Kliknij tutaj aby pobrać

advertisement
Zadania gimnazjalne z biologii
Genetyka
Zadanie 1
Matka ma krew grupy AB, natomiast ojciec ma grupę 0. Czy potomstwo tej pary
odziedziczy krew grupy 0?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Zadanie 2
W podanych zdaniach skreśl błędne informacje.
Cechy gatunkowe/niedziedziczne pozwalają odróżnić psa od wilka.
Kształt małżowiny usznej człowieka jest cechą genetyczną/środowiskową.
To zmienność/dziedziczność decyduje o tym, że mamy kolor oczu, taki jaki
mama.
Ludzie różnią się od siebie dzięki zmienności/różnorodności biologicznej.
Zadanie 3
Rodzice mają krew grupy B. Dziecko ma grupę 0. Zapisz stosowna krzyżówkę i
określ prawdopodobieństwo wystąpienia tej grupy u dziecka?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Zadanie 4
Matka ma grupę Rh-, a ojciec Rh+. Czy u potomstwa tej pary może dojść do
konfliktu serologicznego?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Zadanie 5
Kobieta jest zdrowa a ojciec jest daltonistą. Czy u potomstwa tej pary wystąpi
choroba?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Zadanie 6
Uzupełnij tabelkę.
Pojęcie
allel
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
Definicja
odmiana danego genu warunkująca wykształcenie cechy
przeciwstawnej
allel, który ujawnia się w homozygocie, zostaje ukryty w
heterozygocie krzyżówkach zapisujemy go małą literą
allel, który ujawnia się w heterozygocie i homozygocie, w
krzyżówkach zapisujemy go dużą literą
osobnik posiadający dwa identyczne allele
osobnik posiadający dwa różne allele
zestaw obserwowanych cech zewnętrznych osobnika
Zestaw genów osobnika odpowiedzialny w dużym stopniu za
fenotyp
Zadanie 7
Wiedząc, że allel a warunkuje wystąpienie prostych włosów, a allel b
przylegające uszy, uzupełnij tabelkę, wpisując fenotypy i możliwe genotypy.
Fenotyp
Genotyp(y)
aa
Kręcone włosy
Przylegające uszy
Bb , BB
Zadanie 8
a) Podkreśl wszystkie homozygoty wśród niżej wymienionych zestawów.
AA Cc dd bB DDAA DdCc
b) Wypisz allele dominujące, które występują wyłącznie u heterozygot.
Aa-_____________
GG- ____________
EE- _____________
bB- ____________
Hh-_____________
Zadanie 9
Czy możliwe jest, aby kobieta była chora na hemofilię? Napisz genotypy
rodziców i stosowna krzyżówkę.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Zadanie 10
Nosicielka hemofilii poślubiła chorego mężczyznę. Napisz genotypy i fenotypy
ich potomstwa.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Zadanie 11
Czy u rodziców homozygotycznych z grupą A i B dzieci mogą odziedziczyć krew
grupy któregoś z rodziców.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Zadanie 12
Podkreśl nazwy cech dziedzicznych.
opalenizna, długie rzęsy, piwne oczy,
wysportowana sylwetka, niebieska
sukienka, blizna na lewym ramieniu,
rozmiar stopy 36
Zadanie 13
Ocen prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub
F- jeśli jest fałszywe.
Symbole AA, HH, XDXD i IAIA oznaczają
homozygoty dominujące.
Heterozygota różni się od homozygoty
recesywnej obecnością tylko jednej małej
litery, która oznacza allel recesywny.
P
F
P
F
Zadanie 14
Matka ma grupę AB, ojciec B i jest heterozygotą. Jaką grupę krwi odziedziczy
ich potomstwo? Określ prawdopodobieństwo ich wystąpienia.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Zadanie 15
Opisz fenotypowo poniższe genotypy. Określ, czy jest to homozygota
dominująca lub recesywna, czy heterozygota.
A-wysoki wzrost
a-niski wzrost
Aa- .............................
W-duże oczy
w-małe oczy
Ww- ...........................
N-niebieskie oczy
n-zielone oczy
Nn-.............................
S-duży nos
s-mały nos
Ss- ..............................
ww-............................
aa- .............................
NN- ............................
Download