lista nr 4

advertisement
Zestaw I
I.1.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta
przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 60 [cm]
r2 = 45 [cm]
R3 = 36 [cm]
s = 0,5 [m]
Równanie => 10 + 100 t²
I.2.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta przez
ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 80 [cm]
R3 = 60 [cm]
r3 = 45 [cm]
s = 0,1 [m]
Równanie => 80 t²
I.3.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta przez
ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 100 [cm]
r2 = 60 [cm]
R3 = 75 [cm]
s = 0,2 [m]
Równanie => 18 + 70 t²
I.4.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie
punktu M w chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s
[m].
Dane do zadania:
R2 = 58 [cm]
r2 = 45 [cm]
R3 = 60 [cm]
s = 0,5 [m]
Równanie => 50 t²
Zestaw II
II.1.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego ciężaru 1
x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie punktu M w
chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 80 [cm]
R3 = 45 [cm]
r3 = 30 [cm]
s = 0,1 [m]
Równanie => 8 + 40 t²
II.2.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego ciężaru 1 x =
x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie punktu M w chwili gdy
droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 100 [cm]
r2 = 60 [cm]
R3 = 30 [cm]
s = 0,5 [m]
Równanie => 5 + 60 t²
II.3.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie
punktu M w chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s
[m].
Dane do zadania:
R2 = 45 [cm]
r2 = 35 [cm]
R3 = 105 [cm]
s = 0,2 [m]
Równanie => 7 + 90 t²
II.4.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego ciężaru 1 x
= x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie punktu M w chwili
gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 35 [cm]
r2 = 10 [cm]
R3 = 10 [cm]
s = 0,5 [m]
Równanie => 4 + 30 t²
Zestaw III
III.1.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego ciężaru
1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie punktu M w
chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 40 [cm]
r2 = 30 [cm]
R3 = 15 [cm]
s = 0,2 [m]
Równanie => 3 + 80 t²
III.2.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego ciężaru 1 x =
x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie punktu M w chwili gdy
droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 15 [cm]
R3 = 40 [cm]
r3 = 35 [cm]
s = 0,4 [m]
Równanie => 70 t²
III.3.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta
przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 40 [cm]
r2 = 25 [cm]
R3 = 20 [cm]
s = 0,3 [m]
Równanie => 5 + 40 t²
III.4.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie
punktu M w chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s
[m].
Dane do zadania:
R2 = 20 [cm]
r2 = 15 [cm]
R3 = 10 [cm]
s = 0,1 [m]
Równanie => 2 + 50 t²
Zestaw IV
IV.1.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta przez
ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 30 [cm]
r2 = 20 [cm]
R3 = 40 [cm]
s = 0,4 [m]
Równanie => 60 t²
IV.2.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta przez
ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 15 [cm]
r2 = 10 [cm]
R3 = 15 [cm]
s = 0,1 [m]
Równanie => 6 + 20 t²
IV.3.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta przez
ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 15 [cm]
r2 = 10 [cm]
R3 = 15 [cm]
s = 0,3 [m]
Równanie => 8 + 40 t²
IV.4.
Zadane jest równanie ruchu postępowego
prostoliniowego ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć
prędkości i przyśpieszenie punktu M w chwili gdy
droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 20 [cm]
r2 = 15 [cm]
R3 = 15 [cm]
s = 0,4 [m]
Równanie => 3 + 40 t²
Zestaw V
V.1.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego ciężaru 1 x = x
(t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie punktu M w chwili gdy
droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 15 [cm]
r2 = 10 [cm]
R3 = 20 [cm]
s = 0,6 [m]
Równanie => 80 t²
V.2.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie
punktu M w chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s
[m].
Dane do zadania:
R2 = 20 [cm]
r2 = 15 [cm]
R3 = 10 [cm]
s = 0,3 [m]
Równanie => 4 + 20 t
V.3.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego ciężaru 1
x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie punktu M w
chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 15 [cm]
r2 = 10 [cm]
R3 = 20 [cm]
s = 0,2 [m]
Równanie => 5 + 80 t²
V.4.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta przez
ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 25 [cm]
r2 = 15 [cm]
R3 = 10 [cm]
s = 0,3 [m]
Równanie => 50 t²
Zestaw VI
VI.1.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i
przyśpieszenie punktu M w chwili gdy droga przebyta przez
ciężar 1 wynosi s [m].
Dane do zadania:
R2 = 20 [cm]
r2 = 10 [cm]
R3 = 30 [cm]
r3 = 10 [cm]
s = 0,5 [m]
Równanie => 4 + 90 t²
VI.2.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie
punktu M w chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s
[m].
Dane do zadania:
R2 = 40 [cm]
r2 = 30 [cm]
R3 = 30 [cm]
r3 = 15 [cm]
s = 0,6 [m]
Równanie => 7 + 40 t
VI.3.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie
punktu M w chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s
[m].
Dane do zadania:
R2 = 30 [cm]
r2 = 15 [cm]
R3 = 40 [cm]
r3 = 20 [cm]
s = 0,2 [m]
Równanie => 90 t²
VI.4.
Zadane jest równanie ruchu postępowego prostoliniowego
ciężaru 1 x = x (t) [cm]. Wyznaczyć prędkości i przyśpieszenie
punktu M w chwili gdy droga przebyta przez ciężar 1 wynosi s
[m].
Dane do zadania:
R2 = 32 [cm]
r2 = 16 [cm]
R3 = 32 [cm]
r3 = 16 [cm]
s = 0,1 [m]
Równanie => 5 + 60 t²
Download