EUROCASH

advertisement
EUROCASH
Analiza finansowa i wycena
spółki na podstawie danych z lat
2010-2013
ANALIZA RENTOWNOŚCI SPÓŁKI EUROCASH
Podstawowe wskaźniki rentowności
35.0%
30.0%
25.0%
ROA
ROE
ROS
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2010
2011
2012
2013
ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁKI
Podstawowe wskaźniki płynności finansowej
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Wskaźnik
bieżącej
płynności
Wskaźnik
szybkiej
płynności
2010
2011
2012
2013
ANALIZA ZADŁUŻENIA SPÓŁKI EUROCASH
Wskaźniki struktury zadłużenia
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Wskaźnik ogólnego
zadłużenia
Udział zadłużenia
długoterminowego
2010
2011
2012
2013
ANALIZA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
Analiza Zagrożenia Upadłością (Model A. Hołdy)
Wskaźniki
2010
2011
2012
2013
Płynność bieżąca
X1
0,97
0,80
0,80
0,77
Stopa zadłużenia
X2
0,83
0,90
0,87
0,83
Rentowność aktywów
X3
0,05
0,03
0,05
0,05
Rotacja zobowiązań w dniach
X4
85,58
134,70
84,30
89,53
Rotacja Aktywów
X5
3,24
2,18
3,55
3,43
Wzór=0,605+0,681x1+0,0196x2+0,00969x3+0,000672x4+0,157x5
Wynik
Interpretacja
1,850
1,601
1,780
1,745
Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Bezpieczne
POZYTYWNE ELEMENTY SPÓŁKI EUROCASH
Wysoki poziom rentowności
kapitału własnego
Względnie tanie źródła
finansowania
Wyceny DCF oraz EVA sugerują
wyższą cenę akcji spółki niżeli
jej cena bieżąca
NEGATYWNE ELEMENTY SPÓŁKI EUROCASH
Płynność
Zadłużenie
Inne
•Niski poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej
•Niski poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej
•Ponad 80 % zadłużenie spółki
•Niskie poziomy wskaźników obsługi długu I i II
•Niespełniona złota zasada bilansowa
•Wysokie wskaźniki mnożnikowe spółki
ZAKOŃCZENIE
Nie inwestuj w ciemno.
Słuchaj innych - myśl
samodzielnie!
Download