Załącznik nr 1 do ZO

advertisement
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dot. świadczenie usług z zakresu medycyny pracy
dla pracowników oraz studentów Akademii Muzycznej w Krakowie.
ZESTAWIENIE BADAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY.
1
Pracownik biurowy, pracownik biblioteki, praca przy
komputerze
- porada lekarza medycyny pracy
- wydanie orzeczenia o zdolności do pracy
- porada lekarza okulisty z doborem szkieł
- badania laboratoryjne: morfologia*
OB*
mocz
Sanepid
RAZEM
2
Pracownik fizyczny – praca na wysokości pow. 3 m
- porada lekarza medycyny pracy
- wydanie orzeczenia o zdolności do pracy
- porada lekarza okulisty z doborem szkieł
- porada lekarza laryngologa
- porada lekarza neurologa
- badania laboratoryjne: glukoza*
Sanepid
RAZEM
3
Pracownik fizyczny – praca na wysokości do 3m.
- porada lekarza medycyny pracy
- wydanie orzeczenia o zdolności do pracy
- minimum specjalistyczne (badanie szeptem,Vizus)
- badania laboratoryjne: glukoza*
Sanepid
RAZEM
4
Pracownik administracyjno-porządkowy
bez czynników szkodliwych i uciążliwych
np. woźny, szatniarz
- porada lekarza medycyny pracy
- wydanie orzeczenia o zdolności do pracy
- badania laboratoryjne: morfologia*
OB.*
Mocz
Sanepid
RAZEM
5
Pracownik dydaktyczny / student praca z wysiłkiem
głosowym
- porada lekarza medycyny pracy
- wydanie orzeczenia o zdolności do pracy
- porada lekarza laryngologa
- badania laboratoryjne: morfologia*
OB.*
Mocz
Sanepid
RAZEM
6
Pracownik dydaktyczny / student praca
z instrumentami muzycznymi
- porada lekarza medycyny pracy
- wydanie orzeczenia o zdolności do pracy
- porada lekarza laryngologa
- badanie audiometryczne
- badania laboratoryjne: morfologia*
OB.*
mocz
Sanepid
RAZEM
7
Stanowiska decyzyjne: Rektor, Prorektor, Kanclerz,
Kierownicy
- porada lekarza medycyny pracy
- wydanie orzeczenia o zdolności do pracy
- porada lekarza okulisty z doborem szkieł
- EKG
- badania laboratoryjne: cholesterol*
morfologia*
OB.*
mocz
Sanepid
RAZEM
8
Kierowca
- porada lekarza medycyny pracy
- wydanie orzeczenia o zdolności do pracy
- porada lekarza okulisty z doborem szkieł
- porada lekarza laryngologa
- porada lekarza neurologa
- badanie psychotechniczne kierowcy
- badania laboratoryjne : glukoza
Sanepid
RAZEM
9
Badanie sanitarno-epidemiologiczne
dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych
* Badania z krwi wykonywane metodą próżniową.
Download