Bazy danych w PHP dla początkujących Zaawansowane

advertisement
Instrukcja numer 05
Bazy danych w PHP dla początkujących
Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW
Bazy danych w PHP dla początkujących
Tworzenie bazy danych
Krok 1 Należy połączyć się z serwerem MySQL
$url=
$identyfikator=
$haslo=
mysql_connect($url,$identyfikator,$haslo);
Krok 2 Należy zdefiniować zapytanie tworzące nową bazę
$baza_danych=
$zapytanie = "CREATE DATABASE $baza_danych;";
Krok 3 Należy wysłać zapytanie do serwera MySQL
mysql_query($zapytanie);
Krok 4 Należy połączyć się z wybraną bazą serwera MySQL
mysql_select_db($baza_danych);
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 1/9
Bazy danych w PHP dla początkujących
<html>
tworzenie_bazy.php
<head>
</head>
<body>
<?
$url = 'localhost';
$identyfikator = 'wshifm';
$haslo = 'wshifm';
$baza_danych="wshifmxxx";
$tabela="uczniowie";
mysql_connect($url,$identyfikator,$haslo);
echo "Tworzenie bazy danych $baza_danych...";
$zapytanie = "CREATE DATABASE $baza_danych;";
echo "<br>Zapytanie: $zapytanie<br>";
$wynik = mysql_query($zapytanie);
if($wynik) echo "Utworzono bazę danych $baza_danych<br><br>";
else {
echo "Wystąpił błąd podczas tworzenia bazy $baza_danych<br>";
exit;
}
mysql_select_db($baza_danych);
?>
</body>
</html>
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 2/9
Bazy danych w PHP dla początkujących
Tworzenie nowej tabeli w bazie danych
Krok 1 Należy połączyć się z serwerem MySQL
$url=
$identyfikator=
$haslo=
mysql_connect($url,$identyfikator,$haslo);
Krok 2 Należy połączyć się z wybraną bazą serwera MySQL
mysql_select_db($baza_danych);
Krok 3 Należy utworzyć zapytanie definiujące nową tabelę w bazie serwera MySQL
$zapytanie = "CREATE TABLE $tabela ( ".
"id int(11) auto_increment, ".
"imie tinytext, ".
"nazwisko tinytext, ".
"email tinytext, ".
"ogloszenie text, ".
"data date, ".
"PRIMARY KEY (id), ".
"UNIQUE id (id) ".
")";
Krok 4 Należy wysłać zapytanie do serwera MySQL
mysql_query($zapytanie)
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 3/9
Bazy danych w PHP dla początkujących
<html>
tworzenie_tabeli.php
<head>
</head>
<body>
<?
$url = 'localhost';
$identyfikator = 'wshifm';
$haslo = 'wshifm';
$baza_danych="wshifmxxx";
$tabela="uczniowie";
mysql_connect($url,$identyfikator,$haslo);
mysql_select_db($baza_danych);
echo "Tworzenie tabeli $tabela...";
$zapytanie = "CREATE TABLE $tabela ( ".
"id int(11) auto_increment, ".
"imie tinytext, ".
"nazwisko tinytext, ".
"email tinytext, ".
"ogloszenie text, ".
"data date, ".
"PRIMARY KEY (id), ".
"UNIQUE id (id) ".
")";
echo "<br>Zapytanie:$zapytanie<br>";
$wynik = mysql_query($zapytanie);
if($wynik) echo "Utworzono pomyślnie tabelę $tabela<br><br>";
else {
echo "Wystąpił błąd podczas tworzenia tabeli $tabela<br>";
exit;
}
?>
</body>
</html>
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 4/9
Bazy danych w PHP dla początkujących
Wpisywanie nowych danych do tabeli bazy danych
Krok 1 Należy połączyć się z serwerem MySQL
$url=
$identyfikator=
$haslo=
mysql_connect($url,$identyfikator,$haslo);
Krok 2 Należy połączyć się z wybraną bazą serwera MySQL
$baza_danych=
mysql_select_db($baza_danych);
Krok 3 Należy utworzyć zapytanie wpisujące nowe dane do tabeli w bazie serwera
MySQL
$tabela=
$imie=
$nazwisko=
$email=
$ogloszenie=
$data=
$zapytanie="INSERT INTO $tabela SET imie='$imie',
nazwisko='$nazwisko', email='$email',
ogloszenie='$ogloszenie', data='$data'";
Krok 4 Należy wysłać zapytanie do serwera MySQL
mysql_query($zapytanie)
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 5/9
Bazy danych w PHP dla początkujących
<html>
formularz_dodawania_do_bazy.php
<head>
</head>
<body>
<form action=dodawanie_do_bazy.php method=post>
Imię:<br><input type=text name=imie>
<br><br>
Nazwisko:<br><input type=text name=nazwisko>
<br><br>
E-mail:<br><input type=text name=email>
<br><br>
Ogłoszenie:<br><textarea name=ogloszenie rows=6 colS=50></textarea>
<br><br>
Data:<br><input type=text name=data>
<br><br>
<input type="submit" Value="Zapisz do bazy">
<input type="reset" Value="Wyczyść i wypełnij ponownie">
</form>
</body>
</html>
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 6/9
Bazy danych w PHP dla początkujących
<html>
dodawanie_do_bazy.php
<head>
</head>
<body>
<?
$url = 'localhost';
$identyfikator = 'wshifm';
$haslo = 'wshifm';
$baza_danych="wshifmxxx";
$tabela="uczniowie";
mysql_connect($url,$identyfikator,$haslo);
mysql_select_db($baza_danych);
$zapytanie="INSERT INTO $tabela SET imie='$imie', nazwisko='$nazwisko',
email='$email', ogloszenie='$ogloszenie', data='$data'";
$wynik = mysql_query($zapytanie);
echo "Zapytanie: $zapytanie<br><br>";
if($wynik) echo "Wpisano dane do bazy danych<br>";
else {
echo "Nastąpił błąd podczas dopisywania rekordu do tabeli $tabela<br>";
}
?>
</body>
</html>
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 7/9
Bazy danych w PHP dla początkujących
Wyświetlanie danych z tabeli bazy danych
Krok 1 Należy połączyć się z serwerem MySQL
$url=
$identyfikator=
$haslo=
mysql_connect($url,$identyfikator,$haslo);
Krok 2 Należy połączyć się z wybraną bazą serwera MySQL
$baza_danych=
mysql_select_db($baza_danych);
Krok 3 Należy utworzyć zapytanie wypisujące dane z określonej tabeli bazy serwera
MySQL
$zapytanie = "SELECT * FROM $tabela";
Krok 4 Należy wysłać zapytanie do serwera MySQL
$wynik=mysql_query($zapytanie);
Krok 5 Uzyskiwanie wartości z uzyskanego zapytania
while($wiersz = mysql_fetch_array($wynik))
{
echo ("<hr>");
echo "Nazwisko: ".$wiersz['imie']."<br>\n";
echo "Imie: ".$wiersz['nazwisko']."<br>\n";
echo "Treść ogłoszenia: ".$wiersz['ogloszenie']."<br>\n";
echo "E-mail: ".$wiersz['email']."<br>\n";
echo "Data wpis: ".$wiersz['data']."<br>\n";
}
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 8/9
Bazy danych w PHP dla początkujących
<html>
wyswietlanie_bazy.php
<head>
</head>
<body>
<?
$url = 'localhost';
$identyfikator = 'wshifm';
$haslo = 'wshifm';
$baza_danych="wshifmxxx";
$tabela="uczniowie";
mysql_connect($url,$identyfikator,$haslo);
mysql_select_db($baza_danych);
$zapytanie = "SELECT * FROM $tabela";
$wynik = mysql_query($zapytanie);
while($wiersz = mysql_fetch_array($wynik))
{
echo ("<hr>");
echo "Nazwisko: ".$wiersz['imie']."<br>\n";
echo "Imie: ".$wiersz['nazwisko']."<br>\n";
echo "Treść ogłoszenia: ".$wiersz['ogloszenie']."<br>\n";
echo "E-mail: ".$wiersz['email']."<br>\n";
echo "Data wpis: ".$wiersz['data']."<br>\n";
}
?>
</body>
</html>
Komentarz / Notatka
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
© by Dariusz Fabicki
Instrukcja numer 05
[v. 2.0]
Strona 9/9
Download