pierwiastek i zw. chem. 4

advertisement
PIERWIASTKI I ZWIĄZKI
CHEMICZNE
1. ATOM
NAJMNIEJSZA CZĘŚĆ PIERWIASTKA,
KTÓRA ZACHOWUJE JEGO
WŁAŚCIWOŚCI I BIERZE UDZIAŁ W
REAKCJI CHEMICZNEJ
2. PIERWIASTEK
JEST TO SUBSTANCJA PROSTA,
SKŁADAJĄCA SIĘ TYLKO Z
JEDNEGO RODZAJU ATOMÓW
3. MIESZANINA PIERWIASTKÓW
JEST TO ZBIÓR RÓŻNYCH ATOMÓW
4. CZĄSTECZKI PIERWIASTKA
JEST TO ZBIÓR CZĄSTECZEK
ZBUDOWANYCH Z TAKICH SAMYCH
ATOMÓW
5. ZWIĄZEK CHEMICZNY
JEST TO ZBIÓR CZĄSTECZEK
ZBUDOWANYCH Z ATOMÓW
RÓŻNYCH PIERWIASTKÓW
Np. NaCl – chlorek sodu (sól kuchenna)
6.MIESZANINA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH
JEST TO ZBIÓR CZĄSTECZEK
RÓŻNYCH ZWIĄZKÓW
ZAD. 1 STR. 21 K
ZAD. 2 STR. 21 K
ZAD. DOM.
ZAD. 11 STR. 15 Ć
ZAD. 12 STR. 15 Ć
ZAD. 13 STR. 16 Ć
ZAD. 14 STR. 16 Ć
OSOBA CHĘTNA DO PRZEPROWADZENIA
LEKCJI
1. SKŁAD POWIETRZA
2. CO TO JEST POWIETRZE
3. PARA WODNA
4. AZOT-ZEPSUTE POWIETRZE
5. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ
6. SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ
7. FORMY OCHRONY
Download