Socjologia płci i rodzaju

advertisement
Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych
Do siatki - Rok akad. 2014/2015
Moduł specjalizacyjny: SOCJOLOGIA PŁCI I RODZAJU – GENDER STUDIES
Opiekun modułu specjalizacyjnego: dr hab. Ewa Malinowska, prof. nadzw. UŁ
Kierunek i typ studiów: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia
Liczba godzin
Lp.
Problemy tożsamości płci – tożsamość kobiet
Problemy tożsamości płci – tożsamość mężczyzn
Seksualność w perspektywie socjologicznej
Wygląd i ciało – wymiar społeczno-kulturowy
Równość – utopia czy wyzwanie współczesnej demokracji
Nierówności płci jako problem społeczny
Zarządzanie różnorodnością
Ruch feministyczny
Ruchy na rzecz mężczyzn i mniejszości seksualnych
15
15
15
15
15
30
30
30
30
inne rodzaje zajęć
Ćw
Lab.
Konw
aud
infor.
15
15
15
15
15
30
30
30
30
Razem liczba godzin
195
195
Nazwa bloku/ przedmiotu
ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
wykł
Forma
zalicz.
zal./E
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
semestry
5
6
15
15
15
15
15
30
105
punkty
ECTS
30
30
30
1
1
1
1
1
2
2
2
2
90
13
Download