Instrukcja obsługi Genie LT-400

advertisement
Instrukcja obsługi Genie LT-400
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Otwór wejściowy laminatora
Otwór wyjściowy laminatora
Przełączniki OFF (trymer) / Cold/ON / HOT
Dioda LED (zasilanie)
Dioda LED (gotowość)
System ABS
Schowek na zapasowe ostrza
Głowica tnąca
Obsługa laminatora
Laminowanie „na gorąco” („HOT”)
1. Włóż wtyczkę zasilacza do kontaktu i wciśnij przycisk „ON” /ustaw przełącznik w
pozycji „ON”. Zapali się czerwona lampa LED (lampka oznaczająca sprawne działanie
urządzenia), proces rozgrzewania rozpocznie się automatycznie.
2. Po upłynięciu około 3 minut, zapali się zielona lampka LED (lampka wskazująca
sprawne działanie urządzenia w trybie laminowania „na gorąco”). Można teraz
rozpocząć proces laminowania.
3. Umieść dokument wewnątrz folii do laminowania. Pozostaw margines wolnej
przestrzeni od około 3 do 5 mm poza krawędziami
Uwaga:
a) Wybierz laminacje o odpowiedniej grubości w stosunku do materiału, który
zamierzasz laminować.
b) NIE zaleca się umieszczać kilku mniejszych materiałów w jednej laminacji.
c) Nie tnij powłoki dopóki proces laminowania się nie zakończy.
d) Materiał, który ma być laminowany nie może przekraczać grubości 0.5 mm łącznie z
folią do laminowania.
e) NIE zaleca się laminowania cienkich i delikatnych materiałów, takich jak gazety czy
serwetki.
f) Nie wkładaj do urządzenia powłoki do laminowania bez materiału, który ma być
laminowany.
g) Nie wkładaj zwiniętej lub pogiętej folii do laminowania do urządzenia.
h) Używaj jedynie odpowiednich folii do laminowania. Innego typu powłoki, takie jak np.
przezroczyste opakowania nie nadają się do laminowania.
4. Umieść materiał, który chcesz laminować prosto do otworu wejściowego
znajdującego się z przodu urządzenia. Materiał zostanie wciągnięty automatycznie
przez urządzenie.
5. Gotowy, zalaminowany materiał zostanie wysunięty z otworu wyjściowego z drugiej
strony urządzenia. Nie wyciągaj materiału na siłę. Poczekaj aż zostanie on
automatycznie wysunięty. Odczekaj chwilę na ostygnięcie materiału.
6. Wyłącz urządzenie poprzez wciśnięcie przełącznika „OFF”/ ustawienie przełącznika w
pozycji „OFF”. Odczekaj aż urządzenie się ochłodzi i wyjmij wtyczkę zasilacza z
kontaktu.
Laminowanie „na zimno” („COLD”)
1. Włóż wtyczkę zasilacza do kontaktu i wciśnij przycisk „COLD” . Po zapaleniu się
zielonej lampki LED („READY”, „Gotowy”), możesz rozpocząć proces laminowania.
2. Zdejmij powłokę ochronną z folii do laminowania, jeśli taka się znajduje.
Uwaga:
a) Używaj jedynie folii do laminowania odpowiednich do laminowania „na zimno”.
b) Nie zaleca się używania kilku materiałów z folią.
c) Nie tnij powłok zanim proces laminowania się nie zakończy.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w punktach 3 i 6 w dziale laminowanie „na
gorąco”. W przypadku laminowania „na zimno” nie musisz martwić się wyjmowaniem
materiału, czy jego ochłodzeniem.
Zmiana trybu laminowania z gorącego na zimne
1.
Jeśli używasz urządzenia w trybie laminowania „na zimno”, możesz z
łatwością przełączyć tryb na laminowanie „na gorąco” poprzez ustawienie
przełącznika na „Hot” („Gorąco”). Poczekaj około 3 minut, do momentu aż
zapali się zielona lampka LED. Urządzenie jest teraz gotowe do laminowania
„na gorąco”.
2.
Następnie postępuj jak to zostało opisane w punkcie dotyczącym
laminowania „na gorąco”.
3.
Jeśli używasz urządzenia w trybie laminowania „na gorąco”, ustaw
przełącznik na „Cold” („Zimny”) w celu zmiany poprzedniego trybu na tryb
laminowania „na zimno”. Ochłodzenie urządzenia może potrwać około 2
godzin od momentu przełączenia trybu z gorącego na zimne. Możesz
rozpocząć laminowanie „na zimno” – jak jest to opisane w punkcie
dotyczącym laminowania „na zimno” –jedynie w momencie kiedy zapali się
zielona lampka LED.
Uwaga:
Po zakończeniu laminowania, zalaminowany dokument jest wysuwany przez otwór
wyjściowy. Folia do laminowania jest nadal gorąca i podatna na odkształcenia. Z tego
powodu, zalecane jest nie dotykanie zalaminowanego dokumentu do momentu jego
ochłodzenia przez przynajmniej 1 minutę.
Uwaga:
Przy ustawianiu przełącznika na ON/HOT („Gorący”) lub COLD („Zimny”), zespół
tnący zostanie odblokowany i laminowany dokument będzie łatwo dostępny do
wyjęcia. Przesuń przełącznik na OFF (Trymer) w celu ponownego zablokowania
zespołu tnącego i użycia trymera.
Usuwanie folii do laminowania
1. Urządzenie jest wyposażone w funkcję usuwania folii do laminowania w celu
rozwiązania problemu jakim jest blokowanie się folii do laminowania w urządzeniu
(przełącznik ABS).
2. Na początku procesu laminowania, dokument może zostać wciągnięty samoistnie
przez otwór w urządzeniu.
3. Przesuń przełącznik odblokowujący ABS na lewo. Laminowany dokument nie
będzie dalej wciągany.
4. Całkowicie wyjmij laminowany dokument z otworu wejściowego, bądź
wyjściowego.
5. Po odblokowaniu dokumentu, zwolnij przycisk ABS. Rozpocznij proces laminowania
od nowa.
6. W przypadku, gdy dokument zablokuje się ponownie, proszę skontaktuj się z
naszym serwisem.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia
1.
Podczas czyszczenia urządzenia, pamiętaj aby zawsze wyjąć wtyczkę zasilacza
z kontaktu. Trzymaj zawsze wtyczkę z dala od wszelkich cieczy i uważaj podczas
czyszczenia aby nie dostała się do niej woda.
2.
Zanim rozpoczniesz czyszczenie, poczekaj aż urządzenie się ochłodzi.
3.
Czyść laminator lekko zwilżoną wodą, miękką ściereczką. Nie używaj szorstkich
i ścierających materiałów i środków czyszczących.
Dane techniczne
Napięcie sieciowe (V)
od 220V do 240V, 50 Hz
Zużycie
1.4 A
Szerokość otworu wejściowego
230mm
Rozmiar urządzenia
416x212x103
Powłoka o grubości możliwej do utylizacji 80 minimum, 125 maximum
(mikrony)
Czas nagrzewania urządzenia
<3min
Szybkość laminowania
250mm/min
Trymer obrotowy
Wybierz preferowane ostrze
GENIE LT-400 posiada 3 różne ostrza. Ostrza są umieszczone w trzech przedziałach
jednocześnie w jednym końcu trymera. Możesz z łatwością wyjąć je w celu użycia,
bez potrzeby obracania dookoła trymera.
Uwaga:
Proszę wybrać
1x
1x
1x
preferowane ostrze do cięcia:
linia prosta
linia falista
linia perforowana
Zdolność cięcia:
1)
Linia prosta: 10 kartek papieru/70g/m2
2)
Linia falista: 8 kartek papieru/70g/m2
3)
Linia perforowana: 5 kartek papieru/70g/m2
Zmiana ostrza tnącego:
1.
Zakupiłeś produkt wysokiej jakości, który zawiera w komplecie ostrza w celu
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Pomimo tego, pamiętaj aby zawsze
zachowywać ostrożność i postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:
Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa:
a) Zawsze używaj oryginalnych ostrzy GENIE. Inne ostrza mogą
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, bądź inne szkody.
b) Nigdy nie otwieraj żadnego z załączonych ostrzy!
2.
Aby zmienić ostrze tnące, unieść urządzenie tnące, wyjmij ostrze i zastąp je
preferowanym ostrzem.
Umieszczanie papieru
1.
Umieść papier, bądź podobny materiał na plastikowej podstawie. Narysowane
linie graniczne pomogą Ci ustawić odpowiednią pozycję aby precyzyjnie przeciąć
papier.
2.
Następnie dociśnij w dół głowicę z ostrzem aby zablokować papier.
Cięcie papieru
Aby wykonać cięcie papieru dociśnij ostrze tnące wzdłuż osłony zabezpieczającej.
Umieszczony papier będzie przecięty wzdłuż linii granicznej.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards