milena_lakoma_sp15

advertisement
Zwierzęta Świata
Wykonała Milena Łakoma, Szkoła
Podstawowa nr. 15 w Koninie
Spis Treści
1. EUROPA
2. Azja
3. Ameryka Północna i Południowa
4.Afryka
2
Europa
W Europie, ze względu na dobre warunki
klimatyczne żyje masa zwierząt. W większości
przeważają ssaki, ptaki oraz płazy.
Powrót
Dalej
3
Ssaki w Europie
Ssaki występujące w Europie spotykamy na co dzień, ponieważ są to np.
zwierzęta domowe (psy, koty)
Kret Europejski
Masa walcowatego ciała do 120 g,
długość ciała do 17–20 cm, objęty
częściową ochroną
Powrót
Spis
Treści
Dalej
4
Lis Rudy ( Pospolity )
Lis – nazwa zwyczajowa oznaczająca drapieżnego
ssaka z rodzaju Vulpes, najczęściej stosowana
w odniesieniu do gatunku Vulpes vulpes (w języku
polskim zwanego lisem pospolitym, lisem rudym lub
po prostu lisem)
Sarna Europejska
rodzaj ssaka parzystokopytnego
rodziny jeleniowatych Zaliczana do tego rodzaju sarna
europejska jest najliczniejszym zwierzęciem
łownym polskich łowisk.
Powrót
Spis
Treści
Dalej
5
Ptaki Europy
Gil zwyczajny
gatunek małego ptaka z rodziny łuszczakowatych .
Bocian biały
Bocian biały –
gatunekdużego ptaka brodzącego
z rodziny bocianów. Jego upierzenie jest głównie
białe, z czarnymi piórami na skrzydłach. Dorosłe
ptaki mają długie czerwone nogi oraz długie
spiczasto zakończone czerwone dzioby
Powrót
Spis
Treści
Dalej
6
Azja
Ssaki :
Panda
Panda wielka zamieszkuje lasy bambusowe na
wysokości 1200–4100 m n.p.m (zimą schodzi
do 800 m n.p.m.). Jej przynależność
do drapieżnych nie ulega wątpliwości, jednak
w rzeczywistości odżywia się pędami roślin
(głównie bambusa). Panda jest jednym
z zagrożonych gatunków.
Powrót
Spis
Treści
Dalej
7
Ptaki
Alczyk
gatunek ptaka z rodziny alk (Alcidae), jedyny
przedstawiciel rodzaju Alle. Najmniejszy
przedstawiciel rodziny alk zamieszkujący
regiony nearktyczne i palearktyczne. Nie jest
zagrożony wyginięciem.
Powrót
Spis
Treści
Dalej
8
Ameryka Północna i
Południowa
SSaki
Niedźwiedź Brunatny
gatunek drapieżnego ssaka
z rodziny niedźwiedziowatych.
Zamieszkuje Azję, Europę Północną i Amerykę
Północną.
Powrót
Spis
Treści
Dalej
9
Ptaki
ORZEŁ PRZEDNI CZYLI ZYS
Ten wielki ptak drapieżny występuje na wielu
obszarach Azji, Europy, Afryki i północnej
Ameryki. Unosząc się w powietrzu, dzięki
znakomitemu wzrokowi łatwo wypatruje
zdobycz, Z powodzeniem poluje na ssaki
i ptaki.
Powrót
Spis
Treści
Dalej
10
Afryka
Ssaki
Słoń afrykański –
gatunek ssaka
z rodziny słoniowatych, największe
współcześnie żyjące zwierzę lądowe. Wcześniej
uznawany za jeden gatunek wraz z afrykańskim
słoniem leśnym (Loxodonta cyclotis). Zwierzę
stadne, zamieszkuje
afrykańską sawannę, lasy i stepy od
południowych krańców Sahary po Namibię,
północną Botswanę i północną część Afryki.
W starożytności wykorzystywane
jako zwierzęta bojowe.
Powrót
Spis
Treści
Dalej
11
Ptaki
Dudek madagaskarski
Dudek madagaskarski – podgatunek dudka,
średniej wielkości ptaka z rodziny dudków .
Występuje endemicznie na Madagaskarze, lecz
niezagrożony wyginięciem. Takson o niepewnej
pozycji taksonomicznej, przez część
systematyków wyodrębniany do rangi gatunku
Powrót
Spis
Treści
Dalej
12
Powrót
Spis
Treści
Dalej
13

14
Do wykonania prezentacji
użyłam :
https://www.google.pl/search?q=Zwierz%C4%99ta+w+europie&biw=1024&bih=715&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOtMD
xk7DSAhWCFJoKHe42AYQQ_AUIBigB#imgrc=uj5aurM945qxIM
https://www.google.pl/search?q=Zwierz%C4%99ta+w+europie&biw=1024&bih=715&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwiOtMDxk7DSAhWCFJoKHe42AYQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ptaki+w+polsce&*&imgrc=4jZ7KNWiJexo
UM: https://www.google.pl/search?q=Zwierz%C4%99ta+w+europie&biw=1024&bih=715
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOtMDxk7DSAhWCFJoKHe42AYQQ_A
UIBigB#tbm=isch&q=%C5%BCaba&*&imgrc=2uPPpWBBPOVI4M
https://www.google.pl/search?q=pies&biw=1024&bih=715&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwjM4I6ulrDSAhVkb5oKHZbwCcAQ_AUIBigB#imgrc=aVfzKw5q86
1muM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kret_europejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_bia%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alczyk
http://zwierzetaswiata.friko.pl/2.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84_afryka%C5%84ski
https://www.google.pl/search?q=the+end&biw=1024&bih=666&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwizsJTQo7DSAhXiYpoKHS1HDXQQ_
AUIBigB#tbm=isch&q=zwierz%C4%99ta&*&imgrc=9R1-0TPNMQuICM:
15
Download