Rewolucja francuska

advertisement
Rewolucja francuska
Co wiesz o Rewolucji francuskiej?
Poziom trudności: Średni
1. Kto rządził Francją u schyłku XVIIIw.?
A - Napoleon Bonaparte
B - Ludwik XVI
C - Jean-Paul Marat
D - Danton
2. Data zdobycia Bastylii
A - 26 sierpnia 1789
B - 14 lipca 1789
C - 1 października 1791
D - 20 kwietnia 1792
3. W którym roku Ludwik XVI został skazany na śmierć?
A - 1794
B - 1791
C - 1793
D - 1789
4. Kto stał na czele Komitetu Ocalenia Publicznego?
A - Robespierre
B - J.I. Guillotin
C - Papież Pius VII
D - Franklin
5. Ludwik XVI próbując ratować sytuację finansową Francji powołał:
A - Stany Generalne
B - Żyrondystów
C - Jakobinów
D - Konstytuantę
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Rewolucja francuska
Co wiesz o Rewolucji francuskiej?
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. B
3. C
4. A
5. A
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download