Przygotowanie do egzaminu – cz

advertisement
Przygotowanie do egzaminu – cz. X
1. Oceń prawdziwość poniższych zdań:
A. Suma trzech kolejnych liczb naturalnych zawsze
jest podzielna przez 3
B. Iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych
może być liczbą nieparzystą.
C. Kwadrat liczby naturalnej dwucyfrowej
zawsze jest liczba trzycyfrową
2. Wskaż jedną poprawną odpowiedź:
1  1
Liczba 2    1  jest równa:
4  3
1
1
A. 3
B.  3
C. 2
12
12
3. Wskaż jedną poprawną odpowiedź:
3
PRAWDA FAŁSZ
PRAWDA FAŁSZ
PRAWDA FAŁSZ
D. – 3
2
 4  1
Z liczb  3 ,   ,   ,19 najmniejszą jest;
 5  3
2
3
4
A.  3
B.  
5
4. Oceń prawdziwość poniższych zadań:
A. 16  9  3  4
2
5.
6.
7.
8.
 1
C.    
 3
2
D. 19
PRAWDA FAŁSZ
PRAWDA FAŁSZ
PRAWDA FAŁSZ
B. 16  9  16  9
C. 16  9  16  9
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi:
W klasie 32 osobowej dziewczęta stanowią 62,5% całej klasy. Zatem:
A. dziewcząt jest o 25 więcej niż chłopców
B. chłopców jest dwunastu
5
C. liczba dziewcząt stanowi liczby uczniów tej klasy
8
D. liczba dziewcząt jest o 80% większa od liczby chłopców
Wskaż jedną poprawną odpowiedź:
Cena spodni zmniejszyła się z 80zł do 70zł. Zatem obniżka ceny wynosiła:
A. 7%
B. 10%
C. 12,5%
D. około 14%
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi:
Wpłaciłeś do banku 3000 złotych , by po roku wypłacić z konta 3180 złotych.
A. Roczna stopa procentowa w tym banku wynosiła 18%
B. Roczna stopa procentowa w tym banku wynosiła 6%
C. Odsetki wyniosły 180zł
D. Odsetki stanowiły 6% wypłaconej przez Ciebie kwoty pieniędzy.
Połącz w pary opisy słowne z odpowiednimi wyrażeniami:
I. Kwadrat różnicy liczb a i b
II. Kwadrat różnicy kwadratów liczb a i b


A. a 2  b 2
B. a  b 2
C. a 2  b 2
Pary to: I i …………oraz II i…………….
9. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi:
Piotr ma m lat, a Sabina jest młodsza od niego o 15 lat. Które wyrażenie opisuje ile lat
będą mieli łącznie za 7 lat?
A. m + 7 + m – 15 + 7
B. m + m + 15 +7 C. 2m + 14
D. 2m – 1
2
10. Wskaż wszystkie poprawne odpwiedzi:
1 3
Para liczb (a,b) =  ,  jest rozwiązaniem układu równań:
2 4
 3a  6b  6
 3a  6b  6
A. 
B. 
7a  6b  1
7a  6b  8
 3a  6b  6
 3a  6b  6
C. 
D. 
7a  6b  8
7a  6b  1
11. Oceń prawdziwość poniższych zdań:
Latarka z baterią kosztuje 15zł, natomiast sama latarka jest o 10zł droższa od baterii.
Zatem:
A. latarka jest 1,5 razy droższa od baterii
PRAWDA FAŁSZ
B. latarka jest 5 razy droższa od baterii
PRAWDA FAŁSZ
C. 3 baterie kosztują tyle co 2 latarki
PRAWDA FAŁSZ
12. Uzupełnij luki, tak aby otrzymać zdania prawdziwe.
Andrzej na początku roku miał 160cm wzrostu, a na końcu roku 168cm. Zatem
urósł o ……………%.
Waga Justyny spadła z 50kg do 48kg. Zatem schudła ona o ………….%.
13. Uzupełnij luki, tak aby otrzymać zdania prawdziwe.
Cena biletu normalnego na spektakl teatralny wynosi a zł, a biletu ulgowego b zł.
Za 5 biletów ulgowych i 3 normalne na spektakl trzeba zapłacić………złotych.
Na ciekawy spektakl bilet normalny podrożał o 20% a ulgowy o 10% i teraz bilet
normalny jest droższy od ulgowego o …………..złotych.
14. Krawędź sześcianu ma 10cm. Długości wszystkich krawędzi tego sześcianu
zwiększono o 20%. O ile cm2 wzrosło pole powierzchni sześcianu, a o ile cm3 jego
objętość? O ile procent wzrosło pole powierzchni sześcianu , a o ile procent jego
objętość?
Download