Program i podręczniki do nauki religii obowiązujące w diecezji

advertisement
Program i podręczniki do nauki religii obowiązujące w diecezji bydgoskiej
Po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. nowej ,,Podstawy Programowej
Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce''' oraz zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia
9 czerwca 2010 r., ustalam w Diecezji Bydgoskiej termin wprowadzenia Programów i Podręczników opartych na w/w
dokumentach z dniem 1 września 2012 r.
Zgodnie z „Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” oraz „Nowym Programem nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy dnia 1 września 2012 r.
rozpoczną naukę w klasie I do I Komunii św. przystąpią w klasie III.
Zasady doboru i posługiwania się nowymi podręcznikami nie ulegają zmianie, tj. na terenie Diecezji Bydgoskiej
obowiązują podręczniki przygotowane przez Wydawnictwo św. Wojciecha z Poznania.
Wikariusz Generalny
Ks. dr Bronisław Kaczmarek
Kanclerz Kurii
Ks. dr Lech Bilicki
Programy i podręczniki do nauczania religii
Przedszkole
Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Diecezja
Podręczniki
ogólnopolski
Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11
Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Program ogólnopolski nr AZ-0-04/4 z 26 III 2004
Ograniczenia
czasowe
bez ograniczeń
Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga
Diecezja
Podręczniki
ogólnopolski
Klasa 0 (poziom III) nr AZ-03-04/4-0
Przychodzimy do Pana Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
Ograniczenia
czasowe
31 VIII 2016
Klasy I –III szkoły podstawowej
Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Diecezja
Podręczniki
ogólnopolski
Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech,
Poznań
Program ogólnopolski nr AZ-1-01/1 z 20 IX 2001
Ograniczenia
czasowe
bez ograniczeń
Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Bożymi
Diecezja
Podręczniki
ogólnopolski
Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/1-2
Bliscy Sercu Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/1-2
Jezusowa wspólnota serc, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
Ograniczenia
czasowe
31 VIII 2016
Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Diecezja
Podręczniki
ogólnopolski
Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11
Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Program ogólnopolski nr AZ-2-01/1 z 20 IX 2001
ogólnopolski
Ograniczenia
czasowe
bez ograniczeń
Tytuł programu: Wezwani przez Boga
Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/1-2
Powołani przez Boga Ojca, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/1-2
Umiłowani w Jezusie Chrystusie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha,
Poznań
Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/1-2
Uświęceni w Duchu Świętym, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha,
Poznań
31 VIII 2016
Gimnazjum
Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Diecezja
ogólnopolski
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem
Podręczniki
Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-PO-1/11
Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Ograniczenia
czasowe
bez ograniczeń
Program ogólnopolski nr AZ-3-02/2 z 27 II 2002 Tytuł programu: Przyjąć blask Bożej Prawdy, opr. J. Szpet, D. Jackowiak
Diecezja
Podręczniki
Ograniczenia
czasowe
ogólnopolski
31 VIII 2016
Klasa II gimnazjum nr AZ-32-02/2-0
Wolni przez miłość, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-02/2-0
Żyjąc z innymi, dla innych, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
Liceum i technikum
Program ogólnopolski nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Diecezja
Podręczniki
Ograniczenia
czasowe
ogólnopolski
Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11
Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
bez ograniczeń
Program ogólnopolski nr AZ-4-01/1 z 20 IX 2001
Diecezja
ogólnopolski
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Podręczniki
Klasa II liceum nr AZ-42-01/1-2
Świadek Chrystusa w świecie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
Klasa III liceum nr AZ-43-01/1-2
Świadek Chrystusa w rodzinie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań
Ograniczenia
czasowe
31 VIII 2016
Szkoła zawodowa
Program ogólnopolski nr AZ-5-01/1 z 20 IX 2001 Tytuł programu: Z Chrystusem
Diecezja
Podręczniki
Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-01/1-1
Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, red. Z. Marek, WAM, Kraków
Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-01/1-1
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, red. Z. Marek, WAM, Kraków
Program ogólnopolski nr AZ-5-01/10 z 9 VI 2010 Tytuł programu: Z Chrystusem przez świat
ogólnopolski
Ograniczenia
czasowe
31 VIII 2016
Szkoły specjalne
AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2016.
AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.
AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016.
AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.
AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016.
AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.
AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII
2016.
AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016.
Download