Wykaz konsultantów wojewódzkich

advertisement
Wykaz konsultantów wojewódzkich - stan na dzień 26.05.2017 r.
Lp.
Dziedzina
Imię i nazwisko
Tytuł lub stopień naukowy
Adres do korespondencji (tel./fax)
1. 1alergologia
.
dr n. med. Izabella Pawlik
ul. Nowy Świat 10/4
60-583 Poznań
Tel. 602 844 349
2. 2analityka
.farmaceutyczna
prof. dr hab. n. farm.
Zenon Kokot
Katedra i Zakład Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
tel. 61 854 66 10
3. 3anestezjologa i
.intensywna terapia
Dr n. med. Adam Mikstacki
ul. Literacka 145
60-461 Poznań
tel, 501 720 863
4. 4angiologia
.
prof. dr hab. n. med.
Wacław Majewski
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel. 61 854 91 41
5. 5audiologia i foniatria
.
dr hab. n. med.
Bożena Wiskirska-Woźnica
Katedra i Klinika Foniatrii i
Audiologii
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 867 32 15
6. 7chirurgia dziecięca
.
dr hab. n. med.
Przemysław Mańkowski
Katedra i Klinika Chirurgii,
Traumatologii i Urologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 849 15 78
7. 8chirurgia klatki
.piersiowej
prof. dr hab. n. med.
Wojciech Dyszkiewicz
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii
ul. Szamarzewskiego 62
60-569 Poznań
tel. 61 665 43 49, 61 665 43 53
8. 9chirurgia
.naczyniowa
prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Oszkinis
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
ul. Długa 1/2
61- 848 Poznań
tel. 61 854 91 41
fax 61 854 90 82
9. 1chirurgia ogólna
0
.
dr hab.n.med. Jacek Karoń
10. 1chirurgia
1onkologiczna
.
dr hab. n.med. Witold Kycler
Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej I
Kolorektalnej
ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań
Tel. 61 873 94 14
61 873 91 17
Oddział Chirurgii Onkologicznej II z
Izbą Przyjęć
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Tel. 61 88 50 609
11. 1chirurgia plastyczna
2
.
lek. med.
Jan Stępniewski
Poliklinika Chirurgii Plastycznej i
Okulistyki NZOZ
w Kobylnikach
ul. Tęczowa 3
Kobylniki Małe
62-090 Rokietnica
tel. 61 848 24 44
12. 1chirurgia
3stomatologiczna
.
dr hab. n.med.
Jerzy Sokalski
Klinika Chirurgii Stomatologicznej
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
Tel. 61 854 73 57
Fax 61 85470 77
13. 1chirurgia szczękowo
4– twarzowa
.
dr n.med.
Marian Nowaczyk
14. 1choroby płuc
5
.
dr hab. n. med.
Szczepan Cofta
Klinika Chirurgii SzczękowoTwarzowej
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Tel. 61 86 91 400
Katedra i Klinika Pulmonologii,
Alergologii i Onkologii
Pulmonologicznej
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
tel. 61 841 70 61
15. 1choroby płuc dzieci
6
.
prof. dr hab. n. med.
Anna Bręborowicz
Klinika Pneumonologii, Alergologii
Dziecięcej
i Immunologii Klinicznej
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera
Uniwersytetu
60-572 Poznań
tel. 61 84 80 111, 61 84 91 313
16. 1choroby wewnętrzne
7
.
dr hab.n.med. Maciej Cymerys
Klinika Chorób Wewnętrznych ,
Zaburzeń Metabolicznych i
Nadciśnienia Tętniczego
Ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
Tel. 61 854 93 77 (sekret.)
61 854 93 78
17. 1choroby zakaźne
8
.
prof. dr hab. n.med. Magdalena
Figlerowicz
Klinika Chorób Zakaźnych i
Neurologii Dziecięcej
Ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Tel. 61 84 91 300,
61 84 91 362(sekret.)
18. 1dermatologia i
9wenerologia
.
dr hab. n.med. Aleksandra
Dańczak Pazdrowska
Katedra i Klinika Dermatologii UM
ul Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Tel., 61 869 11 06, 61 869 12 85
Fax 61 869 15 72
19. 2diabetologia
0
.
dr n.med. Dorota Pisarczyk-Wiza
Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych i Diabetologii
Ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań
Tel. 61 847 45 79
20. 2diagnostyka
1laboratoryjna
.
prof. dr hab. n. med.
Zygmunt Kopczyński
Katedra i Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
ul. Szamarzewskiego 82/84
60-569 Poznań
tel. 61 854 93 58,
fax 61 855 34 96
21. 2endokrynologia
2
.
dr hab.n.med Katarzyna
Ziemnicka
Katedra i Klinika Endokrynologii i
Przemiany Materii i Chorób
Wewnętrznych
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Tel 61 869 13 30
61 867 55 14
22. 2endokrynologia i
3diabetologia
.dziecięca
prof. dr hab. n. med.
Piotr Fichna
Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku
Rozwojowego UM
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 849 14 20, 61 84 91 566
fax. 61 849 14 92
23. 2endokrynologia
4ginekologiczna i
.rozrodczość
prof. dr hab. n.med.
Leszek Pawelczyk
Klinika Niepłodności i
Endokrynologii Rozrodu UM
Ul. Polna 33
60-535 Poznań
Tel. 61 841 94 12
Fax 61 841 96 12
24. 2epidemiologia
5
.
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Marcinkowski
Katedra Medycyny Społecznej Zakład
Higieny
ul. Rokietnicka 5c
60-806 Poznań
tel. 61 854 73 89
25. 2farmacja apteczna
6
.
dr farm.
Stefan Piechocki
ul. 5 stycznia 18
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 38,
26. 2farmacja szpitalna
8
.
dr n. farm.
Hanna Jankowiak-Gracz
Apteka Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel.61 854 92 91
fax 61 852 94 72
27. 2farmakologia
9kliniczna
.
prof. dr hab. n. med.
Anna Jabłecka
Zakład Farmakologii Klinicznej
Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego
ul. Długa 1/2
61-848 Poznań
tel./fax 61 853 31 61
28. 3fizjoterapia
0
.
dr Marzena Wiernicka
Zakład Kinezyterapii AWF
Ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Tel.61 835 51 49, 507 873 828
29. 3fizyka medyczna
1
.
dr hab. Tomasz Piotrowski
Pracownia Planowania
Teleradioterapii, Zakład Fizyki
Medycznej
Wielkopolskie Centrum Onkologii im.
M. Skłodowskiej- Curie
ul. Garbary 15
tel. 61 88 50 763
30. 3gastroenterologia
2
.
Dr n. med.
Iwona Krela-Kaźmierczak
Katedra i Klinika Gastroenterologii,
Dietetyki i Chorób Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 86 91 314
31. 3gastroenterologia
3dziecięca
.
prof. dr hab. n. med.
Jarosław Walkowiak
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i
Chorób Metabolicznych Katedry
Pediatrii
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 849 14 32
fax 61 8472 685
32. 3genetyka kliniczna
4
.
prof. dr hab. n. med
Anna Latos-Bieleńska
Centrum Biologii Medycznej
Ul. Rokietnicka 8
60-806 Poznań
Tel. 61854 76 10
61 854 76 13
33. 3geriatria
5
.
dr hab.n.med Katarzyna
Pawlaczyk-Gabriel
Katedra i Klinika Hipertensjologii,
Angiologii i chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny
ul. Długa ½
61-848 Poznań
Tel. 61 854 90 90, 61 854 92 83
34. 3ginekologia
6onkologiczna
.
prof. dr hab. n. med.
Janina Markowska
Klinika Onkologii
Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego
ul. Szamarzewskiego 82/84
60-569 Poznań
tel. 61 854 90 14, 61 854 90 72,
61 854 90 38
fax 61 851 04 90
35. 3hematologia
7
.
prof. dr hab. n. med.
Mieczysław Komarnicki
Katedra i Klinika Hematologii i
Chorób Rozrostowych
Układu Krwiotwórczego
ul. Szamarzewskiego 82/84
60-569 Poznań
tel. 61 854 93 83
fax 61 854 93 56
36. 3hipertensjologia
8
.
dr hab. n.med.
Beata Begier- Krasińska
Katedra i Klinika Hipertensjologii,
Angiologii i Chorób Wewnętrznych
UM
Ul. Długa ½
61-848 Poznań
Tel.. 61 854 90 90
Fax. 61 854 90 86
37. 3immunologia
9kliniczna
.
dr hab. n. med.
Grzegorz Dworacki
Katedra Immunologii Klinicznej
Ul. Rokietnicka 5D
60-806 Poznań
Tel. 61 854 71 74 ( sekret.)
61 85417 178
38. 4kardiochirurgia
2
.
prof. dr hab. n. med.
Marek Jemielity
Klinika Kardiochirurgii Katedry
Kardio-Torakochirurgii
Szpital Kliniczny Przemienienia
Pańskiego Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2
.61-848 Poznań
tel. 61 854 90 85
prof. dr hab. n. med.
Aldona Siwińska
Klinika Kardiologii Dziecięcej,
Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
Wieku Rozwojowego
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Tel. 61 849 14 48
Fax 61 848 33 62
41. 4medycyna morska
6i tropikalna
.
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Stefaniak
Klinika Chorób Tropikalnych i
Pasożytniczych
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 13 99, 61 869 16
42. 4medycyna nuklearna
7
.
dr n.med. Robert Oleksa
Katedra i Klinika Endokrynologii i
Przemiany Materii i Chorób
Wewnętrznych
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
39. 4kardiologia
3
.
40. 4kardiologia dziecięca
4
.
Tel 61 869 13 59
43. 4medycyna
8paliatywna
.
dr hab. n. med.
Wojciech Leppert
Katedra i Klinika medycyny
Paliatywnej
Os. Rusa 55
61-245 Poznań
Tel. 603 922 298
44. 4medycyna pracy
9
.
dr n. med.
Grażyna Wośkowiak
Wielkopolskie Centrum
Medycyny Pracy
ul. Poznańska 55 A
60-852 Poznań
Tel. 61 84 67 100, 61 84 67 132
45. 5medycyna
0ratunkowa
.
lek. med.
Alina Łukasik
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań
tel. 61 821 25 77
fax 61 847 35 41
46. 5medycyna rodzinna
1
.
dr n. med.
Anna Wawrzyniak
Katedra i Zakład Medycyny
Rodzinnej
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 11 44
fax 61 869 11 43
47. 5medycyna sądowa
2
.
dr n. med.
Krzysztof Kordel
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel. 61 854 64 17, 61 854 64 10
fax 61 866 21 58
Wielkopolska Izba Lekarska
Ul. Nowowiejskiego 51
61-734 Poznań
Tel. 61 852 58 60
48. 5medycyna sportowa
3
.
lek. med. Grzegorz Biegański
Klinika Chorób Dziecięcych i
Neurologii Dziecięcej
Ul. Szpitalna 22/33
65-572 Poznań
Tel. 61 849 13 62, 61 849 13 18
(sekret.)
49. 5mikrobiologia
4lekarska
.
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Szkaradkiewicz
Katedra i Zakład Mikrobiologii
Lekarskiej
ul. Wieniawskiego 3
61-712 Poznań
tel. 61 854 61 38
fax 61 854 61 40
50. 5nefrologia
5
.
51. 5nefrologia dziecięca
6
.
prof. dr hab.n.med. Jacek
Zachwieja
Pracownia Immunonefroloii
Klinika Kardiologii i Nefrologii
Dzioecięcej
Ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Tel. 61 849 15 73
52. 5neonatologia
7
.
prof. dr hab. n. med.
Marta SzymankiewiczBręborowicz
Klinika Neonatologii UM
ul. Polna 33
60-535Poznań
Tel. 61 84 19 269
61 84 192 70
Fax 61 84 19 411
53. 5neurochirurgia
8
.
dr n. med. Jakub Moskal
Szpital w Puszczykowie
im. S.T.Dąbrowskiego
Ul. Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
Tel. 61 89 84 196
54. 5neurologia
9
.
prof. dr hab. n. med.
Piotr Kowal
Pracownia Reologiczna
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Tel. 61 869-15-35
Fax 61 869-14-17
55. 6neurologia dziecięca
0
.
dr n. med. Paweł Kemnitz
Klinika Chorób Zakaźnych i
Neurologii Dziecięcej
Ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Tel. 61 849-13-62 (sekretariat)
61 849-13-19
Fax : 61 849-13-62
56. 6okulistyka
3
.
prof. dr hab. n. med.
Jarosław Kocięcki
Katedra i Klinika Okulistyki
Ul. Długa ½
61-848 Poznań
Tel. 61 854 92 84
Fax 61 854 90 84
57. 6onkologia i
4hematologia
.dziecięca
prof. dr. hab. n. med.
Jacek Wachowiak
Klinika Onkologii, Hematologii i
Transplantologii Pediatrycznej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 849 14 47
tel./fax 61 847 43 56
58. 6onkologia kliniczna
5
.
dr hab. n. med.
Maria Litwiniuk
Oddział Chemioterapii
Wielkopolskie Centrum Onkologii im.
M. Skłodowskiej- Curie
ul. Garbary 15
61- 866 Poznań
tel. 61 885 06 20, 61 885 06 19
fax 61 885 06 94
59. 6ortodoncja
6
.
dr hab. n. med. Barbara Biedziak
Specjalistyczna Praktyka
Ortodontyczna
Ul. Szamarzewskiego 44/1
60-552 Poznań
Tel. 61 843 62 68
60. 6ortopedia i
7traumatologia
.narządu ruchu
prof. dr hab. n. med.
Leszek Romanowski
Klinika Traumatologii, Ortopedii i
Chirurgii Ręki
Ortopedyczno-Rehabiltacyjny ul. 28
Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 831 03 46, 61 833 29 16
61. 6otorynolaryngologia
8
.
dr hab. n. med. Jerzy Wójtowicz
Klinika Otolaryngologii
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Tel. 61 869 13 87
Fax 61 869 16 90
62. 6otorynolaryngologia
9dziecięca
.
dr n. med.
Michał Ryglewicz
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Katedra Otolaryngologii
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
Tel. 61 848 02 81
63. 7patomorfologia
0
.
dr hab. n. med.
Aldona Woźniak
Katedra Patomorfologii Klinicznej
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel. 61 869 14 66
fax 61 869 15 09
64. 7pediatria
1
.
prof. dr hab. n. med.
Jacek Wysocki
Katedra i Zakład Profilaktyki
Zdrowotnej
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel. 61 854 65 77
fax 61 854 65 78
65. 7pediatria
2metaboliczna
.
dr n. med.
Łukasz Kałużny
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i
Chorób Metabolicznych
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 849 14 32, 61 849 15 83
fax 61 847 26 85
66. 7perinatologia
3
.
Prof.UM dr hab. n. med.
Wiesław Markwitz
Klinika Perinatologii i Ginekologii
ul. Polna 33
60- 535 Poznań
Tel. 61 84 19 651
67. 7periodontologia
4
.
dr n. med.
Anna Kurhańska-Flisykowska
Katedra Stomatologii Zachowawczej i
Periodontologii
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 70 27, 61 854 70 34
68. 7położnictwo i
5ginekologia
.
prof. dr hab. Brązert Jacek
Klinika Położnictwa i Chorób
Kobiecych
Ul. Polna 33
60- 535 Poznań
tel.61 8419 334
69. 7protetyka
6stomatologiczna
.
dr hab. n. med. Mariusz Pryliński
Zakład Technik i Technologii
Dentystycznych
Ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
61 854 72 05
70. 7psychiatria
7
.
prof. dr hab. n. med.
Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 847 50 87
fax 61 848 03 92
71. 7psychiatria dzieci i
8młodzieży
.
prof. dr hab.
Andrzej Rajewski
Katedra Psychiatrii Klinika Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 84 91 531
72. 7psychologia kliniczna
9
.
mgr
Jadwiga Migaszewska-Majewicz
Zakład Psychologii Dziecka
Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
tel. 61 850 63 01, 61 852 04 58
fax. 61 852 98 06
73. 8radiologia i
0diagnostyka
.obrazowa
dr n. med.
Ewa Wierzchosławska
Zakład Radiologii
Wielkopolskie Centrum Onkologii im.
M. Skłodowskiej- Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61 885 05 08, 61 885 05 22
fax 61 885 05 29
74. 8radioterapia
1onkologiczna
.
dr hab. n. med.
Piotr Milecki
Oddział Radioterapii Onkologicznej
Wielkopolskie Centrum Onkologii im.
M. Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61 885 08 77
75. 8rehabilitacja
2medyczna
.
dr hab. n. med.
Przemysław Lisiński
Klinika Rehabilitacji Katedra
Reumatologii i Rehabilitacji
ul. 28 Czerwca 1956 nr 135/147
61-545 Poznań
tel.61 831 02 17, 61 831 03 88
76. 8reumatologia
3
prof. dr hab. n. med.
Włodzimierz Samborski
Klinika Reumatologii i Rehabilitacji
ul. 28 Czerwca 1956 nr 135/147
61-545 Poznań
Tel. 61 831 02 81,
61 831 02 44
.
77. 8seksuologia
4
.
dr n. med.
Grażyna Jarząbek- Bielecka
Klinika Ginekologii UM
Ul. Polna 33
60-535 Poznań
Tel. 61 841 92 78
78. 8stomatologia
5dziecięca
.
dr n.med. Aneta Olszewska
Klinika Stomatologii Dziecięcej
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
Tel 61 854 70 92, 61 854 70 53
( sekret.)
79. 8stomatologia
6zachowawcza
.z endodoncją
prof. dr hab. n. med.
Anna Surdacka
Zakład Stomatologii Zachowawczej i
Periodontologii
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 70 27, 61 854 71 36
80. 8toksykologia
7kliniczna
.
dr n. med.
Magdalena Łukasik-Głębocka
Oddział Toksykologii i Chorób
Wewnętrznych
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań
tel. 61 848 10 11, 61 848 13 51
81. 8transfuzjologia
8kliniczna
.
lek. med.
Agnieszka Łaba
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa
ul. Marcelińska 44
60-354 Poznań
tel. 515 044 493
82. 8transplantologia
9kliniczna
.
dr hab. n. med.
Maciej Głyda
Oddział Transplantologii i Chirurgii
Ogólnej z Pododdziałem Urologii
ul. Juraszów 7/19
60-749 Poznań
Tel. 61 82 12 227
83. 9urologia
0
.
dr hab. n. med. Andrzej Antczak
Wielospecjalistyczny
Szpital Miejski im. Józefa Strusia
ul. Szwajcarska 3
61-285 Poznań
Tel. 61 87 39 428
Fax.61 87 39 428
84. 9urologia dziecięca
1
prof. dr. hab. n. med.
Andrzej Jankowski
Katedra i Klinika Chirurgii,
Traumatologii i Urologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań
tel. 61 847 52 28, 61 849 15 78
fax 61 847 52 28
85. 9zdrowie publiczne
2
dr n. med.
Erwin Strzesak
Wielkopolskie Centrum Onkologii im.
M. Skłodowskiej-Curie
.
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
tel. 61 88 50 872
Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa
1.
pielęgniarstwo
Dr n.o zdrowiu Beata Skokowska
Zakład Praktyki Pielęgniarskiej UM
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
tel. 61 854 68 64
2.
pielęgniarstwo
chirurgiczne i
operacyjne
mgr Janusz Woźniak
Klinika Neurochirurgii
Tel. 61 Kliniczny nr 2
Szpital
Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Tel. 61 869 14 26
3.
pielęgniarstwo
anestezjologiczne
i intensywnej opieki
mgr Jadwiga Malińska
4.
pielęgniarstwo
epidemiologiczne
mgr Krystyna Brońska
Ginekologiczno-Położniczy Szpital
Kliniczny UM
Oddział Anestezjologii I Intensywnej
Opieki Medycznej
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Tel.61 8419 483
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19
60-749 Poznań
Tel. 61 821 22 10
5.
pielęgniarstwo
ginekologiczne i
położnicze
dr hab. Beata Pięta
Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład
Praktycznej Nauki Położnictwa
Ul. Jackowskiego 41
61-512 Poznań
Tel.61 854 72 27
Sekret.61 854 72 25
6.
pielęgniarstwo
onkologiczne
mgr Zofia Cwalina
Wielkopolskie Centrum Onkologii im.
Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Tel. 61 885 06 29
7.
pielęgniarstwo
opieki paliatywnej
mgr Wiesława Piotrowska
Katedra i Klinika Medycyny
Paliatywnej
Os. Rusa 25 A
61 – 245 Poznań
Tel. 502 953 898
8.
pielęgniarstwo
pediatryczne
mgr Emilia Kłos
SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem
Oddział Dzieci Starsze II
Ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
Tel. 61 85 90 326
9.
pielęgniarstwo
przewlekle chorych
i niepełnosprawnych
mgr Alla Rejniak
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i
Rehabilitacji Medycznej
ul. Mogileńska 42
61-044 Poznań
Tel. 61 873 87 23
10. pielęgniarstwo
psychiatryczne
Prof. UM dr hab.n.med Krystyna
Górna,
Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego
Zakład Pielęgniarstwa
Neurologicznego i Psychiatrycznego
ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań
Tel.61 86 12 257
Fax61 86 12 266
11. pielęgniarstwo
ratunkowe
mgr Lucyna Szymankiewicz
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 59 51 311
12. pielęgniarstwo
rodzinne
mgr Alicja Stanikowska
13. Pielęgniarstwo
diabetologiczne
Dr n. med. Joanna Stanisławska
Ośrodek Medycyny Środowiskowo
Rodzinnej „MELISA” s.c
ul. Głogowska 148
60-205 Poznań
Tel. 61 661 53 39
Katedra i Zakład Profilaktyki
Zdrowotnej
Coll. Anatomicum UM
Ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel. 61 854 65 83
Sporządził: Katarzyna Hoffmann, 26.05.2017 r.
Download