Lp PRZEDMIOT PROWADZĄCY SEMESTR DATA GODZINA 1

advertisement
Lp
1
PRZEDMIOT
Technologia informacyjna
PROWADZĄCY SEMESTR
mgr Piotr
Wszystkie
Wiktorek
dr Agnieszka
IV
Schmeidel
DATA
17.09.2012
2
Finanse publiczne
3
Ustrój samorządu
terytorialnego
Makroekonomia
mgr Damian
Grzelka
dr Tomasz
Jarocki
III
21.09.2012
II
22.09.2012
29.09.2012
21.09.2012
II
11.09.2012
II
18.09.2012
8
Prawoznawstwo
I
15.09.2012
9
Prawo finansowe
III
14.09.2012
10
Podstawy prawa pracy
III
15.09.2012
11
Teoria organizacji i
zarządzania
Administracja i
zarządzanie publiczne
prof.
Mirosław Stec
dr Bartłomiej
Zapała
dr Janina
Kowalik
dr Mariusz
Wieczorek
dr Andrzej
Buczek
dr Mariusz
Wieczorek
dr Katarzyna
Rogalińska
dr Katarzyna
Rogalińska
VI
7
Publiczne prawo
gospodarcze
Międzynarodowa ochrona
praw człowieka
Podstawy socjologii
III
20.09.2012
VI
20.09.2012
4
5
6
12
7.09.2012
14.09.2012
GODZINA
17.00
sala 106
17.00
17.00
sala 106
16.30
Sala 106
9.00
9.00
Sala 106
17.00
Sala 106
18.00
Sala 106
17.00
Sala 106
9.00
Sala 106
16.30
Sala 106
9.00
Sala 106
16.30
Sala 106
16.30
Sala 106
Download