Tkanka nabłonkowa

advertisement
 Tkanka nabłonkowa
46. Tarczyca (H/E)
Szczegóły:
1. Zrąb: tkanka łączna luźna
2. Miąższ: pęcherzyki tarczycy - nabłonek 1-warstwowy sześcienny
3. Naczynia krwionośne:
 tętnice, żyły, naczynia włosowate
 śródbłonek naczyń (nabłonek 1-warstwowy płaski)
13. Rogówka (H/E)
Szczegóły:
1. Nabłonek przedni- wielowarstwowy płaski nierogowaciejący
2. Blaszka graniczna przednia-Bowmana
3. Istota właściwa rogówki- nieunaczyniona tkanka łączna (jądra korneocytów)
4. Blaszka graniczna tylna-Descemeta
5. Nabłonek tylny –jednowarstwowy płaski
1
63. Dwunastnica (H/E)
Szczegóły:
1. Błona:
 śluzowa (kosmki, krypty )
 podśluzowa (gruczoły śluzowe Brunera- cewkowe, rozgałęzione)
 mięśniowa (mięśnie gładkie)- warstwa okrężna i podłużna
 surowicza/przydanka
2. Komórki:
 enterocyty- nabłonek 1-warstwowy walcowaty
 kubkowe- 1-komórkowy, wewnątrznabłonkowy gruczoł śluzowy
 limfocyty śródnabłonkowe
3. Sploty nerwowe:
 błony podśluzowej-Meissnera
 błony mięśniowej-Auerbacha
74. Pęcherz moczowy (H/E)
Szczegóły:
1. Błona:
 śluzowa
 mięśniowa
 surowicza/przydanka
2. Nabłonek przejściowy z komórkami baldaszkowymi
3. Naczynia krwionośne
2
 Tkanka łączna
18b. Tkanka tłuszczowa żółta i brunatna (H/E)
Szczegóły:
1. Komórki tłuszczowe żółte i brunatne
2. Naczynia krwionośne
3. Mięśnie szkieletowe
45. Węzeł chłonny (H/E)
Szczegóły:
1. Torebka łącznotkankowa (tkanka łączna zbita o utkaniu nieregularnym)
2. Kora: grudki chłonne, zatoka brzeżna i promienista
3. Rdzeń: sznury rdzeniowe i zatoki rdzeniowe
4. Zrąb tkanka łączna siateczkowata (komórki siateczki)
100. Oskrzela główne z przełykiem (H/E)
Szczegóły:
1. Oskrzela główne
 nabłonek wielorzędowy
 blaszka właściwa błony śluzowej
 błona podśluzowa-chrząstka szklista (grupy izogeniczne, ochrzęstna)
 mięsień gładki
 gruczoły śluzowe
2. Przełyk
 nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący
 blaszka właściwa błony śluzowej
 blaszka mięśniowa błony śluzowej
 błona podśluzowa
 mięsień szkieletowy
3. Przydanka
 tkanka tłuszczowa żółta i brunatna
 naczynia krwionośne
 pnie nerwowe
 naciek limfatyczny
3
23b. Kostnienie na podłożu łącznotkankowym (H/E)
Szczegóły:
1. Zrąb - tkanka łączna mezenchymatyczna (komórki mezenchymalne, naczynia)
2. Beleczki kostne
3. Komórki:
 osteoblasty
 osteocyty
 osteoklasty
25a. Kostnienie na podłożu chrzęstnym- przekrój podłużny przez kość długą (H/E)
Szczegóły:
1. Nasada kości (beleczki kostne, szpik czerwony)
2. Płytka nasadowa (chrząstka nasadowa), warstwy :
 spoczynkowa
 proliferacyjna
 hipertroficzna
 wapniejąca i degenerująca
 beleczki chrzęstno-kostne
3. Trzon kości (beleczki chrzęstno-kostne, beleczki kostne, szpik czerwony)
4. Okostna
5. Mięśnie szkieletowe
4
23a. Kość zbita- przekrój poprzeczny przez trzon kości długiej (H/E)
Szczegóły:
1. Okostna, śródkostna
2. System Haversa ( kanał Haversa, blaszki systemowe)
3. Kanał Volkmana
4. Blaszki:
 podstawowe zewnętrzne
 podstawowe wewnętrzne
 międzysystemowe
 systemowe
5. Osteocyty w jamkach
6. Szpik żółty
5
 Tkanka mięśniowa
29M. Język (Masson-Lillie)
Szczegóły:
1. Brodawki nitkowate
2. Blaszka właściwa błony śluzowej (tkanka łączna - niebieski kolor)
3. Mięśnie szkieletowe, przekroje poprzeczne i podłużne (czerwony)
omięsna, śródmięsna (tkanka łączna - niebieski kolor)
4. Gruczoły surowicze (czerwony-dwa odcienie)
5. Gruczoły śluzowe (niebarwliwe)
6. Naczynia krwionośne
7. Pnie nerwowe
29a. Mięsień szkieletowy z wrzecionkiem nerwowo-mięśniowym (H/E)
Szczegóły:
1. Mięsień poprzecznie prążkowany szkieletowy;
Włókna mięśniowe - przekrój poprzeczny i podłużny
omięsna, śródmięsna
2. Naczynia
3. Pnie nerwowe
4. Wrzecionko nerwowo-mięśniowe;
 torebka łącznotkankowa
 włókna mięśniowe wewnątrzwrzecionkowe
 włókna mięśniowe zewnątrzwrzecionkowe
6
32a. Mięsień poprzecznie prążkowany sercowy z układem bodźcoprzewodzącym (H/E)
Szczegóły:
1. Kardiomiocyty;
Wstawki
2. Włókna Purkinjego;
3. Tkanka łączna
4. Pień nerwowy
5. Zwój nerwowy
63. Mięsień gładki- dwunastnica (H/E)
Szczegóły:
1. Błona:
 śluzowa (kosmki, krypty ),
 podśluzowa (gruczoły śluzowe Brunera- cewkowe, rozgałęzione),
 mięśniowa (mięśnie gładkie) warstwa okrężna i podłużna,
 surowicza/przydanka
2. Komórki:
 enterocyty- nabłonek 1-warstwowy walcowaty;
 kubkowe- 1-komórkowy, wewnątrznabłonkowy gruczoł śluzowy
 limfocyty śródnabłonkowe
3. Sploty nerwowe:
 błony podśluzowej-Meissnera
 błony mięśniowej-Auerbacha
7
 Układ krążenia krwi
40. Tętnica sprężysta ( orceina )
Szczegóły:
1. Błona wewnętrzna ( śródbłonek, blaszka sprężysta wewnętrzna)
2. Błona środkowa (blaszki sprężyste, blaszka sprężysta zewnętrzna)
3. Błona dodatkowa ( naczynia naczyń)
39. Tętnica mięśniowa i żyła (H/E)
Szczegóły:
1. Tętnica (błony: wewnętrzna, środkowa, zewnętrzna-przydanka)
2. Żyła (błony: wewnętrzna, środkowa, zewnętrzna-przydanka), zastawka
3. Pnie nerwowe
4. Tkanka tłuszczowa żółta
80a. Tętniczka- macica (H/E)
Szczegóły:
1. Błona śluzowa (nabłonek 1-warstwowy walcowaty, gruczoły maciczne)
2. Błona mięśniowa-mięśnie gładkie ( warstwa okrężna, podłużna)
3. Błona surowicza
4. Tętniczki (skrzyżowanie jąder) i żyłki
8
 Krew
Rozmaz krwi
Szczegóły:
1. Erytrocyty
2. Płytki krwi
3. Leukocyty-granulocyty:
 obojętnochłonne (neutrofile)
 kwasochłonne (eozynofile)
 zasadochłonne (bazofile)
4. Leukocyty-agranulocyty:
 limfocyty
 monocyty
9
 Układ limfatyczny
45. Węzeł chłonny (H/E)
Szczegóły:
1. Torebka łącznotkankowa
2. Kora
 zatoka brzeżna
 zatoka promienista
 grudki chłonne - strefa namnażania, pasmo zagęszczania
3. Rdzeń
 zatoka rdzenna
 sznury rdzenne
4. HEV- żyłki zawłosowate o wysokim(sześciennym) śródbłonku
5. Wnęka
41. Śledziona (H/E)
Szczegóły:
1. Torebka łącznotkankowa
2. Miazga biała
 grudka chłonna
 tętniczka środkowa
 strefa okołotętnicza
3. Strefa brzeżna, zatoki brzeżne
4. Miazga czerwona
 pasma śledzionowe (sznury komórkowe)
 naczynia zatokowe właściwe
10
42. Migdałek podniebienny (H/E)
Szczegóły:
1. Nabłonek wielowarstwowy płaski
2. Krypta migdałka
3. Grudki chłonne
4. HEV- żyłki o wysokim śródbłonku
5. Gruczoły śluzowe
43. Grasica młoda (H/E)
Szczegóły:
1. Torebka łącznotkankowa
2. Płaciki
 kora
 rdzeń, ciałka Hassala
3. Zrąb- nabłonek endodermalny
4. Miąższ- limfocyty
44. Grasica inwolucyjna (H/E)
Szczegóły:
1. Ciałka Hassala
2. Tkanka tłuszczowa żółta
3. Naczynia krwionośne
11
 Układ nerwowy
35. Pień nerwowy (H/E)
Szczegóły:
1. Nanerwie, onerwie, śródnerwie
2. Aksony zmielinizowane i niezmielinizowane
34. Zwój nerwowy (H/E)
Szczegóły:
1. Torebka łącznotkankowa zwoju
2. Zwój nerwowy
 komórki zwojowe
 komórki satelitarne
3. Pnie nerwowe
4. Naczynia krwionośne
12
87. Cytoarchitektura kory mózgu (fiolet krezylu wg Nissla)
Szczegóły:
1. Kora nowa:
 warstwa drobinowa,
 w. ziarnista zewnętrzna,
 w. piramidalna zewnętrzna,
 w. ziarnista wewnętrzna,
 w. piramidalna wewnętrzna,
 w. komórek różnokształtnych,
2. Opona miękka
3. Kora stara-formacja Hipokampa (róg Ammona, zakręt zębaty)
4. Istota biała
5. Prążkowie
6. Komory mózgu, splot naczyniówkowy
7. Móżdżek
8. Opuszka węchowa
9. Naczynia krwionośne
13
88. Móżdżek (H/E)
Szczegóły:
1. Kora móżdżku ( warstwa: drobinowa, zwojowa –kom. Purkinjego, ziarnista)
2. Istota biała
3. Jądro móżdżku
4. Naczynia krwionośne
36. Rdzeń kręgowy (H/E)
Szczegóły:
1. Opony:
 miękka
 pajęczynówka
 twarda
2. Rogi przednie (motoneurony)
3. Rogi tylne
4. Kanał centralny (ependymocyty)
5. Istota biała
6. Więzadło zębate
7. Korzenie nerwów rdzeniowych
14
 Skóra i oko
81. Skóra gruba (H/E)
Szczegóły:
1. Naskórek - nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący;
 warstwa podstawna
 w. kolczysta
 w. ziarnista
 w. jasna
 w. zrogowaciała
2. Skóra właściwa;
 warstwa brodawkowata (brodawki skórne)
 warstwa siateczkowata
3. Tkanka podskórna (tkanka tłuszczowa żółta)
4. Ciałko Meissnera
5. Ciałko Vatera-Paciniego
6. Anastomozy tętniczo-żylne
7. Gruczoły potowe ekrynowe – część wydzielnicza i przewody wyprowadzające
8. Pnie nerwowe
15
82. Skóra cienka (H/E)
Szczegóły:
1. Naskórek - nabłonek wielowarstwowy płaski rogowaciejący;
 warstwa podstawna
 w. kolczysta
 w. ziarnista
 w. zrogowaciała
1. Skóra właściwa:
 warstwa brodawkowata (brodawki skórne)
 w. siateczkowata
2. Włos
 mieszek włosowy
 gruczoł łojowy przywłośny
 mięsień napinający włos (mięsień gładki)
3. Mięśnie szkieletowe
97. Powieka (H/E)
Szczegóły:
1. Część skórna- naskórek
2. Włos
 mieszek włosa
 gruczoł łojowy przywłośny-gruczoł Zeissa
3. Gruczoł apokrynowy Molla
4. Część spojówkowa- nabłonek wielowarstwowy sześcienny i walcowaty
5. Mięśnie szkieletowe
16
85. Oko (H/E)
Szczegóły:
1. Rogówka
 nabłonek przedni- wielowarstwowy płaski
 blaszka graniczna przednia - Bowmana
 istota właściwa rogówki- nieunaczyniona tkanka łączna (jądra korneocytów)
 blaszka graniczna tylna -Descemeta
 nabłonek tylny -1-warstwowy płaski
2. Rąbek-połączenie twardówkowo-rogówkowe
 zatoka żylna twardówki- kanał Schlemma
3. Twardówka
4. Naczyniówka
5. Ciało rzęskowe
 mięsień rzęskowy( gładki)
 wyrostki rzęskowe
 dwa jednowarstwowe nabłonki sześcienne (zewnętrzny –barwnikowy) - siatkówka
niereceptorowa
6. Tęczówka
 warstwa graniczna zewnętrzna
 zrąb tęczówki - zwieracz źrenicy (miocyty gładkie)
rozwieracz źrenicy (komórki mioepitelialne)
 tylna powierzchnia tęczówki – dwa jednowarstwowe nabłonki barwnikowe
7. Siatkówka receptorowa - warstwa:
1.Barwnikowa
2. Pręcików i czopków
3. Graniczna zewnętrzna
4. Ziarnista zewnętrzna
5. Splotowata zewnętrzna
6. Ziarnista wewnętrzna
7. Splotowata wewnętrzna
8. Komórek zwojowych
9. Włókien nerwowych
10.Graniczna wewnętrzna
8. Krążek nerwu wzrokowego
17
Download