30 lat brachyterapii hdr w polsce

advertisement
SYMPOZJUM NAUKOWE
„30 LAT BRACHYTERAPII HDR W POLSCE”
6-7 CZERWCA 2013 - GLIWICE
Patronat honorowy prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu MSC Oddział w Gliwicach
Organizatorzy
Komitet Naukowy
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – przewodniczący
Dr n. med. Brygida Białas
Dr Piotr Wojcieszek
Komitet Organizacyjny
Dr n. med. Andrzej Wojcieszek – przewodniczący
Dr n. med. Sylwia Kellas-Ślęczka
Dr Krzysztof Nowakowski
Miejsce obrad
Hotel „Silvia Gold”
Gliwice, ul. Studzienna 8
PROGRAM
6.06.2013, czwartek
11.00-11.15
Otwarcie Sympozjum – prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski
15 min.
11.15-11.45
prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski – wykład
30 min.
11.45-13.15
Sesja I – Gliwicka przygoda z brachyterapią HDR: od metody gliwickiej
Ra do HDR afterloading
11.45-11.55
Wprowadzenie – moderator dr n. med. B. Białas (Gliwice)
11.55-12.05
dr n. przyr. N. Lambrinow (Gliwice) „Brachyterapia radem metoda gliwicka”
10 min.
12.05-12.15
dr K. Nowakowski (Gliwice) „Pierwsze doświadczenia z brachyterapią HDR”
10 min.
12.15-12.35
dr n. med. B. Białas (Gliwice) „Brachyterapia u chorych na zaawansowanego
raka szyjki macicy – różne schematy frakcjonowania. Doświadczenia w
brachyterapii przedoperacyjnej u chorych na raka szyjki i trzonu macicy”
20 min.
12.35-12.55
dr n. med. K. Raczek-Zwierzycka (Gliwice) „Brachyterapia HDR w leczeniu
skojarzonym raka szyjki macicy (radiochemioterapia)”
20 min.
12.55-13.15
Podsumowanie – moderator dr n. med. B. Białas (Gliwice)
13.15-14.00
OBIAD
14.00-16.00
Sesja II – Rak piersi
10 min.
20 min.
przewodniczenie sesji: dr hab. n. med. K. Serkies (Gdańsk)
dr n. med. T. Filipowski (Białystok)
14.00-14.30
prof. Josef Hammer (Linz, Austria) „HDR implants in breast cancer - the Linz
experience”
30 min.
14.30-15.00
dr n. med. Cristina Gutiérrez (Barcelona-Girona-Badalona, Hiszpania) „Partial
breast irradiation with interstitial brachytherapy: rationale, technique and
results of Institut Català d’Oncologia”
30 min.
15.00-15.15
dr n. med. M. Szlag (Gliwice) „Planowanie brachyterapii HDR u chorych na
raka piersi (boost i APBI) od 2D do 3D”
15 min.
15.15-15.30
dr n. med. A. Kulik (Warszawa) „Doświadczenia warszawskie w leczeniu
brachyterapią HDR chorych na raka piersi”
15 min.
15.30-15.45
dr hab. n. med. J. Skowronek (Poznań) „Brachyterapia śródtkankowa versus
dojamowa - doświadczenia poznańskie”
15 min.
15.45-16.00
dyskusja panelowa
15 min.
2
16.00-16.30
PRZERWA NA KAWĘ
16.30-18.00
Sesja III – Rak stercza
przewodniczenie sesji: dr n. med. J. Łyczek (Brzozów)
dr M. Fijałkowski (Gliwice)
16.30-17.00
prof. Nikolaos Zamboglou (Offenbach, Niemcy) „HDR brachytherapy in
prostate cancer patients”
30 min.
17.00-17.15
dr P. Wojcieszek (Gliwice) „Brachyterapia HDR w raku prostaty doświadczenia gliwickie”
15 min.
17.15-17.30
prof. dr hab. n. med. R. Makarewicz (Bydgoszcz) „Wznowa biochemiczna po
leczeniu brachyterapią HDR”
15 min.
17.30-17.45
dr hab. n. med. J. Skowronek (Poznań) „Brachyterapia HDR vs brachyterapia
LDR”
15 min.
17.45-18.00
dyskusja panelowa
19.00
KOLACJA HDR
15 min.
7.06.2013, piątek
09.00-10.30
Sesja IV – Brachyterapia HDR w leczeniu paliatywnym
przewodniczenie sesji: dr hab. n. med. A. Roszak (Poznań)
prof. dr hab. n. med. J. Fijuth (Łódź)
09.00-09.15
dr n. med. S. Kellas-Ślęczka (Gliwice) ”Paliatywna brachyterapia HDR u
chorych na nowotwory narządu rodnego”
15 min.
09.15-09.30
dr P. Wojcieszek (Gliwice) „Brachyterapia paliatywna: powierzchniowa oraz
nowotworów regionu głowy i szyi”
15 min.
09.30-09.45
prof. dr hab. n. med. R. Makarewicz (Bydgoszcz) „Brachyterapia paliatywna
raka przełyku i płuca”
15 min.
09.45-10.00
dyskusja panelowa
10.00-10.30
PRZERWA NA KAWĘ
10.30-13.00
Sesja V – Radioterapia pod kontrolą obrazowania - techniki
brachyterapii vs IMRT/VMAT/CK w praktyce klinicznej
15 min.
przewodniczenie sesji: prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski
dr n. med. A. Wygoda
10.30-11.00
dr n. med. Jacob Christian Lindegaard (Aarhus, Dania) „The Aarhus
experience with image guided brachytherapy in gynecological cancer” 30 min.
11.00-11.30
dr n. med. Razvan Galalae (Gelsenkirchen, Niemcy) „Benefit and relevance
from brachytherapy as boost”
30 min.
3
11.30-11.45
prof. dr hab. n. fiz. K. Ślosarek (Gliwice) „Planowanie leczenia w brachyterapii
IMRT/VMAT/CK”
15 min.
11.45-12.15
dr P. Wojcieszek (Gliwice) „Rak gruczołu krokowego - techniki brachyterapii”
dr n. med. K. Behrendt (Gliwice) „– IMRT/VMAT/CK”
30 min.
12.15-12.45
dr n. med. B. Białas (Gliwice) „Rak szyjki i trzonu macicy - brachyterapia pod
kontrolą obrazowania”
prof. dr hab. n. med. R. Tarnawski (Gliwice) „ – IMRT/VMAT/CK”
30 min.
12.45-13.00
dyskusja panelowa
13.00-13.30
Arnoud Klont (Nucletron - An Elekta Company) „Real-time prostate solutions:
adaptive planning and streamlined planning procedure"
30 min.
15 min.
13.30-13.45 Zakończenie Sympozjum – prof. dr hab. n. med. B. Maciejewski
4
15 min.
Download