Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach

advertisement
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach
2016/2017
Kartkówka 1 z 3 – 17/18 października 2016 (max. 7punktów)
Grupa A
Grupa B
Zad 1 Co to jest:
Zad 1 Co to jest:
a)
b)
c)
d)
e)
Punkt
Prosta
Łamana zamknięta
Okrąg
Średnica
a)
b)
c)
d)
e)
Płaszczyzna
półprosta
Łamana otwarta
koło
promieo
Zad 2. Kiedy dwa odcinki są do siebie prostopadłe?
Zad 2. Kiedy dwa odcinki są do siebie równoległe?
Zad 3. Narysuj dowolną prostą i punkt nie leżący na tej
prostej. Narysuj prostą równoległą do danej prostej
przechodzącą przez dany punkt.
Zad 3. Narysuj dowolną prostą i punkt nie leżący na tej
prostej. Narysuj prostą prostopadłą do danej prostej
przechodzącą przez dany punkt.
Kartkówka 2 z 3 – 24 października 2016 (max. 8 punktów)
Grupa A
Grupa B
Zad 1. Co wiesz o równoległoboku. Napisz czym jest i
co wiesz o jego przekątnych.
Zad 1. Co wiesz o rombie. Napisz czym jest i co wiesz o
jego przekątnych.
Zad 2. Wymieo wszystkie rodzaje trójkątów ze
względu na ich boki.
Zad 2. Wymieo wszystkie rodzaje trójkątów ze
względu na ich Kąty.
Zad 3. Oblicz długośd ramienia trójkąta
równoramiennego wiedząc, że jego obwód wynosi 39
cm a podstawa 11 cm.
Zad 3. Oblicz długośd ramienia trójkąta
równoramiennego wiedząc, że jego obwód wynosi 41
cm a podstawa 11 cm.
Zad 4. Narysuj dowolny trapez równoramienny o
podstawach długości 8 cm i 6 cm.
Zad 4. Narysuj dowolny trapez równoramienny o
podstawach długości 6 cm i 4 cm.
Kartkówka 3 z 3 – 2 listopada 2016 (max. 16 punktów)
Grupa A
1. Jeśli zdanie jest prawdziwe wstaw P, jeśli jest fałszywe wstaw F:
a) Suma miar kątów w trapezie wynosi 180º.
b) Kąt o mierze 120º jest kątem wypukłym.
c) W trapezie równoramiennym kąty leżące przy podstawach mają jednakowe miary.
d) W trójkącie równobocznym każdy kąt ma miarę 60º.
e) Suma kątów przyległych wynosi 180°.
f) Kąty naprzemianległe nie mają jednakowych miar.
2.Wypisz wszystkie pary kątów:
a) odpowiadających
b) naprzemianległych wewnętrznie
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach
2016/2017
3. Oblicz miary kątów:
Grupa B
1. Jeśli zdanie jest prawdziwe wstaw P, jeśli jest fałszywe wstaw F:
a)Kat o mierze 140º jest kątem wklęsłym.
b) Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180º.
c)W trójkącie równoramiennym kąty leżące przy podstawie mają jednakowe miary.
d)W trójkącie równobocznym tylko jeden kąt ma miarę 60º.
e) Kąty odpowiadające nie mają jednakowych miar.
f) Suma kątów przyległych wynosi 180°.
2.Wypisz wszystkie pary kątów:
a) wierzchołkowych
b) naprzemianległych zewnętrznie
3. Oblicz miary kątów:
Punktacja:
MAX: 31 punktów
Bardzo dobry – od 27 punktów
Dobry: od 23 punktów
Dostateczny: od 15 punktów
Dopuszczający: od 9 punktów
Nauczyciel: mgr Bartłomiej Nowak
[email protected]
Download