Document

advertisement
BIOETYKA rok I – rozkład zajęć w roku akademickim 2016/2017
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ETYKA KLINICZNA
prof. P.Łuków
s.109
ETYKA Wykład
prof. J.Górnicka-Kalinowska
(I sem.)
prof. P.Łuków (II sem.)
s.205 (dawny BUW)
FILOZOFIA SPOŁECZNA
wykład
dr J.Ostrowski
s.205 (dawny BUW)
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
METODY ETYKI ĆW.
dr J.Różyńska
s.208
Filozofia polityki ćw.
dr hab. A.Nogal
s.108
SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA
MEDYCYNY
Z ELEMENTAMI METODOLOGII
NAUK SPOŁECZNYCH
dr hab. M.Radkowska-Walkowicz
s.205 (dawny BUW)
Seminarium (I sem.)
Environmental Ethics
prof. J.Górnicka-Kalinowska
s.102
BIOPOLITYKA wykład
prof. B.Markiewicz s.209
8.00 –
9.30
9.45 –
11.15
11.30
–
13.00
13.15
–
14.45
15.00
–
16.30
16.45
–
18.15
18.30
–
20.00
Klasyka bioetyki - seminarium
translatoryjne (II sem.)
Prof. P. Łuków s.110
Filozofia kultury ćw. gr.1
mgr Sławkowski-Rode (I sem.)
dr hab. K.Okopień (II sem.)
s.209
Filozofia kultury ćw. gr.2
mgr Sławkowski-Rode (I sem.)
dr hab. K.Okopień (II sem.)
s.209
Seminarium (II sem.)
Ethics of new technologies
dr W.Bober s.109
Seminarium (I sem.)
Science and animals
prof. A.Elżanowski s.208
Seminarium (II sem.)
Nowe technologie reprodukcyjne
w perspektywie kulturowo
społecznej
mgr A.Krawczak s.208
FILOZOFIA NAUKI wykład
dr J.Gęgotek s.209
FILOZOFI A POLITYKI
wykład prof. B.Markiewicz
s.209
FILOZOFIA KULTURY
wykład
dr M.Rychter (I sem.)
dr hab. K.Okopień (II sem.)
s.209
PRAWO WOBEC MEDYCYNY
I BIOTECHNOLOGII
dr hab. M.Boratyńska
s.102
Filozofia społeczna ćw. gr.1
dr hab. J.Kloc-Konkołowicz s.108
Filozofia nauki ćw.
mgr P.Seidler s.109
Filozofia społeczna
ćw. gr.2
mgr J.Molina (I sem.)
mgr E.Robakiewicz (II sem.)
s.205 (dawny BUW)
WSTĘP DO BIOETYKI
(I sem.) prof. J.Hołówka s.209
Biopolityka ćw. (I i II sem.) X2
dr R.Wonicki
16:45-19:45 co dwa tygodnie
p.104
Seminarium
Bioetyka a filozofia techniki I (sem. I)
Bioetyka a filozofia techniki II (sem. II)
dr J.Ostrowski s.102
Seminarium (I sem.)
Etyka prokreacyjna s.209
Seminarium (II sem.)
Ethics of Risk and Uncertainty
Seminarium (II sem.)
Etyka końca życia
dr W.Chańska
s.102
dr J.Różyńska
s.209
Biopolityka ćw. (I i II sem.) X2
dr R.Wonicki
16:45-19:45 co dwa tygodnie
p.104
Download