TEST POWTÓRZENIOWY

advertisement
TEST POWTÓRZENIOWY
Liczby i działania
 105
Liczba
jest większa od:
40
3
2
8
 2,5
46

16
3
2
5
ROZWIĄZANIE
5
Liczba 3 jest równa:
6
3,8(3)
3,5
3,12
3,5(6)
W , którym ze zbiorów jest najwięcej liczb?
A. Liczby całkowite większe od -6 i
mniejsze od 6.
B. Liczby naturalne mniejsze od 12.
C. Liczby wymierne większe od -3 i
mniejsze od 7.
D. Ujemne liczby całkowite większe od
-13.
A
B
C
D
Która z poniższych liczb jest prawidłowym
zaokrągleniem liczby 16,35746?
16,3575
16,358
16,35
16,3
Wybierz liczbę , której zaokrąglenie do jedności jest
równe 230, a zaokrąglenie do części dziesiątych jest
równe 230,5.
230,4519
230,5291
231,5231
230,4476
Wartość ujemną ma wyrażenie:
5
1
A)13  13
19
4
B)7,04  7,030
5 18
C )3 
18 5
D)5,101  3,0909
Który z wyników poniższych działań jest
liczba największa?
2
1
A)3  12
3
3
4
C )20  5
5
5
3
B)8  7
7
7
A
1
2
D)19  2
3
3
B
C
D
Który z wyników poniższych działań nie
jest liczba całkowitą?
1
1 1
A)3  2 
6
2 3
1
1
B )2  4,6  1
3
15
C )4,375  2,75  3
3
D)12,2  2,9 
5
A
C
B
D
1
8
Iloczyn
1
22
1 *2
20 49
141
A)
69
11
B)2
490
219
C )2
490
4
D)2
7
A
B
C
D
jest równy:
Iloraz 30,24:1,4 jest równy:
2,16
21,6
22,4
30,6
Pole prostokąta o bokach długości
1,32 m i 0,021 m wynosi:
0,02772 m2
0,00396 m2
0,2772 m2
0,396 m2
Tort urodzinowy ważył 1,8 kg. Goście na
przyjęciu zjedli
7
9
. Kiedy przyszedł
1
spóźniony gość dostał
8
pozostałej
części tortu . Porcja spóźnionego gościa
ważyła:
0,005 kg
0,02 kg
0,2 kg
0,05 kg
Najmniejsza wartość ma wyrażenie:
A)-5,32+4,89;
B)-5,32-4,89;
C)-5,32*4,89;
D)-5,32:4,89.
A
C
B
D
Wartość dodatnią ma wyrazenie:
A) 12,83 *  4,803
2
B )3   12,349 *1,4
3
A
B
3,49  13,091
C)
C
 5,042  11,99
D) 3,42 * 5,17 *  1,3*  0,8
D
Które z poniższych wyrażeń ma inną
wartość niż trzy pozostałe?
A)  5,39  4,14;
A
10  15
B)
;
B
 19  15
2
C )1 *  0,75;
C
3
2
 3
D)1     .
 2
D
105
5

 2  -2,625
40
8
3
 2  2,375 
8
-2,5
-2,375

46
 2,875 
16
-2,875
-2,6
0
Download