Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych Zad. 1. Oblicz: a) e) b) f) c) g

advertisement
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
Zad. 1. Oblicz:
a) 3 ∙ (−4) =
e) (−3) ∙ 7 =
b) 12 ∙ (−6) =
f) (−5) ∙ (10) =
c) (−11) ∙ (−4) =
g) 12 ∙ 6 =
d) (−8) ∙ (−7) =
h) 23 ∙ (−14) =
Zad. 2. Uzupełnij tabelkę.
8
−5
0
−27
∙ (−3)
3
Zad. 3. Uzupełnij:
a)……….∙ (−4) = −44
b)12 ∙……….=144
c)(−2) ∙ (−2) ∙ (−2) =
d)(−1) ∙ (−3) ∙ 6 ∙ (−3) ∙ 2 ∙ (−2) =
Zad. 4. Oblicz:
a) 32 ÷ (−4) =
e) (−21) ÷ 7 =
b) 12 ÷ (−6) =
f) (−70) ÷ (10) =
c) (−16) ÷ (−4) =
g) 12 ÷ 6 =
d) (−63) ÷ (−7) =
h) 308 ÷ (−14) =
Zad. 5. Uzupełnij tabelkę.
(−8)
(−48)
104
(−1)
(−8)
÷ (−8)
Zad. 6. Oblicz iloczyn liczb: −31 i 15.
Zad. 7. Oblicz iloraz liczb: −84 i 4.
Zad. 8. Podaj liczbę odwrotną do liczby: (−15) ÷ 5 + (−6) ∙ (−1) =
Zad. 9. Podaj liczbę przeciwną do liczby: (−25) ÷ 5 − 30 ÷ (−6) + 2 =
Zad. 10. Przez dwa tygodnie Adam notował każdego dnia o tej samej porze temperaturę powietrza.
Trzy razy odnotował −2°oraz 4°, cztery razy 15°, dwa razy 14°, raz 17°i −1°. Oblicz średnią
arytmetyczną tych temperatur.
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
Zad. 1. Oblicz:
a) 3 ∙ (−4) =
e) (−3) ∙ 7 =
b) 12 ∙ (−6) =
f) (−5) ∙ (10) =
c) (−11) ∙ (−4) =
g) 12 ∙ 6 =
d) (−8) ∙ (−7) =
h) 23 ∙ (−14) =
Zad. 2. Uzupełnij tabelkę.
8
−5
0
−27
∙ (−3)
3
Zad. 3. Uzupełnij:
a)……….∙ (−4) = −44
b)12 ∙……….=144
c)(−2) ∙ (−2) ∙ (−2) =
d)(−1) ∙ (−3) ∙ 6 ∙ (−3) ∙ 2 ∙ (−2) =
Zad. 4. Oblicz:
a) 32 ÷ (−4) =
e) (−21) ÷ 7 =
b) 12 ÷ (−6) =
f) (−70) ÷ (10) =
c) (−16) ÷ (−4) =
g) 12 ÷ 6 =
d) (−63) ÷ (−7) =
h) 308 ÷ (−14) =
Zad. 5. Uzupełnij tabelkę.
(−8)
(−48)
104
(−1)
(−8)
÷ (−8)
Zad. 6. Oblicz iloczyn liczb: −31 i 15.
Zad. 7. Oblicz iloraz liczb: −84 i 4.
Zad. 8. Podaj liczbę odwrotną do liczby: (−15) ÷ 5 + (−6) ∙ (−1) =
Zad. 9. Podaj liczbę przeciwną do liczby: (−25) ÷ 5 − 30 ÷ (−6) + 2 =
Zad. 10. Przez dwa tygodnie Adam notował każdego dnia o tej samej porze temperaturę powietrza.
Trzy razy odnotował −2°oraz 4°, cztery razy 15°, dwa razy 14°, raz 17°i −1°. Oblicz średnią
arytmetyczną tych temperatur.
Download