Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Konkurs na Laboratoryjne badania diagnostyczne
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa badania
Ilość
AFP (alfa-fetoproteina)
Androstendion
AMH
Anty-CCP (marker RZS)
Białko C
Białko S wolne
Borelioza IgG ; P-ciała anty
Borelia burgdoreferi – test
ilościowy
Borelioza IgM ; P-ciała anty
Borelia burgdoreferi – test
ilościowy
Borrelia Western Blot IgM – test
potwierdzenia
Borrelia Western Blot IgG – test
potwierdzenia
CA125
marker nowotworowy
CA 15-3 marker nowotworowy
CA19-9
marker nowotworowy
CEA
marker nowotworowy
CMV (Cytomegalowirus) P-ciała
anty CMV IgG
CMV (Cytomegalowirus) P-ciała
1
Cena
jednostkowa
badania
Materiał
Maksym.
Czas
oczekiwania
na wynik
(dni)
16
14
10
74
22
22
200
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
Osocze
Surowica
1
1
10
7
6
6
2
200
Surowica
2
50
Surowica
3
50
Surowica
3
216
80
80
80
520
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
1
1
1
1
1
520
Surowica
1
Wartość
netto
Wartość
brutto
Miejsce
wykonywania
badania(nazwa
i siedziba
laboratorium
numer tel.
kontaktowego)
anty CMV IgM
CMV (Cytomegalowirus) IgG
2
awidność
DHEA-SO4 (siarczan
20
Dehydroepianrostendionu)
Mononukleoza:
10
EBV Profil (antygen VCA IgM,
VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG i
awidność przeciwciał IgG)
Estradiol (17 B estradiol )
137
Ferrytyna
68
FSH
274
Gardia lamblia (ELISA,
8
przeciwciał w klasie IgG)
ilościowo
Gardia lamblia (m.
4
immunoenzymatyczne)
Glista ludzka (ELISA,
6
przeciwciał w klasie IgG)
ilościowo
HBs Ag antygen powierzchniowy
466
HCV met PCR, jakościowo
12
HE4
28
Helicobacter pylori IgG
18
HIV (IV-ta generacja) p-ciała
722
anty-HIV1/HIV2 iGg+ ANTYGEN
P24
Homocysteina
36
IgE całkowite
440
IgE sp.D1 Dermatophagoides
34
pteronyssinus
IgE sp.F2 mleko krowie
18
IgE sp. F245- jajko całkowite
22
IgE sp. G6 tymotka łąkowa
18
2
Surowica
2
Surowica
2
Surowica
3
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
1
2
1
10
kał
2
Surowica
10
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
1
20
5
1
1
Surowica
Surowica
Surowica
7
1
7
Surowica
Surowica
Surowica
7
7
7
IgE sp. P1 glista ludzka
Immunofiksacja z
proteinogramem (diagnostyka
gammapatii monoklonalnych)
Kortyzol
Kwas foliowy
LH
P.ciała p.jądrowe i cytoplazmat.
(ANA)- test przesiewowy
Panel wziewny 20 alergenów
Panel MLEKO PLUS (5
alergenów)
Panel pedriatyczny (20
alergenów)
Panel pokarmowy (20
alergenów)
Parathormon
P/c. p. dekarboksylazie kw.
glutaminowego
P. ciała p.jądrowe (ANA)
IMMUNOBLOT
Progesteron
Prolaktyna
Proteinogram (elektroforeza
białek)
Przeciwciała anty HBs
Przeciwciała anty HCV
Przeciwciała antykardiolipinowe
IgM
Przeciwciała antykardiolipinowe
IgG
Przeciwciała anty-TG –p.
tyreoglobulinie
3
22
16
Surowica
Surowica
7
78
36
222
56
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
1
1
1
5
4
20
Surowica
Surowica
3
3
26
Surowica
3
4
Surowica
3
14
7
12
Surowica/krew
na EDTA
Surowica
14
14
Surowica
7
228
198
54
Surowica
Surowica
Surowica
1
1
5
342
714
22
Surowica
Surowica
Surowica
1
1
5
22
Surowica
5
28
Surowica
2
Przeciwciała anty-TPOp.peroksydazie tarczycowej
P.ciała przeciw receptorom TSH
(TRAb)
Różyczka (Rubella virus) IgG
ilościowo
Rózyczka (Rubella virus) IgM
pół/ilościowo
Różyczka Awidność Rubella IgG
Test ROMA (Ca 125+HE4+ocena
ryzyka)
Testosteron
Toxoplazma IgG ilościowo pciała anty-toksoplazma gondii
Toxoplazma IgM p-ciała antytoksoplazma gondii pół/
ilościowo
Toxoplazma IgG, awidność
Transferyna
Witamina B12
Witamina D3 (25-OH D )
RAZEM
74
Surowica
14
2
14
740
Surowica
1
738
Surowica
1
10
176
Surowica
Surowica
3
5
102
888
Surowica
Surowica
1
1
1114
Surowica
1
30
20
76
104
Surowica
Surowica
Surowica
Surowica
2
2
2
2
Inne badania, które Laboratorium powinno zawierać w swojej ofercie we współpracy z Udzielającym zamówienia
Cena
jednostkowa
badania
Cynk
Miedź
Ceruloplazmina
4
Wartość
netto
Wartość
brutto
Ilość badań
28
28
14
Lit
FTA, FTA-ABS
TPHA
DHEA ( dehydroepiandrostendion )
Inhibina B
Aldosteron
ACTH
Hormon wzrostu
IGF1
F PSA (wolne)
Markery ryzyka genetycznych wad płodu:
- Wolna podjednostka HCG-beta
- AFP (alfa-fetoproteina)
- Estriol wolny
- Test podwójny-test PAPP-A (PAPP-A, FHCG-beta)
- Test potrójny (HCG, wolny estriol, AFP)
TIBC (całkowita zdolność wiązania
żelaza)
Erytropoetyna
Insulina
C-peptyd
Quantiferon
HIV1/HIV2 p/ciała Western Blot- test
potwierdzenia
Badania z zakresu autoimmunologii
Osteokalcyna
Kalprotektyna w kale
Łańcuchy lekkie kappa w surowicy
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy
Toksokaroza IgG
Białka układu dopełniacza: C-3, C-4
Markery zakażenia chlamydiami
Markery ospy wietrznej,
5
6
42
20
20
20
28
14
14
20
28
2
14
2
14
20
20
50
28
28
28
28
28
20
2-10
10-28
półpaśca,opryszczki
P-ciała nagminnego zapalenia przyusznic
(świnki):
IgG, IgM
Bruceloza
Helicobacter pylorii – antygen
Mykoplazma pneumoniae IgG, IgM
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG, IgM
Yesinia enetrocolitica IgG, IgM
Listerioza test jakościowy
Przeciwciała przeciw Mycoplasma
hominis IgA, IgM, IgG,
Przeciwciała przeciw Ureaplasma
urealyticum IgA, IgM, IgG,
Przeciwciała przeciw Ureaplasma
urealyticum i Mycoplasma hominis IgA,
IgM, IgG
Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus sp.UroGin
Pronatal –(Herpes I/II, Chlamydia trach.,
Ureaplasma sp.,Mycoplasma hom.) –
UroGin
Trichomonas vaginalis- UroGin
Ureaplasma species- UroGin
Paravirus B19 IgM, IgG
Badanie w kierunku ustalenia ojcostwa
Diagnostyka niepłodności
Badania mykologiczne
Razem
6
36
Surowica
28
2
20
20
28
20
20
20
20
40
40
40
40
6
60
2
6-8,posiew 50
Download