Misje 1

advertisement
1
KATOLICKA DIECEZJA KIMBE
Bishops House
PO Box 182
Kimbe 621 WNB
PAPUA NEW GUINEA
Tel/Faks: (675) 983 5087
Tel. komórkowy: (675) 7197 7984
E-mail: [email protected]
Sierpień 2014
Drodzy Bracia w Wierze Biskupi, Przełożeni Zgromadzeń Zakonnych i Przyjaciele,
Nazywam się William Fey, należę do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Jestem biskupem
Diecezji Kimbe w prowincji Nowa Brytania Zachodnia Papui-Nowej Gwinei.
W zeszłym roku miałem okazję odwiedzić kilka diecezji w Polsce, Centrum Formacji Misyjnej i
niektóre świątynie, włącznie z Krakowem i Częstochową. Zachowałem wiele dobrych
wspomnień z tamtego czasu. Otrzymałem konkretne wsparcie z archidiecezji w Białymstoku oraz
diecezji rzeszowskiej i sandomierskiej - trzech księży złożyło wnioski o przyjazd do diecezji
Kimbe, która powstała dopiero 11 lat temu, mimo iż Kościół Katolicki działa w Nowej Brytanii
Zachodniej już od ponad stu lat.
Jestem bardzo wdzięczny Polsce za tak hojny dar w postaci trzech diecezjalnych księży, jednak
tylko częściowo pokrywa on rzeczywiste zapotrzebowanie. W mojej diecezji istnieje ponad 200
miejscowych wspólnot kościelnych zgrupowanych w 19 parafiach. Jest tu 200 000 katolików,
jednak mimo tak licznej grupy parafian do mojej dyspozycji jest zaledwie 20 księży, a ostatnio
także jeszcze jeden, przybyły niedawno z Polski. Niestety, z różnych przyczyn znaczna liczba
miejscowych księży przerwała swoją pracę i w rezultacie w sześciu parafiach diecezji nie ma
proboszczów. Wiele wspólnot należących do parafii mogłoby zostać samodzielnymi parafiami,
gdyby było więcej lokalnych księży oraz misjonarzy. W niedziele kościoły są pełne ludzi, nawet
2
na odległych malowniczych wyspach, chociaż nie ma tam prądu ani telefonów. Czasami brakuje
nawet dróg: do pewnych miejsc można trafić tylko za pomocą niewielkiej łodzi.
Proszę wszystkich Biskupów i Przełożonych Zakonnych czytających ten list o modlitwę, a także
o rozważenie możliwości przysłania do nas wiernych swojemu powołaniu księży i sióstr
zakonnych z polskich diecezji i zgromadzeń zakonnych. W szczególności docenilibyśmy tych
pragnących dołączyć do nas braci i siostry w wierze, którzy mają doświadczenie w pracy w
szkołach i szpitalach lub odpowiednie do tego wykształcenie. Mamy zaszczyt świadczenia
większości usług medycznych i edukacyjnych w oddalonych regionach Nowej Brytanii
Zachodniej (Kościół Katolicki prowadzi około 80 procent szkół i szpitali na tych terenach).
Jesteśmy dumni ze swojej działalności. Stale jednak potrzeba nam nauczycieli katolickich oraz
pielęgniarek i pielęgniarzy do pracy w szpitalach i przychodniach.
Kościół Katolicki pojawił się na terenach Nowej Brytanii Zachodniej dzięki pracy misjonarzy,
głównie niemieckich i irlandzkich. Miało to miejsce przed około stu laty. Na przestrzeni lat
większość zagranicznych misjonarzy zmarła bądź wróciła do swoich krajów. Pozostawili oni po
sobie zbudowane przez siebie klasztory i piękne kościoły, spośród których wiele do dziś stoi na
terenie diecezji. Niestety wiele z tych budynków jest obecnie opuszczonych; kościoły uległy
zniszczeniu i wymagają pilnej renowacji lub nawet gruntownej przebudowy. Miejscowi ludzie
czasami podejmują się zadania renowacji tych budynków, w większości jednak brakuje im
niezbędnej wiedzy w tym zakresie. Diecezja potrzebuje kierownika projektu oraz fachowców od
księgowości, którzy pomogliby miejscowym księżom w napisaniu wniosków na otrzymanie
funduszy rewitalizacyjnych oraz w prowadzeniu parafialnej księgowości.
Potrzebujemy także wykwalifikowanych wykładowców i teologów do pracy w seminariach w
Port Moresby i Rabaule oraz osób posiadających umiejętność kształcenia katechetów, którzy
później będą głosić wiarę w oddalonych miejscach, jeżeli nie ma tam księdza.
Z radością przyjmiemy każdego - wymagamy natomiast błogosławieństwa i wsparcia
miejscowego biskupa lub innych przedstawicieli władzy kościelnej z Religijnej Kongregacji
kandydata, rektora uczelni katolickiej lub innych instytucji promujących pracę misyjną, w
szczególności Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.
Wysyłam do Waszych Eminencji ten list za pomocą Internetu, ponieważ zwykła poczta w Papui
Nowej Gwinei działa zbyt wolno. Dostarczenie takiego listu stąd mogłoby rozciągnąć się na kilka
miesięcy.
3
Na koniec muszę dodać, że naród tutejszy jest bardzo młody: ma 40-letnią historię
niepodległości. Nazywa siebie krajem chrześcijańskim, a miejscowi ludzie są przeważnie bardzo
otwarci i przyjaźni w stosunku do Kościoła Katolickiego. Jednak otrzymanie wizy i pozwolenia
na pracę może zająć sporo czasu, proszę więc uzbroić się w cierpliwość. Mimo tych
niedogodności zapraszamy każdego chętnego. Ucieszy nas obecność każdego, kto zdecyduje się
na przyjazd.
Pokój z Wami.
William Fey OFM Cap
Biskup Kimbe
P.S. Wysyłam ten list w roku kanonizacji papieża Jana Pawła II. Nie jest to przypadek. Ten
Święty Człowiek odwiedził Papuę Nową Gwineę trzy razy i beatyfikował miejscowego
katechetę Piotra to Rota, zamęczonego na śmierć przez Japończyków podczas II wojny
światowej. Jan Paweł II wzywał katolików naszego kraju, żeby byli mocni w wierze.
Wierzę, że ludzie naszego kraju będą się umacniać w wierze dzięki Jego modlitwom, a
także pracy misjonarzy z Polski. Proszę, rozpatrzcie ofiarowanie przez Was tego hojnego
daru jako wyraz zaufania. To właśnie Jan Paweł II i św. Faustyna polecali nam „zaufać
Jezusowi” w najtrudniejszych napotkanych przez nas wyzwaniach. Z takim wyzwaniem
boryka się teraz moja diecezja w Kimbe.
Bardzo docenimy także wszelką pomoc finansową. Ofiarowane datki można wysyłać
przelewem bankowym na konto:
Nazwa i adres odbiorcy: Bishop William Fey (PO Box 182; Kimbe WNB 621; PNG)
Numer konta: 13701241
Dane bankowe: ANZ Bank (PO Box 466; Kimbe WNB 621; PNG)
Kod SWIFT: ANZ BP GPX
Niech Bóg błogosławi i obdarzy Swoim Miłosierdziem wszystkich naszych darczyńców.
Download