Przycisk do światła z symbolem światła TLM 611/612-01

advertisement
Przycisk do światła z
symbolem światła
TLM 611/612-01, BTLM
650 TM
200029099-00
Opis produktu
Przycisk oświetlenia z wypukłym symbolem światła jako część zamienna do modułów głośników przydrzwiowych
TLM 611-…, TLM 612-01 i BTLM 650-…
Dane techniczne
wymiary (mm) szer. x wys.:
Formularz danych - Przycisk do światła z symbolem światła
24 x 24
Download