Białystok, dn

advertisement
The Organizing Committee of
the 1st International Congress of Cosmetology
Medical University of Bialystok
Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine
Euroregional Centre of Pharmacy
Mickiewicza 2D, 15-222 Białystok, Poland
e-mail: [email protected]
ZASTOSOWANIE NANOTECHNOLOGII W PRODUKTACH PROFESJONALNYCH
MEDIDERMA – FERULAC PEEL I DNA RECOVERY PEEL
NANOTECHNOLOGY IN PROFESIONAL PRODUCTS OF MEDIDERMA – FERULAC
PEEL AND DNA RECOVERY PEEL
Prowadzący/Instructor:
Anna Cyunczyk - Sesderma
Opis warsztatów/Workshops:
Na warsztatach zostaną zaprezentowane peelingi liposomowe Ferulac Peel, Dna Recovery
Peel oraz Retises Nano, które zostały stworzone z użyciem nanotechnologii. Jest to nowatorskie
rozwiązanie dotyczące zamykania składników aktywnych w nanocząsteczkach.
Więcej informacji na oficjalnej stronie: http://mediderma.pl/82-peelingi-liposomowe
More info on official website: http://mediderma.pl/82-peelingi-liposomowe
Każdy z uczestników otrzyma zestaw materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz certyfikat
uczestnictwa w warsztatach.
Each participant will receive a set of promotional materials and training and a certificate of participation in the workshop.
Liczba uczestników/Participants:
8 - 10 osób
Download