne w
duchy przodków, złe duchy, dobre duchy, czy nadnaturalne moce
samej przyrody.
Chrześcijaństwo - wiara w jednego Boga uosobionego w trzech
postaciach - jako Syn, Ojciec i Duch Święty (chrześcijaństwu
wielokrotnie z tego powodu zarzucano politeizm). Istotą wiary jest
przybycie na ziemię syna Boga - Jezusa Chrystusa, który swoją
śmiercią na krzyżu zbawił ludzkość i odkupił grzechy całego świata.
Najważniejsze święta związane są z jego postacią (Boże Narodzenie,
Wielkanoc). Wierni gromadzą się w kościołach na wspólnych
modlitwach.
Islam - religia monoteistyczna zaprowadzona i stworzona przez
Mahometa - największego proroka islamu, którego Bóg zesłał na
ziemię, aby ten rozpowszechniał nową naukę. Islam to religia
bezwzględnego oddania Bogu. Wierni nie mogą odstąpić od tej wiary,
karane jest to śmiercią. Wszyscy gromadzą się na wspólnych
modlitwach w okazałych meczetach.
Judaizm - pierwsza religia monoteistyczna zakładająca istnienie
jednego Boga (odrzucenie dogmatu o boskości w trzech osobach).
Żydzi to według tej wiary naród wybrany, który zawarł przymierze z
Bogiem. Od niego naród dostał dwie kamienne tablice, na których
spisany zostały przykazania boże zwane od swojej liczby Dekalogiem.
Wierni ściśle przestrzegają praw zawartych w Torze oraz spotykają się
na codziennych modlitwach w synagogach. Wierzenia starożytnych Greków i Rzymian - opierały się one na tych
samych zasadach. Zarówno w Rzymie, jak i w Grecji, powstały
panteony bóstw analogicznych sobie. Każde z bóstw miało określone
zadania, było patronem jakiejś dziedziny życia, np. grecka Afrodyta była
boginią miłości, płodności, tak samo jak rzymska bogini Wenus (z Milo).
Bogom składano ofiary. Wierzono, że za ciężkie przewinienia bogowie
gniewają się na ludzi i zsyłają na nich klątwy oraz plagi, nieszczęścia i
choroby. Poświęcano im świątynie, gaje. Na ich cześć organizowano
igrzyska, Dionizje. Wierzono, że są nieśmiertelni dzięki piciu nektaru
ambrozji.
Wierzenia Azteków - charakteryzowały się przede wszystkim potrzebą
składania ofiar wielu bogom z ludzi. Najwyższe stanowisko zajmował
bóg-słońce, któremu poświęcano krew ludzi. Według podań, słońce
potrzebowało jej, aby krążyć po niebie. Bogowie Azteków wyobrażani
byli nie jako prototypy ludzi, ale pół-ludzie, pół-zwierzęta. Miały też
wymyślne imiona i dopasowano ich do nawet najbardziej trywialnych
dziedzin życia, np.: Huixtocihuatl była boginią soli, a Xilonen boginią
kukurydzy. Najważniejsi byli Quetzalcoatl, Huitzilopochtli oraz
Tezcatlipoca.
Shinto - religia niezwykle różnorodna sama w sobie. Pochodzi z
Japonii. Zakłada istnienie wielu bogów: Amenominakanushi,
Takamimusubi, Kamimusubi, Izanami oraz Izanagi. Nie ma ustalonych
form modlitewnych. Ważne jest posiadanie ołtarzyka, przy którym
należy modlić się o coś w myślach i klasnąć kilka razy. Shinto ma kilka
odmian. Na porządku dziennym jest wiara w przesądy oraz zabobony.
Download