Analityka medyczna

advertisement
Analityka medyczna
Mikrobiologia - program ramowy 2014/2015
semestr zimowy
Pytania
1a. Podstawy różnicowania bakterii i grzybów.
1b. Podstawy różnicowania bakterii i grzybów.
14. 10. 13
15. 10. 13
2a. Metody hodowli bakterii i grzybów.
2b. Podstawowe metody identyfikacji bakterii i grzybów.
21. 10. 13
22. 10. 13
K. Galant
3a. Podstawy wirusologii.
3b Związki wzajemne między drobnoustrojami a człowiekiem.
28. 10. 13
29. 10. 13
L. Szymaniak
L. Szymaniak
4a. Podstawy wykrywania zakażeń.
4b. Metody niszczenia drobnoustrojów poza organizmem ludzkim.
04. 11. 13
05. 11. 13
P. Roszkowska
K. Galant
5a. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych I.
5b. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych I.
18. 11. 13
19. 11. 13
A. Paszkowska
6a. Chemioterapia zakażeń bakteryjnych II.
6b. Zakażenia wirusowe. Chemioterapia zakażeń wirusowych.
25. 11. 13
26. 11. 13
L. Szymaniak
P. Roszkowska
7a. Zakażenia grzybicze. Chemioterapia zakażeń grzybiczych.
7b. Zakażenia grzybicze. Chemioterapia zakażeń grzybiczych.
02. 12. 13
03. 12. 13
K. Galant
P. Roszkowska
PRZERWA (ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI)
semestr letni
8a. Ziarniaki Gram-dodatnie i Gram-ujemne tlenowe/ względnie beztlenowe
8b. Ziarniaki Gram-dodatnie i Gram-ujemne tlenowe/ względnie beztlenowe
A. Paszkowska
9a. Pałeczki Gram-ujemne i Gram-dodatnie tlenowe/ względnie beztlenowe.
9b. Pałeczki Gram-ujemne i Gram-dodatnie tlenowe/ względnie beztlenowe.
L. Szymaniak
10a. Zakażenia odzwierzęce – antropozoonozy
10b. Bakterie beztlenowe
K. Galant
11a. Bakterie beztlenowe
11b. Zakażenia układu pokarmowego. Zatrucia pokarmowe
P. Roszkowska
12a. Zakażenia dróg oddechowych i oka
12b. Zakażenia dróg oddechowych i oka
A. Paszkowska
13a. Zakażenia układu moczowo-płciowego
13 b. Choroby przenoszone drogą płciową STD.
L. Szymaniak
K. Galant
14. Neuroinfekcje, zakażenia krwi, wsierdzia, skóry, kości i stawów.
14b. Zakażenia szpitalne
P. Roszkowska
A. Paszkowska
15. a. Odrabianie praktyczne i teoretyczne zajęć.
15 b. Egzamin praktyczny Termin?
Egzamin teoretyczny: 26. 06. 2015 godz. 10.00, Stara Sala
Download