instrukcja do ćwiczenia z języka c++

advertisement
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Z JĘZYKA C++
(instrukcja if)
Przykład 1: Program sprawdza czy podana liczba to 4.
1. Uruchom kompilator Dev-C++
2. Naciśnij klawisze CTRL + U (File->New source file)
3. W edytorze wpisujemy poniższe linijki kodu programu
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int i;
cout << "Podaj jakas liczbe:\n";
cin >> i;
if(i - 4)
cout << "Zmienna miala wartosc inna niz 4\n";
else
cout << "Zmienna miala wartosc 4\n";
system("PAUSE");
return 0;
}
4. Zapisujemy nasz program w folderze Programy w C++ na dysku C: lub H:
naciskając klawisze CTRL+S i w oknie save file wpisujemy nazwę programu:
5. Kompilujemy program naciskając klawisz F9 (Execute -> Run)
6. Jeżeli kompilacja przebiegła pomyślnie uruchomi się program. Przetestuj go
wczytując liczby różne od 4 i liczbę 4.
7. Zakończ edycję źródła programu kombinacją klawiszy ALT+F4 (File->close)
Przykład 2: Program wykorzystujący instrukcję if do dialogu z użytkownikiem.
1. Naciśnij klawisze CTRL + U, w edytorze wpisz poniższe linijki kodu programu:
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
float sr;
int punkty_karne;
cout << "Jaka masz srednia ocen z ubieglej klasy ?:\n";
cin >> sr;
if (sr <= 3)
{
cout << "srednia " << sr << " to slabo !\n";
punkty_karne = 1;
}
else
{
cout << "srednia "<< sr << " to niezle\n";
punkty_karne=0;
}
cout << endl << "Masz " << punkty_karne << " punktow karnych\n";
if (punkty_karne)
cout << "Popraw sie !\n";
system("PAUSE");
return 0;
}
2. Zapisujemy nasz program w folderze Programy w C++ naciskając klawisze
CTRL+S i w oknie save file wpisujemy nazwę programu.
3. Kompilujemy go naciskając klawisze Ctrl+F9 i uruchamiamy klawiszem F9.
Zadanie: Zastanów się jak ulepszyć program, aby nie można było wczytywać liczb większych
od 6 i mniejszych od 1!
Przykład 3: Program sprawdza parzystość podanych mu liczb.
1. Naciśnij klawisze CTRL + U, w edytorze wpisz poniższe linijki kodu programu:
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int a, b;
cout << "Podaj dwie liczby:\n";
cin >> a >> b;
if (a % 2 != 0) //jesli liczba dzielona przez 2 jest różna od 0
{
cout << a << " jest nieparzyste\n";
}
else // w przeciwnym razie
cout << a << "jest parzyste\n";
if (b % 2 != 0)
cout << b << " jest nieparzyste\n";
else
cout << b << " jest parzyste\n";
system("PAUSE");
return 0;
}
2. Zapisujemy nasz program w folderze Programy w C++ naciskając klawisze
CTRL+S i w oknie save file wpisujemy nazwę programu.
3. Kompilujemy go naciskając klawisze Ctrl+F9 i uruchamiamy klawiszem F9.
Download