Przykład 13 a. Określanie rodzaju rozkładu prawdopodobieństwa z

advertisement
Narzędzia modelowania niezawodności
Przykład 13 a. Określanie rodzaju rozkładu prawdopodobieństwa z zastosowaniem programu STATGRAPHICS
1
Narzędzia modelowania niezawodności
Rozkład normalny
2
Narzędzia modelowania niezawodności
Rozkład Weibulla
3
Narzędzia modelowania niezawodności
Rozkład wykładniczy
4
Narzędzia modelowania niezawodności
Przykład 13 b. Test zgodności chi-kwadrat Pearsona.
=($H12-$H$17*(L12-L11))*($H12-$H$17*(L12-L11))/$H$17*(L12-L11)
5
Narzędzia modelowania niezawodności
Przykład 14a. Wprowadzanie nadmiaru
6
Narzędzia modelowania niezawodności
Przykład 14b. Wprowadzanie nadmiaru
7
Download