ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH Ø1200mm

advertisement
Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH Ø2000mm
RzT
RzD
RzK1
RzK2
RzK3
RzK4
RzK2/1
RzK3/1
RzK4/1
Lp.
Nr studni
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
D1 [mm] D2 [mm] D3 [mm] D4 [mm]
n.p.m.]
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
H [m]
HK2 [m]
HK3 [m]
HK4 [m]
a [ o]
b [ o]
g [ o]
d [ o]
15
16
16
17
18
19
21
22
23
24
600
600
0,94
-
-
-
164
166
91
-
KANLIZACJA SANITARNA
1
D1
144,23
143,29
143,29
143,29
143,29
143,29
-
-
-
1000
300
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH Ø1500mm
RzT
RzD
RzK1
RzK2
RzK3
RzK4
RzK2/1
RzK3/1
RzK4/1
Lp.
Nr studni
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
D1 [mm] D2 [mm] D3 [mm] D4 [mm]
n.p.m.]
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
1
D2
145,20
143,60
143,60
143,60
-
-
144,06
-
-
600
2
D4
145,58
143,08
143,08
143,08
-
-
144,25
-
-
600
12
13
14
H [m]
HK2 [m]
HK3 [m]
HK4 [m]
a [ o]
b [ o]
g [ o]
d [ o]
15
16
16
17
18
19
21
22
23
24
600
-
-
1,60
1,14
-
-
114
-
-
-
600
-
-
2,50
1,33
-
-
162
-
-
-
KANLIZACJA SANITARNA
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH Ø1200mm
RzT
RzD
RzK1
RzK2
RzK3
RzK4
RzK2/1
RzK3/1
RzK4/1
Lp.
Nr studni
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m n.p.m.]
[m
n.p.m.]
[m
D1 [mm] D2 [mm] D3 [mm] D4 [mm]
n.p.m.]
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
H [m]
HK2 [m]
HK3 [m]
HK4 [m]
a [ o]
b [ o]
g [ o]
d [ o]
15
16
16
17
18
19
21
22
23
24
KANLIZACJA SANITARNA
1
S1
147,47
143,32
143,32
143,32
-
-
-
144,00
-
250
250
200,00
-
4,15
-
-
3,47
180
109
-
-
2
S2
148,19
143,43
143,43
143,43
-
-
-
-
-
250
250
-
-
4,76
-
-
-
146
-
-
-
3
S3
149,37
143,71
143,71
143,71
-
-
-
-
-
250
250
-
-
5,66
-
-
-
102
-
-
-
4
S4
148,08
144,07
144,07
144,07
-
-
-
-
-
250
200
-
-
4,01
-
-
-
90
-
-
-
-
-
2,50
1,12
-
-
90
-
-
-
KANLIZACJA DESZCZOWA
5
D3
145,80
143,30
143,30
143,30
-
-
-
144,68
-
300
300
Download