szkolny zestaw programów nauczania w gimnazjum nr 1

advertisement
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 1
NA LATA 2009 – 2012
PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ nr 8g/2008/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Rodzaj zajęć
1.
Symbol i numer
programu
wg dopuszczenia
G – 1 /1/2009
2.
G – 1 /2/2009
Język
angielski
L.p
Język polski
Język
niemiecki
Kl.1a,b,c,d,f
Język
francuski
Kl. 1e
Historia
autor
M. Bobińska
K. Niedźwiedź
B. Stachoń –
Gretkierewicz
Tytuł programu
wydawca
Gimnazjum. Program nauczania
Język polski dla klas I-III „Świat
w słowach i obrazach”
Program nauczania j. angielskiego
w gimnazjum
WS i P
Nowa Era
3
G – 1 /3/2009
4
G – 1 /4/2009
5.
G – 1 /5/2009
6.
G – 1 /6/2009
7.
G – 1 /7/2009
8.
G – 1 /8/2009
9.
G – 1 /9/2009
Fizyka
B. Sagnowska,
„Śladami przeszłości”. Pogram
nauczania ogólnego historii
Bliżej świata . Program nauczania
wiedzy o społeczeństwie w
gimnazjum
Program nauczania dla kl. I-III
gimnazjum „Wychowanie do
życia w rodzinie”
Matematyka z plusem. Program
nauczania matematyki dla
trzeciego etapu edukacyjnego
klasy I-III gimnazjum.
Świat fizyki. Program nauczania.
10.
G – 1 /10/2009
Chemia
T. Kulawik,
M. Litwin
Chemia Nowej Ery. Program
nauczania chemii w gimnazjum .
11.
G – 1 /11/2009
Biologia
kl.. 1
A. Zdziennicka
Program nauczania biologii w
gimnazjum „Puls życia”.
Nowa Era
12.
G – 1 /12/2009
Geografia
Kl. 1
E.M. Tuz
Program nauczania geografii w
gimnazjum.
Nowa Era
13.
G – 1 /13/2009
Technika
Kl. 2 – 3
U. Białka
Program nauczania techniki w
gimnazjum.
14.
G – 1 /14/2009
Informatyka
Kl. 1
Program nauczania informatyki w
gimnazjum.
15.
G – 1 /15/2009
16.
G – 1 /16/2009
Wychowanie
fizyczne
Kl. 1
Muzyka
Kl. 1
E. Gurbiel, E.
Kołczyk. H.
Krzysicka, M. Sysło,
G. Hardt
K. Rutkowska
J. Oleszkiewicz
Gra muzyka! Program nauczania
muzyki w gimnazjum.
Nowa Era
17.
G – 1 /17/2009
Plastyka
Kl. 1
E. Jezierska
Kraina sztuki. Program nauczania
plastyki w gimnazjum.
18.
G – 1 /18/2009
Religia
Kl. 1
D. Jackowiak,
J. Szpet
„Słowo Boga blisko Ciebie”
Wyd.
Szkolne
PWN
Księgarnia
św.
Wojciecha
Poznań
19.
G – 1 /19/2009
Etyka
Kl. 1 – 3
K. Doszczak –
Fuławka
Etyka. Program nauczania etyki w
klasach 1-3 gimnazjum
G. Migdalska,
M. Szczucka Smagowicz
T. Kowalewska
T. Maćkowski
Wiedza o
M. Wesołowska –
społeczeństwie Starnawska
W. Starnawski
Wychowanie
K. Król, K. Maśnik,
do życia
G. Węglarczyk
w rodzinie
Matematyka
M. Jucewicz,
M. Karpiński, J. Lech
Program nauczania j. niemieckiego
dla gimnazjum w klasach 1 – 3 w
kursie podstawowym
Program nauczania j. francuskiego
w gimnazjum
Wyd.
Szkolne
PWN
Nowa Era
Wyd.
Szkolne
PWN
Wyd.
Rubikon
Gdańskie
Wyd.
Oświatowe
Zamkor
Nowa Era
OPERON
WS i P
Program wychowania fizycznego
w gimnazjum.
Szkolny Zestaw Programów Nauczania został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców na
posiedzeniu w dniu 10 września 2009 r.
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 1
DLA KLASY II i III NA LATA 2009 - 2011
PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ nr 8g/2008/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Symbol i numer
programu wg
dopuszczenia
DKOS – 4014 –
28/02
Język polski
Kl. 3
A. Łuczak,
B. Fiszer,
M. Hajduk
1.
DKW-401472/99
Język polski
Kl. 2
2.
DKW 401444/00
2.
DKW 401445/00
2.
DKW- 4014171/00
Język
angielski
Kl.
2a,b,d,e,f
Język
angielski
Kl. 2c, 3c
Język
angielski
Kl. 3
T.Bugajska, M.Gudro,
M.Małachowska,
E.Tomińska, G.WitakWcisło, T.ZawiszaChlebowska
E. Lewandowska,
B. Marciszewska
3
DKW-4014233/99
4
DKOS-500267/03
5.
DKW-4014189/99
6.
DKW-4014278/99
Wiedza o
społeczeństwie
Kl. 2-3
F. Kalinowska
7.
DKW-4014253b/99
K. Król, K. Maśnik,
G. Węglarczyk
Program nauczania dla kl. I-III
gimnazjum „Wychowanie do
życia w rodzinie”
Wyd.
Rubikon
8.
DKW-4014139/99
Moduł WOS –
Wychowanie
do życia
w rodzinie
kl. 2-3
Matematyka
Kl. 2-3
M. Jucewicz,
M. Karpiński, J. Lech
Matematyka z plusem. Program
nauczania matematyki dla
trzeciego etapu edukacyjnego
klasy I-III gimnazjum.
Gdańskie
Wydawnic
two
Oświatowe
9.
DKOS- 500236/05
Fizyka
Kl. 2 i 3
B. Sagnowska,
J. Salach
Zrozumieć świat.
Program nauczania fizyki
w gimnazjum.
10.
DKW-401495/99
Chemia
Kl. 2-3
T. Kulawik,
M. Litwin
Chemia Nowej Ery. Program
nauczania chemii w gimnazjum .
Nowa Era
11.
DKOS – 5002 –
22/07
Biologia
kl.. 2 i 3
J. Loritz-Dobrowolska,
Z. Sendecka,
E. Szedzianis,
E. Werbiłowicz
Biologia. Program nauczania dla
gimnazjum.
Wyd.
Pedagogiczne
OPERON
Lp.
1.
Rodzaj
zajęć
Język
niemiecki
Kl. 2a,2d,
2e(gr.)
Język
francuski
Kl. 2e
Historia
Kl. 2-3
Autor
Tytuł programu
Wydawca
Między nami.
Program nauczania języka
polskiego dla trzeciego etapu
edukacyjnego ( kl. I – III
gimnazjum )
Gimnazjum. Program nauczania
Język polski dla klas I-III „Świat
w słowach i obrazach”
Gdańskie
Wydawnic
two
Oświatowe
Program nauczania j. angielskiego
III etap edukacyjny, poziom
początkujący
LONGMAN
Program nauczania j. angielskiego
III etap edukacyjny, poziom
średnio zaawansowany
Program nauczania języka
angielskiego kurs dla
początkujących, kl. 1-3
gimnazjum. Click On 1 i 2.
Program nauczania j. niemieckiego
w klasach 1 – 3 w gimnazjum w
kursie podstawowym
LONGMAN
G. Migdalska, M.
Szczucka - Smagowicz
Program nauczania j. francuskiego
w gimnazjum
M. Chen-Wincławska,
K. Polacka, J. Rulka
Historia.
Program nauczania w klasach I-III
gimnazjum.
Program nauczania Wiedzy o
Społeczeństwie
Wyd.
Szkolne
PWN
Wydawnic
two Rożak
E. Lewandowska,
B. Marciszewska
Virginia Evans
M. Ptak, H. Sowa –
Babik, E. Świerczyńska
WS i P
Wyd.
Express
Publishing
Wyd.
Szkolne
PWN
Wyd. Efka
Zamkor
12.
Geografia
Kl. 2 i 3
Informatyka
Kl. 2f,
Kl. 3
Wychowanie
fizyczne
Kl. 2 (bez 2b)
Kl. 3
E. Sulejczak
Program własny
Kl. 2b
J. Zych
D. Zaborowski
Program własny na podstawie
„Autorskiego programu wychowania
fizycznego dla klas IV-VI szkoły
podstawowej” A. Romanowska
DKW –4014-68/99 oraz „Od zabawy
do sportu” autorstwa Urszuli
Kierczak i Tadeusza Glosa DKW –
4014 – 88/01.
15.
Program własny
Muzyka
Kl. 2 -3
B. Wawrzyńska
Program własny nauczania muzyki
i plastyki w kl. I-III.
16.
DKOS- 401431/02
Plastyka
Kl. 2 i 3
D. Stępień,
W. Sygut,
M. Matys-Ziemska
Sztuka. Program nauczania sztuki
w gimnazjum.
17.
PK I/99
Religia
Kl. 2 -3
D. Jackowiak,
J. Szpet
„Słowo Boga blisko Ciebie”
13.
14.
DKW-401497/99
DKW-401480/99
DKW-4014283/99
E. Gurbiel, E.Kołczyk.
H. Krzysicka, M.
Sysło, G. Hardt
E. Czerska
Program nauczania geografii w
gimnazjum
Program nauczania informatyki w
gimnazjum
Program o profilu rekreacyjno –
zdrowotnym „Wybierz sam”
Nowa Era
WS i P
Wyd.
Eduk.
RESPOLO
NIA, Łódź
Wyd.
MAC
Księgarnia
św.
Wojciecha
Poznań
Szkolny Zestaw Programów Nauczania został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców na
posiedzeniu w dniu 10 września 2009 r.
Download