Wyznaczanie celu

advertisement
Wyznaczanie celu:
1. Skoncentruj się na tym, co chcesz osiągnąć
2. Przemyśl, co tracisz, jeśli nie osiągniesz tego celu.
3. Co zyskasz jeżeli już osiągniesz swój cel?
4. Odpowiedz na pytanie, czy proces ten może być zapoczątkowany przesz Ciebie
samego?
5. Napisz jakie działania wykonasz, aby zapoczątkować osiągnięcie Twojego celu,
napisz kiedy i jak to wykonasz!
6. Codziennie wykonuj jakieś działanie, które będzie zbliżać Cię do osiągnięcia celu.
Pamiętaj, że lepiej działać systematycznie, małymi kroczkami
Download