Potęga o wykładniku naturalnym- zadania

advertisement
Potęga o wykładniku naturalnym- zadania.
Zadania 1. (3pkt)
Uporządkuj podane liczby od najmniejszej do największej
2
a)
2
3 3 3
;
; 2
 
5 5 5
2
2
4 4 4
b)   ; ; 2
7 7 7
3
c)
3
1 1 1
  ; ; 3
2 2 2
Zadanie 2. (3pkt)
Oblicz wartość wyrażenia:
2
2
2  1   1   1
         : 
3  3   3   3
Zadanie 3. (2pkt)
Oblicz wartość wyrażenia:
 10   11   12  ...   120
Zadanie 4.(4pkt)
Przedstaw za pomocą sześcianu liczby naturalnej:
a) liczbę 1,
b) sumę drugiej i trzeciej nieparzystej liczby naturalnej,
c) sumę 7+ 9 + 11;
d) sumę 21+ 23+ 25 + 27+ 29
Zadanie 5.(3pkt)
W ciągu godziny bakteria dzieli się na dwie nowe bakterie, które po kolejnej godzinie dzielą
się ponownie itd. Zapisz w postaci potęgi, ile bakterii powstanie w ten sposób z jednej
bakterii w ciągu doby, a ile w ciągu roku?
Zadanie 6 (4pkt)
Zapisz w postaci jednej potęgi:
a) 210  210  210  210

b) 3  315  315  315

Zadanie 7. (3pkt)
Ustal jaka jest ostatnia cyfra każdej z liczb:
a) 1110
b) 625
c) 99
Zadanie 8. (3pkt)
a) Ile szóstek należy dodać, aby otrzymać 62?
b) Ile szóstek należy dodać, aby otrzymać liczbę 64?
c) Ile szóstek należy dodać, aby otrzymać 646?
Powodzenia!
Download