LICZBY CAŁKOWITE

advertisement
LICZBY CAŁKOWITE
Serdecznie zapraszamy na pokaz slajdów pt:
„Liczby całkowite”
Wyjaśnienie tematu
Liczby całkowite - intuicyjnie definiując są to:
liczby naturalne= {1,2,3....} oraz liczby przeciwne
do nich: {-1,-2,-3..... }, w tym liczba zero.
Zbiór liczb całkowitych oznaczamy w matematyce
symbolem Z. W Polsce w szkołach podstawowych i
średnich stosuje się jednak oznaczenie C , żeby
ułatwić skojarzenie z polską nazwą.
Liczby całkowite są szczególnym przypadkiem m.in.:
* Liczb wymiernych,
* Liczb algebraicznych,
* Liczb rzeczywistych,
ZADANKA
ZADANIE 1
OBLICZ:
A)5+7=12
B)-5+7=2
C)-5-7=(-12)
D)5-7=(-2)
E)-5+5=0
F)5+(-7)=(-2)
G)-5-(-7)=2
H)-5-(-5)=0
ZADANIE 2
Uzupełnij zdania:
A) Liczbą przeciwną do 21 jest liczba (-21)
B) Liczbą przeciwną do (-15) to 15
C) Odwrotnością liczby 9 jest liczba 1/9
D) Odwrotnością liczby przeciwnej do (-7) jest
liczba1/7
E) Liczbą przeciwną do 5 jest (-5)
F) Liczbą przeciwną do (-11) jest liczba 11
ZADANIE 3
Porównaj liczby:
a) 7....8
b) -8....-6
c) 0....-75
d) -8....9
7<8
-8 < -6
0 > -75
-8 < 9
ZADANIE 4
Oblicz:
A) (-8)-3=(-11)
B) (-8)-2=(-10)
C) (-8)-1=(-9)
D) (-8)-0=(-8)
E) (-8)-(-1)=(-7)
F) (-8)-(-2)=(-6)
G) (-8)-(-3)=(-5)
H) (-8)-(-4)=(-4)
I) (-8)-(-5)=(-3)
SPRAWDŹ, CZY PAMIĘTASZ, ŻE …
Jeśli oba składniki są dodatnie, to suma jest liczbą
dodatnią.
Jeśli oba składniki są ujemne, to suma jest liczbą
ujemną.
24+37=61
(-37)+(-24)=(-61)
Jeśli jeden ze składników jest dodatni, a drugi
ujemny, to suma ma znak tego składnika, który na
osi liczbowej znajduje się dalej od zera.
24+(-37)=(-13)
37+(-24)=13
CIEKAWOSTKI
Każde odejmowanie można zastąpić odpowiednim
dodawaniem.
(-8)-(-6)=(-8)+6=(-2)
12-(-3)=12+3=15
(-20)-15=(-20)+(-15)=(-35)
4-10=4+(-10)=(-6)
Zamiast odejmować liczbę, można dodać liczbę do
niej przeciwną.
WYKONAWCY:
Download