Współczynnik kreacji depozytów

advertisement
Współczynnik kreacji depozytów: K= 1/ Cb Cb-stopa rezerw
obowiązkowych Podaż pieniądza (M)=mnożnik kreacji pieniądza * baza
monetarna (Cp+1)/(Cp+Cb)=mnożnik kreacji pieniądza Cp-stopa rezerw
obowiązkowych H- baza monetarna M1=((Cp+1)/(Cp+Cb))*H Równanie
obiegu pieniądza: MV = PY M-ilość pieniędzy w obiegu V- prędkość
obiegu P- przeciętny poziom cen dóbr i usług Y- ilość wytworzonych
dóbr, M=P gdzy V.Y=const.
Współczynnik kreacji depozytów: K= 1/ Cb Cb-stopa rezerw obowiązkowych Podaż
pieniądza (M)=mnożnik kreacji pieniądza * baza monetarna (Cp+1)/(Cp+Cb)=mnożnik
kreacji
pieniądza
Cp-stopa
rezerw
obowiązkowych
Hbaza
monetarna
M1=((Cp+1)/(Cp+Cb))*H Równanie obiegu pieniądza: MV = PY M-ilość pieniędzy w obiegu
V- prędkość obiegu P- przeciętny poziom cen dóbr i usług Y- ilość wytworzonych dóbr, M=P
gdzy V.Y=const.
Download