Liczby bliźniacze

advertisement
Liczby bliźniacze
Limit pamięci: 32MB
Liczby pierwsze od zawsze intrygowały matematyków. I nie tylko. Największa dotychczas odnaleziona
(znana, stan na 9.10.2015) liczba pierwsza to 48. liczba Mersenne’a: 257 885 161-1. Składa się ona
z 17 425 170 cyfr. Udowodnienie pierwszości tak dużej liczby jest niezwykle skomplikowane.
Niektóre liczby pierwsze są liczbami bliźniaczymi. Liczby X i Y są bliźniaczymi, jeśli Y=X+2. Twoje
zadanie polega na odszukaniu najbliższej większej pary liczb bliźniaczych od zadanej wartości
P mniejszej niż milion.
Dane
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita N (0 < N < 10), oznaczająca liczbę testów.
Każdy z N kolejnych wierszy zawiera jedną liczbę całkowitą P, dla której masz wykonać test pierwszości.
Wynik
Dla każdej z N liczb całkowitych wypisz w wierszu komunikat o pierwszości liczby: TAK lub NIE.
Przykład
Dla danych:
poprawnym rozwiązaniem jest:
3
3 5
2
11 13
7
29 31
18
Odwróć i dodaj
1/1
Download