Powtorzenie-klasa_I__trojkat__kolo

advertisement
Zadanie 16
(1 pkt)
Zad. 1 W trójkącie
miary kątów wynoszą:
,
. Wówczas
A)
B)
C)
D)
,
Zadanie 17
(1 pkt)
Zad.2 Boki trójkąta
mają długości 12 cm, 15 cm, 18 cm. Trójkąt
jest podobny do trójkąta
. Najdłuższy bok trójkąta
ma długość 6
cm. Obwód trójkąta
jest równy A) 15 cm B) 45 cm C) 22,5 cm D) 9
cm
adanie 19
(1 pkt)
Zad. 3 Promień koła opisanego na trójkącie równobocznym wynosi 18, oblicz długość
boku trójkąta?
Zadanie 20
(1 pkt)
Zad. 4 Punkt O jest środkiem okręgu (rysunek).
Miara kąta
A)
B)
jest równa
C)
D)
Zadanie 21
(1 pkt)
Zad. 5 Długości boków trójkąta prostokątnego wynoszą 8 cm, 15 cm, 17 cm.
Odcinek łączący środek przeciwprostokątnej z wierzchołkiem kąta prostego
tego trójkąta ma długość A) 8 cm B) 7,5 cm C) 9 cm D) 8,5 cm
Zadanie 30
(2 pkt)
Zad. 6 Proste
Kąt jest o
Zad. 7Liczby
długość boku .
i na poniższym rysunku są równoległe oraz
większy od podwojonego kąta . Oblicz miarę
.
.
Zadanie 27 (2 pkt)
są długościami boków trójkąta równoramiennego. Oblicz
Zadanie 16
(1 pkt)
Zad. 8 Miary kątów wewnętrznych pewnego trójkąta pozostają w stosunku
2:4:9. Największy kąt wewnętrzny tego trójkąta ma miarę
A)
B)
C)
D)
Zadanie 16
(1 pkt)
Zad. 9 Kąt między ramionami trójkąta równoramiennego ma miarę
. Miara
kąta nachylenia wysokości opuszczonej na ramię tego trójkąta do jego
podstawy jest równa A)
B)
C)
D)
Zadanie 23
(1 pkt)
Zad. 10 Jaką miarę ma kąt wpisany oparty na
A)
B)
C)
D)
łuku okręgu?
Zad 11. Oblicz promień okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie prostokątnym o
przyprostokątnych 60 i 11.
adanie 8
(1 pkt)
W trójkącie
bok
ma długość 24. Prosta równoległa do boku
przecina boki
i
trójkąta odpowiednio w punktach
oraz (zobacz
rysunek) w taki sposób, że
i
. Wtedy długość odcinka
jest
równa
A) 6 B) 9 C) 10 D) 12
Download