załącznik 1a do wzoru umowy (jednostki)

advertisement
Załącznik nr 1a do wzoru umowy……..
DOSTAWA ROŚLIN
Gimnazjum Nr 10
ul. Partyzantów 10 a tel. 748 27 70
l.p.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
Jałowiec płożący
0,30
2.
Jałowiec łuskowy
0,30
20
3.
4.
5.
Jałowiec rozesłany
Żywotnik zachodni
Żywotnik
zachodni
szczepiony na pniu wys.1,50
Żywotnik zachodni
Jałowiec chiński
Kora dekoracyjna worki 80 l
Torf uniwersalny worki 80 l
Pelargonia kaskadowa mix
kolorów
Nasiona traw odporne na
udeptywanie,
znoszące
niedobory wody, tworzące
gęstą i ukorzenioną darń o
ciemnej murawie
Juniperus
horizontalis
‘Wiltoni’
Juniperus squamata ‘Blue
Carpet’
Juniperus procumbens ‘Nana’
Thuja occidentalis ‘Globosa”
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Ilość
[szt.]
20
0,30
0,40
20
10
10
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Juniperus chinensis ‘Spartan’
1,40
20
10
100
80
48
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pelargonium peltatum
Wys.
0,15
Ilość
[kg]
20kg
Żłobek Nr 1
ul. Piękna 18 17/86 112 40
l.p.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
Pelargonia kaskadowa mix
kolorów
Bakopa
Berberys Thunberga
Zrębki czerwone- worki 50 l
Zrębki pomarańczowe – worki
50 l
Kora dekoracyjna – worki 80 l
Torf uniwersalny – worki 80 l
Pelargonia pasiasta czerwona
Agrowłóknina 1,60x20
Nawóz
mineralny
granulowany typu Florowit
lub
równoważny
do
nawożenia róż
Nawóz
mineralny
granulowany typu Florowit
lub
równoważny
do
Pelargonium peltatum
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bacopa ‘Big White’
Berberis thunbergii ‘Aurea’
Pelargonium zonale
Wys.
0,15
0,10
0,35
0,10
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
8
8
3
20
15
30
4
8
32m2
12 kg
20 kg
nawożenia
kwasolubnych
roślin
Żłobek Nr 3
ul. Rataja 6a 17/856 78 98
l.p.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
2.
3.
4.
Begonia stale kwitnąca
Pelargonia bluszczolistna
Bakopa
Pelargonia angielska
5.
Pelargonia kaskadowa pełna
ciemnoczerwona
Torf uniwersalny worki 80 l
Zrębki pomarańczowe worki
50 l
Zrębki żółte worki 50 l
Nawóz granulowany typu
saletra
amonowa
lub
równoważny do nawożenia
trawników
Begonia semperflorens
Pelargonium‘Velvet Red’
Bacopa ‘Big White’
Pelargonium
‘Mona
Lisa
White’
Pelargonium peltatum
6.
7.
8.
9.
10.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
0,10
0,15
0,10
0,15
80
20
50
20
0,15
160
10
5
5
10 kg
Nawóz mineralny płynny typu
Florowit lub równoważny do
roślin kwitnących
Żłobek Nr 8
ul. Pułaskiego 3b tel. 017 8623532
l.p. Nazwa polska
1.
2.
3.
4.
Wys.
Kora dekoracyjna worki 80 l
Torf uniwersalny worki 80 l
Krokusy – cebule mix kolorów
Pelargonia kaskadowa pełna
ciemnoczerwona
Pelargonia angielska
Begonia stale kwitnąca mix
kolorów
Surfinia – c. róż
Petunia ogrodowa
Bakopa
Zrębki pomarańczowe worki
50 l
Zrębki czerwone worki 50 l
Nawóz granulowany typu Yara
mila complex Hydrocomplex
lub
równoważny
do
stosowania w całym okresie
wegetacyjnym
Nawóz granulowany typu
saletra
amonowa
lub
równoważny do nawożenia
trawników
Nawóz mineralny płynny typu
Florowit lub równoważny do
roślin kwitnących
10 l
Nazwa łacińska
Wys.
Pelargonium peltatum
Pelargonium
White’
‘Mona
Petuniaxhybrida
Hybrida
Bacopa ‘Big White’
Lisa
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
0,15
50
20
500
80
0,15
60
0,10
80
0,10
0,10
0,10
15
10
30
5
5
10 kg
15 kg
5l
15.
16.
Nawóz
mineralny
granulowany typu Florowit
lub
równoważny
do
nawożenia
roślin
kwasolubnych
Nasiona traw odporne na
udeptywanie,
znoszące
niedobory wody, tworzące
gęstą i ukorzenioną darń o
ciemnej murawie do miejsc
zacienionych
10 kg
10 kg
Żłobek Nr 9
ul. Podwisłocze 20 b tel. 17/8657053
l.p.
Nazwa polska
1.
Begonia
stale
kwitnąca
czerwona
Krokusy mix kolorów
Wrzosiec krwisty
Wrzosiec krwisty
Zrębki ogrodowe czerwone
worki 50 l
Kora sosnowa dekoracyjne
worki 80 l
Torf uniwersalny worki 80 l
Otoczaki dekoracyjne typu
calcite granulacja 10cm
Otoczaki dekoracyjne typu
calcite granulacja 5 cm
Nawóz
mineralny
granulowany typu Florowit
lub
równoważny
do
nawożenia
roślin
kwasolubnych
Nawóz mineralny płynny typu
Florowit lub równoważny do
roślin kwitnących
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nawóz granulowany typu
Yara mila complex
Hydrocomplex lub
równoważny do stosowania
w całym okresie
wegetacyjnym
Nasiona traw odporne na
udeptywanie,
znoszące
niedobory wody, tworzące
gęstą i ukorzenioną darń o
ciemnej murawie
Żwirek biały typu‘Marianna’
lub równoważny
Obrzeże ogrodowe wys.0,10
m z elastycznego tworzywa,
odporne na tem. kolor brąz
9mbx7 szt.
Nazwa łacińska
Wys.
Begonia semperflorens
0,10
Erica carnea ‘Nathalie’
Erica carnea ‘Golden Starlet’
0,10
0,10
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
300
200
10
10
30
30
15
100 kg
100 kg
10 kg
5l
5 kg
1kg
500 kg
63 mb
Żłobek Nr 10
ul. Starzyńskiego 19 tel. 17/85617 25
l.p. Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Trzmielina na pniu
Świerk pospolity
Barwinek pospolity
Barwinek pospolity
Begonia stale kwitnąca mix
kolorów
Pelargonia
pasiasta
mix
kolorów
Cebule krokusa mix kolorów
Bukszpan wieczniezielony
Żywotnik zachodni
Torf uniwersalny worki 80 l
Zrębki żółte worki 50 l
Zrębki czerwone worki 50 l
Nasiona traw typu ‘Wembley
’lub równoważne odporne na
udeptywanie,
znoszące
niedobory wody, tworzące
gęstą i ukorzenioną darń o
ciemnej murawie
Nawóz płynny typu Florowit
lub równoważny do roślin
kwitnących
Nawóz
mineralny
granulowany typu Florowit
lub równoważny
przeciw
brunatnieniu igieł
Nawóz płynny typu Florowit
lub równoważny do roślin
zielonych
Żłobek Nr 11
Al. Prof. Krzyżanowskiego 22
Nazwa polska
1.
2.
Zrębki brązowe worki 50 l
Zrębki pomarańczowe worki
50 l
Zrębki żółte worki 50 l
Pelargonia kaskadowa pełna
czerwona
Begonia stale kwitnąca mix
kolorów
Surfinia – c. róż
Torf uniwersalny worki 80 l
Nawóz granulowany typu
Azofoska lub równoważny do
5.
6.
7.
8.
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
Euonymus fortunei
Picea abies ‘Inversa’
Vinca minor
Vinca minor ‘Variegata’
Begonia semperflorens
1,60
0,60,
0,20
0,10
0,10
1
1
2
2
50
Pelargonium zonale
0,10
25
Buxus sempervirens
Thuja occidentalis ‘Hoseri’
0,25
0,20
700
2
3
10
3
3
5kg
5l
15 kg
5l
tel. 17/86 544 35
l.p.
3.
4.
Wys.
Nazwa łacińska
Wys.
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
30
20
20
50
Pelargonium peltatum
Begonia semperflorens
0,10
100
Petuniaxhybrida
0,10
25
20
10 kg
nawożenia przedsiewnego
pogłównego
i
Żłobek Nr 12
ul. Dąbrowskiego 73 tel. 17/854 2610
l.p. Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wrzosiec krwisty
Wrzos pospolity
Wrzos pospolity
Pelargonia kaskadowa czerwona
pełna
Begonia bulwiasta czerwona i
pomarańczowa
Bakopa
Kora dekoracyjna worki 80 l
Torf uniwersalny worki 80 l
Zrębki pomarańczowe worki 80 l
Żonkil cebule
Krokus mix kolorów
Hortensja bukietowa
Żywotnik zachodni
Irga Dammera
Erica carnea ‘Nathalie’
Calluna vulgaris ‘Bonita”
Calluna vulgaris ‘Sandy’
Pelargonium peltatum
0,10
0,10
0,10
0,15
Begonia x tuberhybrida
0,10
Bacopa ‘Big White’
0,10
Narcissus jonquilla
Hydrangea
paniculata
'Limelight'
Thuja occidentalis ‘Hoseri’
Cotoneaster dammeri ‘Major’
Żłobek Nr 5
ul.Bł Karoliny 17 tel. 17/748 34 78 531565613
l.p. Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pelargonia kaskadowa czerwona
pełna
Bakopa
Pelargonia bluszczolistna
Pelargonia angielska
Torf uniwersalny worki 80 l
Nawóz granulowany typu saletra
amonowa lub równoważny do
nawożenia trawników
Wys.
0,40
0,20
0,10
Wys.
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
20
10
10
225
75
15
60
15
10
50
1000
2
3
100
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
Pelargonium peltatum
0,15
100
Bacopa ‘Big White’
Pelargonium‘Velvet Red’
Pelargonium ‘Mona Lisa White’
0,10
0,15
0,15
20
20
20
15
30 kg
7.
Nawóz mineralny płynny typu
Florowit lub równoważny do roślin
kwitnących
5l
8.
Nasiona traw typu ‘Wembley’ lub
równoważne
odporne
na
udeptywanie, znoszące niedobory
wody,
tworzące
gęstą
i
ukorzenioną darń o ciemnej
murawie
5 kg
Przedszkole Publiczne nr 24
ul. Krajobrazowa 7 tel. 17/748 39 40
l.p.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
2.
Żywotnik zachodni
3.
4.
5.
Świerk srebrny
Zrębki brązowe worki 50 l
Torf uniwersalny worki 80 l
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Juniperus
horizontalis
‘Plumosa’
Picea pungens f. glauca
Jałowiec płożący
Wys.
1,40
0,20
0,60
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
10
10
6
40
12
6.
7.
8.
9.
10.
Torf uniwersalny kwaśny worki
80l
Nawóz granulowany typu
Azofoska lub równoważny do
nawożenia przedsiewnego i
pogłównego
Nasiona traw typu ‘Wembley’ lub
równoważne odporne na
udeptywanie, znoszące niedobory
wody, tworzące gęstą i
ukorzenioną darń o ciemnej
murawie
Nawóz mineralny granulowany
typu Florowit lub równoważny do
nawożenia roślin kwasolubnych
Żwirek biały ‘Marianna’ lub
równoważny
5
25 kg
4 kg
4 kg
1000 kg
Przedszkole Publiczne nr 41
ul. Dominikańska 2 tel. 748 3555
l.p.
Nazwa polska
1.
Nawóz mineralny granulowany
typu Florowit lub równoważny
do nawożenia róż
Nawóz mineralny granulowany
typu Florowit lub równoważny
do
nawożenia
roślin
kwasolubnych (wrzosy)
Nawóz
granulowany
typu
saletra
amonowa
lub
równoważny do nawożenia
trawników
Nawóz
granulowany
typu
Azofoska lub równoważny do
nawożenia przedsiewnego
i
pogłównego
Nawóz mineralny płynny typu
Florowit lub równoważny do
roślin kwitnących
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Cebule krokusa mix kolorów
Cebule tulipana – niskie mix
kolorów
Kora dekoracyjna worki 80 l
Zrębki czerwone- worki 50 l
Zrębki pomarańczowe – worki
50 l
Torf uniwersalny worki 80 l
Pelargonia pasiasta czerwona
Nazwa łacińska
Wys.
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
10 kg
5 kg
25 kg
50 kg
5l
100
100
20
5
5
Pelargonium zonale
0,10
Nazwa łacińska
Wys.
1
4
Przedszkole Publiczne nr 37
ul. Starzyńskiego 10 tel. 17/7483430
l.p.
Nazwa polska
1.
2.
Kora dekoracyjna worki 80 l
Zrębki czerwone- worki 50 l
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
40
5
3.
4..
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zrębki pomarańczowe – worki
50 l
Zrębki brązowe - worki 50 l
Cebule krokusa mix kolorów
Cebule tulipana mix kolorów
Cebule żonkila
Nawóz mineralny granulowany
typu Florowit lub równoważny
do nawożenia iglaków
Nawóz mineralny granulowany
typu Florowit lub równoważny
do
nawożenia
roślin
kwasolubnych
(wrzosy,
rododendrony)
Nawóz
granulowany
typu
Azofoska lub równoważny do
nawożenia przedsiewnego
i
pogłównego
Nawóz mineralny granulowany
typu Florowit lub równoważny
przeciw brązowieniu igieł
Otoczaki dekoracyjne typu
calcite granulacja 10cm
Otoczaki dekoracyjne typu
calcite granulacja 5 cm
5
5
100
25
25
Narcissus jonquilla
25 kg
5 kg
20 kg
15 kg
50kg
50 kg
Gimnazjum nr 11
ul. Starzyńskiego 17 tel.17/748 28 00
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Żywotnik zachodni
Wrzosiec krwisty
Wrzosiec krwisty
Torf uniwersalny worki 80 l
Torf kwaśny worki 80 l
Kora dekoracyjna worki 80 l
Nawóz mineralny granulowany
typu Florowit lub równoważny
przeciw brązowieniu igieł
Nawóz
granulowany
typu
Azofoska lub równoważny do
nawożenia przedsiewnego
i
pogłównego
Nawóz
granulowany
typu
saletra
amonowa
lub
równoważny do nawożenia
trawników
Nawóz mineralny płynny typu
Florowit lub równoważny do
roślin kwitnących
Nasiona traw typu
‘Wembley’lub równoważne
odporne na udeptywanie,
znoszące niedobory wody,
tworzące gęstą i ukorzenioną
darń o ciemnej murawie
Obrzeże ogrodowe wys.0,10 m
z
elastycznego
tworzywa,
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Erica carnea ‘Nathalie’
Erica carnea ‘Golden Starlet’
Wys.
1,40
0,10
0,10
Ilość Ilość
[szt.] [kg]
5
5
5
20
10
40
16 kg
10 kg
10 kg
10 l
2 kg
27mb
odporne na tem. kolor brąz
9mbx3 szt
Przedszkole Publiczne nr 13
ul. Piastów 2 tel. 17 748 32 80
l.p.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
Pelargonia kaskadowa mix
kolorów
Bakopa
Pelargonia pasiasta czerwona
Kora dekoracyjna – worki 80 l
Torf uniwersalny – worki 80 l
Plektrantus
Pelargonium peltatum
2.
3.
4.
5.
6.
Bacopa ‘Big White’
Pelargonium zonale
Wys.
Ilość
[szt.]
0,15
24
0,10
0,10
8
8
2
3
12
Plecttranthus
Ilość
[kg]
Zespół Szkół
Agroprzesiębiorczości
ul. Miłocińska 75
tel. 17/8563359
l.p.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Miskant chiński
Krwawnik wiązówkowaty
Dzielżan jesienny
Ostróżka
Nachyłek okółkowy
Dyptam jesionolistny
Jeżówka purpurowa
Odętka virginijska
Rudbekia błyskotliwa
Przegorzan pospolity
Rozplenica japońska
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Kosmatka śnieżna
Imperata cylindryczna
Barwinek pospolity
Barwinek pospolity
Buddleja Dawida
Buddleja Dawida
Buddleja Dawida
Buddleja Dawida
Buddleja Dawida
Lawenda wąskolistna
Róża
Róża
Róża
Róża
Róża
Porzeczka krwista
Goździk pierzasty
Kocimiętka
Szałwia omszona
Buk pospolity
Berberys Thunberga
Berberys Thunberga
Miscanthus sinensis ‘Graziella’
Achillea filipendulina
Helenium autumnale
Delhinium ‘Black Knight’
Correopsis verticillata
Dictamnus albus
Echinacea purpurea ‘Magnus’
Physostegia virginiana ‘Alba’
Rudbeckia fulgida ‘Goldstrum’
Echinops ritro
Pennisetum
alopecuroides
‘Hameln’
Luzula nivea
Imperata cylindrica ‘Red Baron’
Vinca minor ‘Atropurpurea’
Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’
Buddleja davidii ‘Black Knight’
Buddleja davidii ‘Empire Blue’
Buddleja davidii ‘Nanho Blue’
Buddleja davidii ‘Nanho Purple’
Buddleja davidii ‘Nanho White’
Lavandula angustifolia ‘Hidcote’
Rosa ‘Lowery Fairy’
Rosa ‘Sea Foam’
Rosa ‘Flammentanz
Rosa ‘Graham Thomas’
Rosa ‘Comte de Chambord’
Ribes sanguineum ‘Atrorubens’
Dianthus plumarius ‘Albus’
Nepetaxfaassenii
Salvia nemorosa ‘Mainacht’
Fagus sivatica ‘Dawyck Purple’
Berberis thunbergii ‘Bagatelle’
Berberis thunbergii ‘Kobold’
Wys.
Ilość
[szt.]
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,20
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
12
20
15
20
15
15
20
25
30
15
12
0,10
0,20
0,20
0,20
0,35
0,40
0,30
0,30
0,25
0,10
0,20
0,20
0,30
0,20
0,30
0,30
0,10
0,10
0,10
1,80
0,25
0,30
30
35
5
5
3
3
3
3
3
30
16
16
2
16
16
12
25
15
30
1
10
10
Ilość
[kg]
34.
35.
36.
37.
Dereń rozłogowy
Wierzba sachalińska
Wierzba oszczepowata na pniu
Irga szwedzka
38.
Wiśnia na pniu
39.
Złotokap
40.
41.
42.
43.
44.
Torf uniwersalny worki 80 l
Torf kwaśny worki 80 l
Kora dekoracyjna worki 80 l
Szpilki do agrowłókniny
Palisada drewniana wys. 0,20m
dług 2 m 30 szt
Agrowłóknina czarna 1,6 mx100mb
Nasiona
traw
odporne
na
udeptywanie, znoszące niedobory
wody,
tworzące
gęstą
i
ukorzenioną darń o ciemnej
murawie
45.
46.
Corylus sericea ‘Kelseyi’
Salix udensis ‘Sekka’
Salix hastata ‘Wehrhahnii’
Cotoneaster
x
suecicus
„Coral Beaut y’
Prunus x eminens “Umbraculifera’
Laburnum
x
w atereri
‘Vossii’
0,20
0,50
1,60
0,25
2
1
1
20
1,70
2
1,60
1
30
10
100
200
60 mb
320m2
20 kg
855
Przedszkole Publiczne Nr 32
ul. Podwisłocze 26 a
Tel. 17/748 33 90
l.p.
Nazwa polska
1.
2.
3.
4.
Zrębki czerwone worki 50 l
Zrębki brązowe worki 50 l
Zrębki pomarańczowe worki 50 l
Obrzeże ogrodowe wys.0,05 m z
elastycznego tworzywa, odporne
na tem. kolor brąz 9mbx10 szt
Pelargonia pasiasta czerwona
Pelargonia
kaskadowa
pełna
ciemnoczerwona
Pelargonia
kaskadowa
pełna
różowa
Pelargonia
kaskadowa
pełna
czerwona
Begonia stale kwitnąca różowa
Begonia bulwiasta czerwona
Torf uniwersalny worki 80 l
Nawóz mineralny granulowany
typu Florowit lub równoważny do
nawożenia roślin kwasolubnych
Nawóz mineralny płynny typu
Florowit lub równoważny do roślin
kwitnących
5.
6..
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwa łacińska
Wys.
Ilość
[szt.]
Ilość
[kg]
50
50
50
90 mb
Pelargonium zonale
Pelargonium peltatum
0,10
0,15
120
12
Pelargonium peltatum
0,15
12
Pelargonium peltatum
0,15
12
Begonia semperflorens
0,10
10
10
12
3 kg
10 l
Nawóz
granulowany
typu
Azofoska lub równoważny do
nawożenia przedsiewnego
i
pogłównego
50 kg
Klub Sportowy „Korona” ul. Potockiego 9
Tel. 665 189 854
l.p.
Nazwa polska
Nazwa łacińska
Wys.
Ilość
Ilość
[szt.]
1.
2.
3.
Żywotnik zachodni
Sosna czarna
Torf uniwersalny worki 80 l
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Pinus nigra
1,40
1,20
300
10
20
[kg]
Download