ochrona środowiska III rok

advertisement
1 – biol.
2 - geo.
3 - biol.
Godz.
R O Z K Ł A D Z A J Ę Ć w semestrze letnim
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Geochemia środowiska
8-9
9 - 10
rok. akad. 2016/2017
III Ośr.
PF Analiza uwarunkowań
i zagrożeń środowiskowych w raportach
oddziaływania na środowisko
dr hab. O. Rahmonov
geo.
205
dr B. Smieja-Król
gr. 3
lab. 101
Geochemia środowiska
10 - 11
11 - 12
Seminarium II
dr hab. D. Smołka-Danielowska
po uzgodnieniu
wykład
103a
z prowadzącym
12 - 13
Pracownia licencjacka II
Geochemia
środowiska
Analiza uwarunkowań
i zagrożeń środow.
dr B. Smieja-Król
gr. 1
dr M. Matysik
geo
lab. 101
1416
Geochemia środowiska
13 - 14
po uzgodnieniu
14 - 15
dr B. Smieja-Król
gr. 2
lab. 101
z prowadzącym
15 - 16
16 - 17
17 - 18
Gospodarka wodna w kontekście zmian
klimatycznych
Gospodarka wodna w kontekście zmian
klimatycznych
dr hab. D. Absalon
geo.
dr hab. D. Absalon
mgr P. Kryszczuk
geo.
205
1421
18 - 19
19 - 20
Piątek
Download