MODLITWA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STUDENTÓW NA

advertisement
MODLITWA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STUDENTÓW
NA ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO
Rozpoczęliśmy rok akademicki i chcemy teraz prosić Boga o moc i światło Ducha
Świętego dla studentów i profesorów, a szczególnie o łaskę i błogosławieństwo
dla studentów pierwszego roku.
Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby nas doprowadzić do poznania prawdy
– zmiłuj się nad nami…
Chryste, Ty objawiasz nam prawdziwe oblicze Boga i ukazujesz nam prawdę
o człowieku i świecie – zmiłuj się nad nami…
Panie, Ty jesteś prawdą, która nas wyzwala i prowadzi nas przez świat
do domu Ojca – zmiłuj się nad nami…
Módlmy się.
Boże, miłosierny Ojcze, źródło życia i mądrości, Ty przez chrzest
uczyniłeś nas swoimi dziećmi i zaszczepiłeś w nas pragnienie
znalezienia fundamentu, na którym można budować życie osobiste
i społeczne. Prosimy Cię za wszystkich studentów: oświecaj ich
umysły blaskiem swojej prawdy i rozpal serca ogniem Ducha
Świętego, aby wzrastali w mądrości i łasce. Niech razem z nami
uczą się, jak wielbić Ciebie we wspólnocie Kościoła i jak być
świadkiem Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże waszych
serc i myśli w poznaniu i miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana
Jezusa Chrystusa. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch
Święty. Amen
Download