Karta pracy - obserwacje i pomiary:

advertisement
Karta pracy – Jak odbieram świat?
1. W grupie obejrzyjcie wzajemnie swoje oczy i zwróćcie uwagę na różnice. Obejrzyjcie
źrenicę oka kolegi/koleżanki, a następnie zaświećcie latarkę i z wyczuciem skierujcie światło
w kierunku oka kolegi/koleżanki i zwróćcie uwagę na zachodzące zmiany. Swoje obserwacje
wpiszcie do karty pracy (Zadanie 1).
2. Spróbujcie z zamkniętymi oczami zidentyfikować dźwięki przyrody, które usłyszycie
w ciągu 3 minut (Zadanie 2).
3. Za pomocą lornetki zaobserwuj ptaka i opisz go pozostałym kolegom i koleżankom
(Zadanie 3).
4. Za pomocą lupy obejrzyjcie elementy wybranej przez Was rośliny i wykonajcie Zadanie 4.
5. Podczas wędrówki zbierzcie różnokolorowe fragmenty roślin i zwierząt, a także
przedmioty i elementy o różnym zapachu, kształcie i fakturze (gładkie, szorstkie, wilgotne,
suche), np. szyszki, liście, kawałki kory, piórka (Zadanie 5 i 6).
Zadanie 1.
Przyjrzyjcie się dokładnie Waszym oczom i uzupełnijcie tabelkę poniżej:
Imię
Kolor oczu
Kształt oczu
Inne cechy
charakterystyczne
Jak reaguje źrenica na światło? Co można zaobserwować?
……………………………………………………………………………………
Zadanie 2.
Przez kilka minut posłuchaj z zamkniętymi oczami dźwięków przyrody. Czy potrafisz je
zinterpretować i wskazać, z którego kierunku pochodzą? Narysuj strzałki i podpisz je.
Znajdujesz się w środku gwiazdy.
Zadanie 3.
Na podstawie opisu przedstawionego przez kolegę lub koleżankę spróbuj narysować sylwetkę
ptaka, wpisz jego cechy charakterystyczne, a następnie za pomocą klucza albo atlasu spróbuj
ustalić jego nazwę.
Rozpoznany ptak to………………………………………………………………………..
Zadanie 4.
Poniżej narysuj wybraną roślinę – tak, jak ją widzisz w całości, a następnie wybrane jej części
narysuj w powiększeniu, tak jak to widać pod lupą. Czy zaobserwowałeś jakieś różnice?
Zadanie 5.
Poniżej wpisz odpowiedzi kolegów z drugiej grupy oraz własne odpowiedzi. Czy udało Wam
się rozpoznać wszystkie tajemnicze przedmioty?
a. Rozpoznawanie po zapachu – Grupa ………………..
Imię
Prezentowany
przedmiot
Odpowiedź
Czy udało się
rozpoznać
przedmiot?
b. Rozpoznawanie po kształcie – Grupa ………………..
Imię
Prezentowany
przedmiot
Odpowiedź
Czy udało się
rozpoznać
przedmiot?
Jak sądzisz, czy łatwiej jest rozpoznać przedmiot po zapachu czy dotykając go?
Download