NARODZONY NA NOWO www.uczeńJezusa.pl | 1 22 Skoro dusze

advertisement
NARODZONY NA NOWO
22 Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości
bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, 23 jako odrodzeni nie z nasienia
skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. (1Piotra 1, 22-23)
Prawdziwe nowe narodzenie, jest wynikiem “posłuszeństwa prawdzie” Słowa Bożego.
To prawda, że następuje ono z wody i z Ducha, ale to Słowo Boże objawia nam do czego
mamy się na nowo narodzić.
Człowiek zrodzony z Ducha Świętego i z Łaski Chrystusa uczestnik Królestwa Bożego, w
swym duchowym odrodzeniu jest nieskazitelny.
To zapewnienie o nieskazitelnym odrodzeniu mówi nam, że to co uczynił w nas Bóg jest bez
“skazy i zmazy” – nie wymaga żadnych dodatkowych działań zarówno ze strony Boga jak i
człowieka. Narodziliśmy się w Duchu Świętym i tenże Duch Święty tak obficie nas wypełnia,
www.uczeńJezusa.pl
|1
NARODZONY NA NOWO
iż wylewają się z nas wody życia!
Czy zatem czegokolwiek jeszcze potrzebujemy?
Piotr apostoł powiada nam: “skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo w
prawdzie” – to teraz potrzebujemy w niej chodzić. Ta ważna zasada duchowego życia
decyduje o powodzeniu naszej nowej osobowości!
Narodzenie się na nowo to wspaniały Boży dar!
Dar, który jest możliwy dlatego, że Syn Boży Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, zapłacił za
wszystkie nasze grzechy. W ten sposób otwarta została droga przed Boży tron, a Bóg przez
krew swojego Syna przyjmuje nas jako swoje dzieci! Aby jednak nasz duchowy rozwój był
możliwy, musimy nauczyć się posłuszeństwa!
To ono prowadzi nas ku mądrości, pozwala poznawać Boga i uczy nas miłości – miłości do
niego i do ludzi. Człowiek narodzony na nowo, to człowiek wypełniony cudowną miłością
Jezusa. Taki człowiek jest odbiciem chwały samego Zbawiciela! Charakter takiego
człowieka, jego dobroć, jego delikatność i poświęcenie znamionują obfitą obecność Boga w
jego życiu.
Takim jest człowiek narodzony na nowo i takim jest uczeń Jezusa Chrystusa.
Amen.
Andrzej Cyrikas
www.uczeńJezusa.pl
|2
NARODZONY NA NOWO
www.uczeńJezusa.pl
|3
Download