Wniosek o zmianę danych na fakturze

advertisement
Imię i nazwisko Klienta
Adres
PESEL
Usługi Informatyczno-Internetowe
„PcBoot” Rafał Wilk
Szpęgawsk, ul. Zielona 2
83-200 Starogard Gdański
Wniosek o zmianę danych na fakturze VAT
Proszę o zmianę danych na fakturze VAT za usługi internetowe.
Dotychczasowe dane:
Imię i nazwisko Klienta
Adres
Nowe dane:
Imię i nazwisko
Adres
____________________
Data i czytelny podpis klienta
Download