modernizacja rozdzielnicy głównej elektrycznej w budynku

advertisement
modernizacja rozdzielnicy głównej
elektrycznej w budynku Al.Zwycięstwa 96/98
Umowa KB/667/MB/7/W/2005 na modernizację głównej rozdzielnicy elektrycznej wraz z
wykonaniem projektu budowlanego wykonawczego branży elektrycznej dla potrzeb budynku
Al.Zwycięstwa 96/98 i PPNT. Umowa podpisana z Zakładem Elektromechaniczno-Instalacyjnym
'AMPER' w Gdyni, na kwotę 29.036 zł
oryginał umowy znajduje się: pok. 100 Urzędu Miasta, Al.Zwycięstwa 96/98
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający:
Odpowiedzialny za treść:
Wprowadził informację:
Data udostępnienia informacji:
Urząd Miasta Gdyni
Roman Witowski
root root
23.12.2005
Źródło: http://gdynia.pl/bip/archiwum,2091/modernizacja-rozdzielnicy-glownej-elektrycznej-w-budynku-al-zwyciestwa96-98,371824
Download