semestr III O - TR - historia

advertisement
TEMATY PRAC KONTROLNYCH – LICEUM „Maja”
III O
1. Panowanie dynastii Jagiellonów – sukcesy i porażki. Dokonaj oceny polityki
zagranicznej i wewnętrznej.
2. Scharakteryzuj przebieg wojen Rzeczpospolitej w XVII wieku.
3. Epoka renesansu – charakterystyka, twórcy i ich dzieła.
4. Osiągnięcia europejskiego oświecenia – dokonaj charakterystyki.
5. Przyczyny i przebieg rozbiorów Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Dokonaj oceny.
Download