etiopia

advertisement
ETIOPIA
Objazd naukowy Stowarzyszenia Historyków Sztuki
25 listopada – 6 grudnia 2016
W programie 4 obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO*
Dzień 1, piątek 25 listopada
Zbiórka na lotnisku, wylot do Addis Abeby przez jeden z portów europejskich.
Dzień 2, sobota 26 listopada
Przylot do Addis Abeby, transfer do hotelu, krótki odpoczynek, śniadanie. Zwiedzanie stolicy Etiopii
położonej na wys. ok. 2400 m n.p.m.: katedra św. Jerzego z malowidłami najsłynniejszego artysty
Etiopii – Afewerka Teklego, obecnie muzeum, spacer po dzielnicy Piazza z ciekawymi budowlami z
pocz. XX w., przerwa na posiłek (dla chętnych) w restauracji najstarszego hotelu w Addis Abebie – Taitu
z 1898 r., Muzeum Narodowe Etiopii z ekspozycją m.in. prehistoryczną (kopia słynnej Lucy sprzed 3
mln lat), archeologiczną (okres przedaksumski) oraz etnograficzną. Kolacja w restauracji, nocleg.
Dzień 3, niedziela 27 listopada
Wcześnie rano wylot nad jezioro Tana do Bahyr Dar. Transfer do hotelu, śniadanie. Rejs łodzią po
jeziorze Tana (ok. godziny w jedną stronę), a następnie spacer (ok. 20 min.) do interesującego kościoła
z XVI w. – Ura Kidane Mihret na półwyspie Zagie, gdzie można podziwiać malowidła ukazujące sceny
biblijne; możliwość zobaczenia skarbów dawnej Etiopii (stare Biblie, korony władców) oraz starej wiejskiej chałupy. Powrót łodzią do Bahyr Dar. Krótka przerwa i wyjazd do wodospadu Nilu Błękitnego
Tys Ysat (30 km), który przy wysokim stanie wody rozlewa się na szerokość ok. 400 m. Powrót do
hotelu na kolację i nocleg.
Dzień 4, poniedziałek 28 listopada
Po śniadaniu wyjazd do Gondaru (180 km), zakwaterowanie w hotelu. Wyjazd na zwiedzanie Fasil
Ghebbi* – warownego miasta, które w XVI i XVII w. było rezydencją cesarza Etiopii Fasiledesa
i jego następców, a także tzw. Łaźni Fasiledesa oraz kościółka Debre Birhan Selassie z
bogatymi malowidłami m.in. najsłynniejszych cherubinów w Etiopii oraz diabła wśród płomieni.
Kolacja, nocleg.
Dzień 5, wtorek 29 listopada
Wcześnie rano wyjazd na lotnisko i przelot do Lalibeli, miasteczka położonego na wys. 2630 m n.p.m. w
górach Lasta. Zwiedzanie skalnych kościołów* z XIII w., które w zamyśle twórców miały tworzyć
„nową Jerozolimę”: od największego na świecie monolitycznego kościoła skalnego Bet Medhane Alem
po niezwykle interesujący kościół św. Jerzego wydrążony poniżej poziomu ziemi. Po kolacji krótki
wypad do tradycyjnej pijalni tedżu – alkoholowego napoju z miodu, nocleg.
Dzień 6, środa 30 listopada
Rano przelot do Aksum. Zwiedzanie pozostałości starożytnego miasta Aksum*: stanowisko ze stelami
oraz Muzeum Aksum, stela króla Ezany, tzw. basen królowej Saby, grobowce królów Kaleba i Gebre
Meskela, Dongar, czyli tzw. pałac królowej Saby i stele Gudit. Po powrocie do miasta oglądanie ruin
pierwszego kościoła w Etiopii Tsion Marjam (IV w,) oraz z zewnątrz – domu, gdzie, wg wierzeń Etiopczyków, przechowywana jest Arka Przymierza. Wizyta w muzeum eksponującym cenne przedmioty
liturgiczne oraz korony i stroje dawnych władców Etiopii. Kolacja, nocleg.
Dzień 7, czwartek 1 grudnia
Po śniadaniu przejazd przez Aduę, do Yehy (50 km) zwiedzanie najstarszego stanowiska archeologicznego w Etiopii – ruin Yehy z VIII-V w. p.n.e., która była stolicą etiopskiej cywilizacji przed Aksum,
następnie wizyta w klasztorze Debre Damo (niestety wejście do środka tylko dla mężczyzn, którzy
muszą wciągnąć się na 15-metrowej linie) (55 km). Przejazd przez Tigraj do Mekelie, po drodze przystanki w okolicach Wukro (125 km), aby obejrzeć wykute w skale kościoły Wukro Chirkos oraz
Abreha we Atsbeha z niezwykle interesującymi malowidłami. Przyjazd wieczorem do hotelu w Mekelie
(50 km) na kolację i nocleg.
Dzień 8, piątek 2 grudnia
Po śniadaniu wyjazd na lotnisko i przelot do Addis Abeby. Wyjazd na górę Entoto, u której stóp położone jest miasto. Oglądanie pierwszego „pałacu” króla Menelika II. Powrót do miasta i wizyta w katedrze Trójcy Świętej, gdzie pochowano cesarza Hajle Syllasje oraz jego małżonkę. Zwiedzane Muzeum
Etnograficznego w budynku dawnego pałacu Hajle Syllasje, którego dyrektorem był Stanisław Chojnacki – kolekcjoner etiopskich dzieł sztuki. Wieczorem kolacja w restauracji z tradycyjnymi etiopskimi
potrawami oraz muzyką na żywo.
Dzień 9, sobota 3 grudnia
Po śniadaniu przejazd do Hararu (495 km). Po drodze przejazd przez wioskę Harla, gdzie zachowały się
ruiny kamiennego miasta – centrum dawnego królestwa Harla, dalej mijamy jezioro Alem Maya, gdzie
żyje wiele ptaków, szczególnie flamingi i pelikany, a następnie miasteczko Awoday, słynne z największego w Etiopii targu czatu czyli czuwaliczki jadalnej – rośliny o właściwościach stymulujących.
Zakwaterowanie w hotelu w Hararze. Czas na ewentualny posiłek i spacer po mieście. Po południu
wyjazd przez miasto Babille do Doliny Cudów (ok. 37 km), gdzie zobaczymy niesamowite formacje
skalne, wysokie kopce termitów, karłowate kaktusy. Powrót na kolację. Dla chętnych wieczorem jedna z
atrakcji Hararu – oglądanie karmienia hien (ok. 5 USD).
Dzień 10, niedziela 4 grudnia
Od rana zwiedzanie miasta Harar znanego jako czwarte ze świętych miast islamu, liczącego 102
świątynie oraz 82 meczety, z których 3 pochodzą z X w. Jego dzielnica Jegol* między XIII a XVI w.
została otoczona murami; obejrzymy bramy miejskie, główny plac Feres Megala, grobowiec Emira Nura,
Muzeum Hararu, dom Rimbauda, tradycyjny dom hararski. Kolacja i nocleg.
Dzień 11, poniedziałek 5 grudnia
Po śniadaniu czas wolny na spacery, zakupy, pakowanie walizek. Wczesnym popołudniem przejazd na
lotnisko do Dire Daua i przelot do Addis Abeby. Wieczorem wylot do kraju.
Dzień 12, wtorek 6 grudnia
Przylot do Warszawy
Download