Salamandra plamista

advertisement
Wykonała Klaudia kl. 4b

Salamandra plamista to największy europejski
przedstawiciel płazów ogoniastych; osiąga
długość 10-24 cm (maksymalnie 32 cm). Zwierzę
posiada walcowate, krępe ciało.

Salamandra czarna jest najbardziej ruchliwa
nocą, jednak podczas okresu godowego lub
deszczowej pogody są często aktywne także w
ciągu dnia. We wrześniu i październiku
salamandry czarne ciągną do kryjówek zimowych,
które opuszczają na przełomie marca i kwietnia.
Zimowymi kryjówkami najczęściej są naturalne
zagłębienia w ziemi, nory gryzoni, szczeliny
skalne i zwalone pnie drzew.

Salamandra czarna poluje na chrząszcze, ślimaki,
skąposzczety i inne drobne bezkręgowce.
Salamndra czarna poluje zazwyczaj nocą. Na
skutek niskiej temperatury otoczenia jej
przemiana materii jest wolna, więc potrafi się obyć
długo bez pokarmu.

Wilgotna i błyszcząca skóra salamandry plamistej
ubarwiona jest jaskrawo. Czarny i błyszczący
wierzch ciała kontrastuje z żółtymi lub
pomarańczowymi plamami bądź pasami.

Salamandra
plamista,
jaszczur
plamisty,
jaszczur ognisty (Salamandra salamandra) –
gatunek
płazy
ogoniastego
z
rodziny
salamandrowatych
o
charakterystycznym
wyglądzie i szerokim zasięgu występowania.
Prowadzi samotniczy, drapieżny tryb życia.
Wyróżnia się liczne podgatunki. W Polsce
podlega
ścisłejochronie,
jako
gatunek
wymagający ochrony czynnej.

Zwierzę to prowadzi lądowy tryb życia. Siedliska
dorosłych płazów nie ograniczają się do miejsc,
w których występuje woda; można je spotkać
w wilgotnych lasach liściastych, mieszanych, a
rzadziej iglastych, na polanach, w obrębie
skalistych zboczy, w buszu, a nawet na obszarach
rolniczych, dolinach ze strumieniami,
w
południowej Europie w pobliżu osiedli ludzkich, na
pastwiskach i łąkach. Dobrze sobie radzi
w
środowisku zmienionym, widuje się ją nawet
w
ogrodach.

Salamandra plamista jest naszym największym
płazem ogoniastym, jej długość dochodzi do 23
cm. Jej ciało jest walcowate, głowa szeroka
płaska, oczy wyłupiaste. Ogon silnie walcowaty
jest krótszy od długości reszty ciała. Skóra
grzbietu jest gładka i błyszcząca, nogi są
masywne, chociaż stosunkowo krótkie. Samiec
jest wysmuklejszy od samicy i ma zgrubiały ogon
u nasady oraz dłuższe i delikatniejsze nogi.
Ubarwienie u obu płci jest identyczne,
kontrastowe,
odstraszające,
w
czarne
i pomarańczowożółte plamy

Zaznacza się dymorfizm płciowy: samice
przerastają samce, mają także bardziej masywną
budowę. Osobniki żeńskie posiadają też
relatywnie krótsze kończyny, podczas gdy
wysmuklejsze samce mają dłuższe, delikatniejsze
nogi, a także zgrubiały u nasady ogon i bardziej
obrzękniętą kloakę. Ubarwienie obu płci nie różni
się.

Salamandra plamista
szczególnie lubi lasy
bukowe, iglastych zaś unika, podobnie jak gleb
wapiennych, w przeciwieństwie do piaskowców,
margli, a wg niektórych też granitów. Bytuje także
w otoczeniu roślinności śródziemnomorskiej.
Zamieszkuje głównie okolice podgórskie (lasy
pogórza, regiel doln), w Alpach dochodzi zwykle
do wys. 800 m n.p.m., a w polskich Karpatach i
Sudetach od 250 do 1087 m.
KONIEC
Download